quarta-feira, junho 20, 2018

Perigo, aviso urxente: Un buque Gaseiro LNG, ten previsto a entrada na Ría, para atracar en Reganosa - Este faría o número 237, cargado con GNL, aumentando potencialmente o perigo, para as persoas que moramos na contorna da Ría - O Comité Cidadán de Emerxencia ten convocado unha concentración ás 8 da tarde do mesmo día, xoves 21 de xuño, diante do Edificio da Xunta, na Praza Amada Garcia


Un buque Gaseiro LNG,
ten previsto a entrada na Ría
para
atracar en Reganosa.
Este faría o número 237, cargado con GNL,
aumentando potencialmente o perigo,
para a as persoas que moramos na contorna da Ría.
O Comité Cidadán de Emerxencia, convoca

CONCENTRACIÓN
Xoves 21 de xuño, ás 8 da tarde
(Novo horario)
Edif. Admtvo. da Xunta de Galicia.
Pza. Amada Garcia - Ferrol

PLANTA DE GAS: PECHE XÁ!

O Comité Cidadán de Emerxencia para a aRía de Ferrol, quere poñer, unha vez máis, ao descuberto a corrupción política e económica que subxace en todo este despropósito que despois de catro sentenzas do Tribunal Supremo en contra da Planta de Gas, o Goberno Español do ex-presidente, daquela en funcións, Mariano Rajoy, dun partido corrupto até o espiñazo, que mediante unha resolución gubernamental, eximiu a Reganosa de ter que someter-se a avaliación ambiental, intentando saltar-se deste xeito as sentenzas condenatorias que declaran ilegal, á perigosa planta regasificadora (Asunto que xa temos recorrido).
____________

Presentación do proxecto de xornal diario en galego na nosa Comarca - O Diario Galego presenta-se en Narón o 20 de xuño e en Ferrol o 21 - As promotoras de 'Sermos - O Diario Galego', están percorrendo toda Galiza, presentando un proxecto moi necesario para a liberdade de expresión, para a nosa lingua e para a nosa supervivencia como Pobo


Continua a campaña para dar a coñecer naen toda Galiza o proxecto para a saída de Sermos O Diario Galego, para o que son precisas 3 mil subscricións antes do 31 de xullo.

As promotoras de "Sermos - O Diario Galego", están percorrendo toda Galiza, presentando un proxecto moi necesario para a liberdade de expresión, para a nosa lingua e para a nosa supervivencia como Pobo.

Hoxe e mañá estarán nos dous concellos de máis poboación da nosa Comarca: Narón e Ferrol.

Narón.-

A cuarta feira, 20 de xuño, presentarase "Sermos - O Diario Galego" en Narón, no Café Teatro (Pazo da Cultura), ás 20.30 horas. Convocado pola Concellaría de Promoción Económica, no acto tomarán a palabra Pablo Villamar, concelleiro de Promoción Económica; Lidia Romero, presidenta da A.C. Xebra, e Nicolasa Castro, membro do Consello de Administración de Sermos Galiza.

Ferrol.-

Na quinta feira, día 21, ás 20 horas, o antigo Hospicio de Ferrol acollerá a presentación do diario. Convocado pola Sociedade Cultural Medulio, no acto intervirán Elia Rico, presidenta de Medulio; Leandro Lamas, pintor e ilustrador; Paula Carballeira, actriz, e Nicolasa Castro, membro do Consello de Administración de Sermos Galiza.

Toda a info en:

https://www.odiariogalego.gal/
________________

O Supremo rexeita o método de Facenda para calcular os impostos na compra de vivendas - Non ve 'idóneo nin adecuado' o sistema de liquidación do Imposto de Transmisións Patrimoniais, en mans das comunidades autónomas


O Supremo rexeita o método de Facenda para calcular os impostos na compra de vivendas. | Non ve "idóneo nin adecuado" o sistema de liquidación do Imposto de Transmisións Patrimoniais, en mans das comunidades autónomas.


