quarta-feira, abril 25, 2012

Asembleas de Barrio que se van celebrar na vindeiras datas - A participación cidaddá en Ferrol

Asembleas de barrio

Constitución ASEMBLEAS DE BARRIO

A Comisión de Control Provisional do Regulamento de Participación Cidadá,  órgano impulsor do propio regulamento, convida a toda a cidadanía a participar na constitución das distintas ASEMBLEAS DE BARRIO.

Animamos a todos os veciños e veciñas de todas os pensamentos, idades, persoas asociadas/ non asociadas que impulsen e participen de forma individual ou colectiva a formular PROPOSTAS que considere ou CANDIDATURAS para os órganos do seu barrio.   

A Comisión consideramos que estas Asembleas de barrio son órganos importantísimos de Participación Cidadá polo que  facemos un chamamento as entidades sociais de cada barrio ou parroquia co obxecto de fomentar e enriquecer estes foros de debate no seu ámbito territorial.

Lembramos as competencias:

Artigo 32. Competencias das ASEMBLEAS DE BARRIO.

Será competencia das ASEMBLEAS DE BARRIO:

a. Fomentar a participación directa na xestión municipal de cada barrio das persoas que o habitan e das entidades que actúan no seu territorio, establecendo a este efecto os mecanismos necesarios de información, estímulo e seguimento das actividades municipais.

b. Promover a colaboración entre as organizacións do barrio e entre estas e os/as veciños/as.

c. Participar na toma de decisións sobre as actuacións e investimentos que o Concello realice no ámbito territorial da Asemblea:

c.1) Debatindo e valorando os elementos dos plans de actuacións e investimentos do Concello que afecten ao ámbito territorial da Asemblea;
       
c.2) Informando, como mínimo anualmente, ao Concello do funcionamento efectivo e seguimento dos servizos municipais e das necesidades do territorio, con indicación e selección de prioridades para a súa posible inclusión no plan de actuacións do Concello;

c.3) Elaborando propostas para implementar proxectos e programas públicos, novos servizos, etc.

d. Solicitar información do Concello, previa petición razoada, dos temas de interese para a Asemblea.

Lembramos que as seguintes ASEMBLEAS DE BARRIO desta semana serán;

- MÉRCORES-25 DE ABRIL– Barrio de CANIDO ás 19,30 h. no salón actos da SCDR CANIDO

- VENRES -27 DE ABRIL - Parroquia de MANDIÁ-ás 19 h. no seu local.

- SÁBADO-28 DE ABRIL - Parroquia MARMANCÓN -ás 18,30 h no seu local.

Ferrol, a 24 de Abril de 2012.

A Comisión de Control P do RPC.-

comision.gap@gmail.com

www.participacion-ferrol.blogspot.com

Enviado por:
Comision Veciñal
comision.gap@gmail.com
24 de abril de 2012 16:44

_______________


Por favor, o contido do seu comentario debe estar relacionado co asunto do artigo.

Prega-se o maior respecto coas persoas, polo que ataques persoais e insultos serán eliminados.

Por favor, non use os comentarios, só para facer propaganda do seu sitio ou será eliminado.
EmoticonEmoticon