O Tribunal Supremo estableceu que "non é nin idóneo nin adecuado" o método de comprobación do valor real dos inmuebles, aos efectos do cálculo do Imposto sobre Transmisións Patrimoniais (ITP), consistente en multiplicar o valor catastral por un coeficiente, salvo que devandito método se complemente cunha "comprobación directa" por parte da Administración do inmóbel concreto sometido a valoración.

Así o determinou a Sala III do Contencioso Administrativo do Tribunal Supremo, que fixou doutrina en catro sentencias ditadas nos últimos días, onde examinou os recursos da Xunta de Castilla-A Mancha, que pretendían elevar o valor declarado por catro contribuíntes para liquidar o ITP, das vivendas que adquiriron no ano 2012 á inmobiliaria do Banco Santander en Seseña (Toledo), despois de que dita entidade adxudicásese estes inmóbeis que formaban parte das promocións de 'El Pocero' nesa localidade toledana.

Os catro cidadáns declararon como valor o prezo declarado na escritura pola compra, que oscilaba entre os 65.000 e os 82.000 euros, pero a Consellería de Facenda elevou o valor a entre 120.000 e 130.000 euros, aplicando o método de cálculo a efectos fiscais que, de acordo coa Lei Xeral Tributaria, supón multiplicar o valor catastral polo coeficiente do municipio establecido nunha orde da comunidade autónoma.

Como consecuencia de elevar o importe dos inmóbeis, a resultas de aplicar devandito método, os adquirentes dos inmóbeis tiveron que pagar un imposto máis elevado, situación que recorreron ao TSJ de Castilla-A Mancha, que en sentenzas agora confirmadas polo Supremo, deu a razón aos contribuíntes en contra da Facenda autonómica.

O Supremo establece como doutrina que o método de comprobación consistente na estimación por referencia a valores catastrais, multiplicados por índices ou coeficientes (artigo 57.1.b da Lei Xeral Tributaria), "non é idóneo" polo seu xeneralidade e falta de relación co ben concreto de cuxa estimación tratar no caso de bens inmóbeis nos que a base impoñíbel vén determinada legalmente polo seu valor real, salvo que tal método se complemente coa realización dunha actividade "estritamente comprobatoria" e "directamente relacionada" co inmóbel singular que se someta a valoración.

Así mesmo, engade que a aplicación dese método de comprobación "non dota á Administración dunha presunción reforzada de veracidade e acerto dos valores incluídos nos coeficientes, figuren en disposicións xerais ou non", así como que a aplicación de tal método para rectificar o valor declarado polo contribuínte esixe que a Administración exprese motivadamente as razóns polas que, ao seu xuízo, tal valor declarado non se corresponde co valor real, sen que baste para xustificar o inicio da comprobación a mera discordancia cos valores ou coeficientes xerais publicados polos que se multiplica o valor catastral.

A carga da proba corresponde á Administración

Ademais, o Supremo deixa claro a quen corresponde a carga da proba neste terreo alegando que "o interesado non está legalmente obrigado a acreditar que o valor que figura na declaración ou autoliquidación do imposto coincide co valor real, sendo a Administración a que debe probar esa falta de coincidencia".

No caso concreto examinado, os contribuíntes defenderon que a inmobiliaria vendedora levou a cabo unha drástica redución de prezos, amplamente publicitaria na urbanización onde compraron, atendendo ás condicións do mercado no ano 2012, en plena crise económica, polo que nada permite sospeitar que o prezo real que pagaron non fose o escriturado.

O Supremo contesta tamén á pregunta de si, en caso de non estar conforme, o contribuínte pode utilizar calquera medio de proba admitido en Dereito ou resulta obrigado a promover unha taxación pericial contraditoria para desvirtuar o valor real comprobado pola administración tributaria a través do citado método posto agora en cuestión.

Desta forma, o Tribunal Supremo confirma o seu xurisprudencia no sentido de que a taxación pericial contraditoria non é unha carga do interesado para desvirtuar as conclusións do acto de liquidación en que se aplican os mencionados coeficientes sobre o valor catastral, senón que a súa utilización é meramente potestativa.

Así, para opoñerse á valoración do ben derivada da comprobación da Administración baseada no medio consistente nos valores catastrais multiplicados por índices ou coeficientes, o interesado pode valerse de calquera medio admisible en Dereito, debendo terse en conta o establecido sobre a carga da proba que recae na Administración.

Tamén sinala a sentenza que no seo do proceso xudicial contra o acto de valoración ou contra a liquidación derivada daquel, o interesado pode valerse de calquera medios de proba admisíbeis en Dereito, sexan ou non propostos ou practicados na obrigatoria vía impugnatoria previa. E fixa tamén a Sala que a decisión do Tribunal de instancia que considera que o valor declarado polo interesado axústase ao valor real, ou o fai en maior medida que o establecido pola Administración, constitúe unha cuestión de apreciación probatoria que non pode ser revisada no recurso de casación.

En relación á orde de Castilla-A Mancha de decembro de 2011, que establecía os diferentes coeficientes das poboacións, para valorar os bens inmobles, o Supremo indica que as explicacións sobre a metodoloxía usada para fixalos é "vaga" e "falta a expresión dunha soa razón que permita comprender que en 2007 o coeficiente para Seseña fose o 6,31 e cambiase a 1,88 no ano 2012, variación tan copernicana que merecería unha mínima explicación aos cidadáns, ausente en ambas ordes autonómicas e no seu acto de aplicación na liquidación".

A sentenza conta co voto particular dun dos seis maxistrados que a han dictado, Nicolás Maurandi, quen comparte o fallo de desestimar os recursos da Xunta de Castilla-A Mancha no caso concreto, pero defende en xeral que o uso dun sistema de coeficientes pode ser un instrumento "eficaz e acorde ao principio de seguridade xurídica", sempre que o contribuyente teña a posibilidade de facer valer ante a Administración os datos singularizados do concreto ben inmóbel que é obxecto de comprobación.

Fonte: Facua.

FACUA Galicia
Oficinas: Ramón Montenegro, 3, Bajo - 27002 Lugo
Horario: de lunes a viernes de 10:00 a 13:30 horas
Teléfono: 982 80 87 26
Correo electrónico: galicia@facua.org
En Internet: FACUA.org/galicia.

Enviado por:
Rubén Dopico
- ruben.dopico@gmail.com-
19 de junho de 2018 21:17
_______________

Roteiro: 'As Fragas do Eume, refuxio guerrilleiro' - Xornada de 'mergullo nas Fragas', un roteiro pola fraga até o refuxio de Suapena, o domingo 1 de Xullo de 2018 - Hai que anotar-se antes do martes 26 de xuño


Roteiro “As Fragas do Eume, refuxio guerrilleiro”.

Xornada de “mergullo nas Fragas”, un roteiro pola fraga até o refuxio de Suapena.

Domingo 1 de Xullo de 2018

Punto de encontro: Aparcadoiro do estanco da Lavandeira (Cabanas)

A dificultade é media: Os menores deben ir acompañados por un adulto.

Desplazarémonos en vehículos ata Xabaris, e den alí, farase o resto do roteiro camiñando uns 3km. á zona do Xardín, n'As Fragas.

Xosé Manuel Sardiña achegará comenta sobre o terreo.

Recoméndase levar auga e algo sólido para recuperar forzas.

Prevese o regreso a Lavandeira sobre às 14:00.

Lembrar que hai que anotar-se antes do 26 de xuño no tlf. 605355650 (Lan).

BETULA, Asociación para a Custodia do Bosque Atlántico, é unha asociación que procura a conservación e recuperación do patrimonio natural, cultural e paisaxístico a través da Custodia do Terra.

Betula, forma parte da Rede Galega de Custodia do Territorio.
http://betula-atlantico.eu/

Estamos no facebook e no twitter.

Escribe a:
custodia.betula@gmail.com

O se prefires chamarnos:
Inténtao no (+34) 651 884 692 ou (+34) 605 355 650

Enviado por:
Asociación Custodia Bosque Atlántico BETULA
-custodia.betula@gmail.com-
19 de junho de 2018 10:51

terça-feira, junho 19, 2018

O machismo mata, basta de feminicidios: mobilización en Ferrol, como noutras cidades e vilas da Galiza, diante dun novo asasinato machista n'O Porriño - Este mércores 20 de xuño, ás 8 da tarde, diante da Casa do Concello de Ferrol - Resposta do feminismo galego ante un novo feminicidio no noso país

O machismo mata!

Basta de feminicidios !

Resposta do feminismo galego ante un novo feminicidio no noso país.

Magdalena Moreira Alonso foi asasinada no Porriño polo seu marido.

Estamos fartas de ser asasinadas!

Querémonos Vivas!

O machismo mata, basta de feminicidios:

Concentración en Ferrol
, como noutras cidades e vilas da Galiza, diante dun novo asasinato machista n'O Porriño
.
Este mércores 20 de xuño, ás 8 da tarde, diante da Casa do Concello de Ferrol

"As mulleres decidimos"

Coordenadora Local de Ferrolterra da Marcha Mundial das Mulleres
mmmferrolterra@gmail.com
www.feminismo.info
https://www.facebook.com/marchamundialmulleres.galiza
twitter.com/MMMGaliza

Enviado por:
Marcha Mundial Ferrolterra
-mmmferrolterra@gmail.com-
19 de junho de 2018 15:48

__________________

Posición de Esquerda Unida Narón sobre o 'Piñeiral d'A Gándara' - Abeledo insiste en que debemos traballar por construír unha cidade máis humana


Abeledo insiste en que debemos traballar por construír unha cidade máis humana, dentro deste modelo que vimos defendendo dende fai anos, dende EU entendemos que xunto coa accesibilidade universal, a potenciación do transporte público, e outra serie de medidas, un dos alicerces deste modelo humanizador é a existencia de zonas verdes na zona urbana de Narón, cantas máis mellor, para mellorar a calidade do aire respirado pola veciñanza e crear zonas de esparexemento e recreo para as naronesas e naroneses.

Ven é certo que no caso do piñeiral da Estrada da Gándara a obrigada  aplicación da Lei 3/2007, de 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia; e a la Lei 7/2012, de 28 de xuño, de montes de Galicia, obrigan a cortar unha parte importante das arbores deste “pulmón verde de Narón”.

No caso destas arbores, falamos de pinos e eucaliptos, a lexislación marca que deben manter unha distancia de 50 metros coas vivendas para evitar o perigo en caso de incendio, por este motivo dende EU entendemos que debemos buscar unha alternativa que por unha banda permitan cumprir a lei, eviten perigos, pero a súa vez manteñan o modelo de “cidade verde” que dende EU propoñemos.

Abeledo propón que a parte do piñeiral que pertence o Concello sexa repoboada con especies autóctonas, posto que algunha desas especies só esixen unha distancia de 15 metros cosas vivendas, conseguindo así por unha banda manter para o futuro este “pulmón verde” para a veciñanza de A Gándara, e por outro potenciar as especies autóctonas da Galiza.

Tamén indica que unha parte da veciñanza entende que pode ser o momento para adecuar a zona para o recreo e o esparexemento poñendo bancos e mesas que permitan desfrutar da zona cando chegue o bo tempo.

Así mesmo Abeledo empraza ao Goberno Local a abrir un dialogo coa veciñanza neste sentido, para que sexa participe deste proxecto de futuro.

GRUPO MUNICIPAL DE EU NARÓN

Enviado por:
Naron Esquerda Unida
-eu-naron@esquerdaunida.org-
19 de junho de 2018 12:19

_______________

Hoxe martes 19 de xuño, en Ferrol e n'As Pontes, como noutras cidades e vilas da Galiza, van ter lugar mobilizacións - Paulo Carril: Non será posíbel recuperar os dereitos mentres non se derroguen as reformas - A CIG chama a mobilizarse, para forzar ao Goberno a cambiar as políticas que empobrecen e precarizan


Hoxe martes 19 de xuño, en Ferrol e n'As Pontes, como noutras cidades e vilas da Galiza, van ter lugar mobilizacións | Paulo Carril: "Non será posíbel recuperar os dereitos mentres non se derroguen as reformas". | A CIG chama a mobilizarse, para forzar ao Goberno a cambiar as políticas que empobrecen e precarizan.


A CIG considera que non será posíbel recuperar os dereitos mentres non se derroguen as reformas laborais, da negociación colectiva ou das pensións. Por iso chama á mobilización o vindeiro día 19 de xuño, “para forzar o Goberno e as forzas que o elixiron a cambiar as políticas que provocaron a precarización e o empobrecemento da clase traballadora”.

Así o considera o secretario xeral da CIG, Paulo Carril, para quen “as afirmacións da ministra de Traballo confirman que só a través da mobilización lograremos recuperar e avanzar nos nosos dereitos”.

Carril entende que “non valen escusas” e asegura que de igual maneira que houbo unha concertación de forzas políticas para dar fin ao Goberno do PP, “ten que darse coa mesma urxencia unha correlación que nos próximos meses faga posíbel a recuperación dos nosos dereitos”.

Lembra que se acusou ao PP de ter paralizadas unha chea de proposicións de lei que contemplaban a derrogación de moitas destas reformas. Por iso considera que “non é certo” que non haxa sostén parlamentario para derrogalas. “O que hai que ter é vontade”.

Respecto do pacto social advirte de que o acordo interconfederal de negociación colectiva que están negociando CCOO e UGT “en absoluto vai dar solucións para que se recuperen os salarios e pode impedir a recuperación dos dereitos lexitimando a reforma laboral, como xa fixeron coa sinatura de acordos anteriores, se se reedita nos mesmos termos que aqueles”.

Ademais asegura que calquera acordo de incremento salarial desligado do IPC e vinculado á produtividade ou o PIB “entendemos que é negativo e leva a que se asente o empobrecemento da clase traballadora, como xa vimos no acordo asinado por CCOO e UGT co goberno no relativo ao SMI, que contradí as demandas que agora se fan respecto das pensións”.

Calendario para rematar co saqueo á clase traballadora

O secretario xeral da CIG entende que o cambio de Goberno ten que levar aparellado tamén un cambio das políticas. Doutro xeito, afirma, “a moción será unha fraude se o cambio de políticos non se acompaña cun cambio de políticas”. Por iso exixe do Goberno un calendario para a derrogación inmediata de todas esas reformas que saquean e rouban á clase traballadora.

Lamenta ademais que CCOO e UGT sigan “sementando a confusión” e asegura que “non hai razóns para desmobilizar, senón todo o contrario”.

XORNADA NACIONAL DE MOBILIZACIÓNS - 19 DE XUÑO

A Coruña: Praza de Vigo, 20h
Cee: Praza 8 de marzo 20h
Ferrol: Praza Amada garcia (Diante do Edificio da Xunta), 20h
Santiago: Praza Roxa, 20h
Pontevedra: Praza da Ferreiría 20h
Vilagarcía: Casa do Mar, 20h
A Estrada: Praza do Mercado, 20h
Vigo: A Doblada, 20h
Ourense: Edificio Sindical (Parque de San Lázaro), 20h
Lugo: Edificio Sindical (Ronda da Muralla), 20h
Burela: Local CIG (Avda. Arcadio Pardiñas), 20h
Monforte: Praza de España, 20h
As Pontes: Praza do Hospital, 19:30h
A Pobra do Caramiñal: Cantón da Leña, 20h

Fonte: Avantar.
_____________

segunda-feira, junho 18, 2018

A Plataforma sae á rúa para analizar a irregular facturación estimada que está facendo Emafesa, pola que ten solicitado ao Concello que abra un Expediente Informativo, ao que este xa lle deu audiencia - Posición d'A Plataforma ante o Pleno Extraordinario en Ferrol, onde se vai tratar o requirimento ao Concello de Narón polo Saneamento e para interpoñer recurso contra a sentenza que anula o acordo plenario de 2015, de suspensión da taxa do PP - Luns 18 de xuño de 2018


A Plataforma sae á rúa para analizar a irregular facturación estimada que está facendo Emafesa, pola que ten solicitado ao Concello que abra un Expediente Informativo, ao que este xa lle deu audiencia 

O pasado 13 de xuño, o Concello de Ferrol emitiu un escrito onde dá Audiencia á Plataforma na denuncia a Emafesa polas facturacións estimadas irregulares e na petición de apertura de expediente informativo, para dirimir as responsabilidades correspondentes e revisar facturas, para repoñer a legalidade e  garantir que non volva a producirse...

Calendario de Actividade da Plataforma para afrontar con mais forza a denuncia contra Emafesa por considerar que esta está emitindo de forma masiva facturas con lecturas estimadas de forma abusiva por encima do que lle permite a normativa en vigor (ordenazas e regulamentos):

Martes 19, ás 11 da mañá, mesa no Mercado de Recimil. Tamén falar coa asociación de mulleres, para facer un acto para o xoves ás 6 da tarde na asociación veciñal.

Mércores 20, ás 11 da mañá, no Inferniño mesa-info, na esquina da farmacia.

Xoves 21, ás 11 da mañá, na Praza do Concello mesa-info.

Xoves 21, ás 6 da tarde, acto na asociación veciñal de Recimil, se chegamos a un acordo coa asociación de mulleres, para abordar o asunto das persoas que viven soas e que Emafesa factura 20m3 bimensuais.

Venres 22, ás 11 da mañá, no Mercado de Caranza, mesa-info.


Posición da Plataforma ante o Pleno


Este luns 18 de xuño de 2018, está convocada en sesión extraordinaria, un Pleno Municipal, ás 9 da mañá, que entre outros asuntos da orde do día e varias mocións presentadas polos grupos municipais, van-se tratar dous importantes puntos (3 e 4 da orde do día) que afectan especialmente aos obxectivos da Plataforma:

✓ 3.-Proposta de aprobación de requirimento ao Concello de Narón en materia de saneamento.

✓ 4.-Dar conta da sentenza ditada polo Xulgado Contencioso-administrativo de Ferrol no procedemento ordinario 105/2016 (recurso contra acordo plenario aprobatorio da suspensión da eficacia   da Ordenanza fiscal reguladora da taxa polo servizo de depuración de augas residuais). Proposta de interposición de recurso de apelación.


A Plataforma considera:

No punto 3,- As responsabilidades do anterior goberno municipal de José Manuel Rey Varela e do actual de Jorge Suárez, son claras. Idénticos convenios asinaron os dous con Augas de Galicia (Xunta de Galicia), un en 2014 e outro en 2017. Este último foi aprobado en Pleno cos votos de Ferrol en Común e o Partido Popular, celebrado o 4 de abril de 2017.

Se até o de agora era inacción e desleixo, agora era unha traizón ao que se viña mantendo co que sucedera no mandato do Partido popular, ven-se a dar o visto bo ao que fora todo un despropósito de Rey Varela. Unha cadea de encomendas irregulares, pois Emafesa non é un medio propio, nin de Augas de Galicia, nin do Concello de Ferrol, está xestionando un sistema de saneamento de xeito irregular. A Alcaldesa de Narón, ven a coincidir co que vimos mantendo desde hai tempo, só cumpre do inmediato que Augas de Galicia facilite un medio para que o Concello de Narón poda pagar a parte que lle corresponda e Augas de Galicia asuma as súas responsabilidades facendo-se cargo do sistema de saneamento até que se constitúa un ente mancomunado que teña capacidade de xestionar o mesmo. Non esquezamos que hai un estudo feito por Emalcsa (Empresa pública do Concello da Coruña) para tal fin. Polo que cumpre denunciar o Convenio con Augas de Galicia e mentras non fai unha licitación pública por un período mínimo, pode face-lo a propia Augas de Galicia ou tamén ten a dúas empresas públicas (100%) en condicións de facer-se provisionalmente cargo, do sistema de saneamento e depuración, subrogando ao mesmo persoal que está agora contratado: a galega Seaga ou a estatal Grupo Tragsa. Polo que non estamos de acordo co requirimento e menos cos termos ameazantes cos que vai escrito.

No punto 4.- A Plataforma despois de analizada a Sentenza considera a necesidade de recorre-la, independentemente da responsabilidade do actual Goberno Municipal, pola inacción da que fixo gala perante o procedemento de suspensión. Uns 18 meses de parálise até a súa derogación provisional no Pleno do 13 de febreiro de 2017, onde tamén se intentou a imposición dunha nova taxa conforme ao ditado da xerencia (Socamex) de Emafesa, sen informe alternativo, nin taxa participada, nin explicada e nin xustificada.

Conclusións da Plataforma despois de analizada a Sentenza:

1.- EMAFESA está xestionando, sen concurso público, un servizo de depuración de augas residuais, de alcance supramunicipal, a cal foi imposta polo goberno municipal anterior de Ferrol (con maioría do PP) e sen o preceptivo acordo co Concello de Narón. A ordenanza municipal correspondente, foi rexeitada tanto polos veciños do concello de Ferrol como polo mesmo goberno municipal de Narón.

2.- Este goberno municipal do PP do Concello de Ferrol xunto coas Administracións (central e autonómica) organizaron unha estratexia para asignar a concesión deste servizo a EMAFESA, á marxe da LCSP, inventando unhas simuladas "Encomendas de Xestión" concatenadas entre catro Organismos para conseguir que esta empresa se encargase das obras de terminación, corrección, probas, posta a punto, arranque e posterior explotación da depuración. (Ver gráfico de abaixo).

3º) O Concello de Narón estase servindo das instalacións de depuración de Cabo Prioriño sen contribuír economicamente ao sostemento do Servizo debido, por causa das irregularidades descritas no punto 1º) anterior.

4º) A TAXA da Ordenaza nº 17 empezouse a cobrar, a finais do ano 2014, pero o servizo comezouse prestar por parte de EMAFESA en abril de 2017. Xa que logo o FEITO IMPOÑÍBEL comeza nesa data, abril 2017.

5º) A Plataforma veciñal creada para a defensa dos Servizos Públicos requiriu en numerosas ocasións por Rexistro do Concello datos e documentos relacionados coa Ordenanza, Taxa e estado das obras do sistema pero que nin unha soa vez se lle deus resposta. Nunca constatamos a existencia de ACTAS de FINAL DE OBRA e/ou ACEPTACIÓN da instalación nin tampouco os informes técnico-económicos preceptivos sobre a Ordenanza.

6º) A situación contábel de EMAFESA é moi irregular xa que son varios os anos que non foron auditadas e as súas contas anuais sen aceptar polo Consello de Administración (Desde 2014 até hoxe).

7º) EMAFESA manifesta que non é responsábel de que a explotación da depuradora non puidese comezar na data prevista. Tampouco creemos que sexa responsabilidade do Concello de Ferrol e menos das abonadas. Si aceptou o encargo de xestionar a depuración nunhas condicións inaceptábeis debería-se de rexeitar, no seu momento, o contrato por non estar en condicións de dar servizo.

PLATAFORMA NA DEFENSA DOS SERVIZOS PÚBLICOS, POLA REMUNICIPALIZACIÓN
Abonda de saqueo! Hai outras alternativas! Pódese, débese e precísase!
remunicipalizacion.plataforma@gmail.com |  https://plataformaferrol.blogspot.com.es/

#Emafesa
---

domingo, junho 17, 2018

Lídia Senra avisa á CE sobre os prexuízos que suporía a planta de residuos que Toysal quere instalar en Teo - A eurodeputada insta por escrito á Comisión Europea para que analice a posible incompatibilidade deste proxecto coa Directiva 2010/75/UE - Apoia a Concello e plataforma e reclama que Xunta e empresa faciliten toda a información e a participación das persoas afectadas na decisión


Lídia Senra avisa á CE sobre os prexuízos que suporía a planta de residuos que Toysal quere instalar en Teo. | A eurodeputada insta por escrito á Comisión Europea para que analice a posible incompatibilidade deste proxecto coa Directiva 2010/75/UE. | Apoia a Concello e plataforma e reclama que Xunta e empresa faciliten toda a información e a participación das persoas afectadas na decisión.


A eurodeputada galega Lídia Senra ven de avisar por escrito á Comisión Europea (CE), sobre os perigos e danos para a terra, para as augas, para a saúde humana e para o futuro socio-económico da zona que acarrearían as instalacións de xestión de residuos que a compañía Toca y Salgado SL (Grupo Toysal) pretende abrir na Casalonga, nuns terreos dunha antiga canteira no concello de Teo. Senra rexistrou este venres en Bruxelas unha pregunta parlamentaria escrita dirixida á CE na que lle informa sobre este proxecto, que está a xerar gran contestación social no Concello de Teo e proximidades. A europarlamentaria, leva deste xeito á CE as reclamacións e preocupación tanto do Concello como da Plataforma Veciñal Casalonga Limpa de Residuos, despois de ter visitado hai uns días a zona afectada e de reunirse con membros do colectivo veciñal, así como co propio alcalde de Teo, Rafael Sisto, e co concelleiro de Benestar, Igualdade, Mocidade e Participación Veciñal, Ignacio Iglesias.

Senra informa á CE de que o pasado mes de decembro, Toca y Salgado SL presentou na Xunta de Galicia un proxecto[1] para a solicitude de autorización ambiental integrada para unhas novas instalacións de xestión de residuos orgánicos no concello deTeo, que tratarían 90.000 toneladas ao ano de lodos de depuradoras e conserveiras, residuos de industrias agroalimentarias, subprodutos animais, xurros e esterco, producindo biogás, abono e lixiviados. A Administración municipal, á que se lle solicitou compatibilidade urbanística, considera inaxeitado[2] ubicar algo así neste concello, que é principalmente lugar de servizos e residencial, sen zona industrial.

A antiga canteira de Casalonga, onde a empresa pretende instalar a planta, está a 450 metros de núcleos de poboación, nun terreo altamente inestable, con significativa pendente e serio risco de desmoronamento e filtracións á auga e á terra, incluído o río Ulla, Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), afectando ás especies animais e vexetais e á saúde humana, con serio risco de chegar á ría de Arousa, onde desemboca o Ulla, e polo tanto afectar a todo o marisqueo, denuncia a europarlamentaria.

Está claro que este lugar non é o axeitado para unha planta así, xa que estamos a falar dunhas instalacións que ocuparían o espazo equivalente a uns 14 campos de fútbol, que prevé unha balsa de 7.000 metros cúbicos de capacidade, dous gasómetros para 1.000 metros cúbicos cada un, o lavado diario de 20 camións que transportarían os residuos orgánicos e cheiros e máis molestias que terían que soportar as persoas de Teo e gran parte das galegas e galegos que nos poderiamos ver afectados pola contaminación”, defende a eurodeputada.

Ante esta situación, Lídia Senra pregúntalle á Comisión Europea se ten constancia deste proxecto e insta ao ente comunitario a analizar a posible incompatibilidade deste proxecto coa Directiva 2010/75/UE[3] sobre as emisións industriais e a prevención e control integrados da contaminación. Senra considera que dificilmente o proxecto presentado pola empresa se axeita a esta directiva cando non inclúe máis que xeralidades, sen concretar medidas detalladas sobre como evitar a contaminación ás augas e terras. Neste sentido, Senra reclama á CE que tome as medidas oportunas para que, tal e como recolle a citada Directiva, se garanta por parte da Xunta de Galicia e da empresa o acceso a toda a información do proxecto e a participación pública das persoas afectadas no procedemento previo ao permiso da instalación, máxime tendo en conta que o Concello está en contra desta instalación e que hai constituída unha plataforma veciñal preocupada polas posibles consecuencias desta planta de residuos.

A eurodeputada ve con preocupación os proxectos que están proliferando nos últimos tempos en relación ao suposto tratamento de residuos. “Só nos arredores de Santiago, a capital galega, está o vertedoiro creado nas antigas instalacións da mina de Touro[4], o vertedoiro de Grixoa[5] e agora o que pretenden poñer en Teo, sen ter en conta o envelenamento das augas e das terras e da xente que están a provocar e que seguirán provocando como non se poña freo e non se atalle xa o problema dos residuos na Galiza. Pretenden converter o rural nun vertedoiro continuo onde depositar todos os residuos que xera a sociedade de consumo e iso é insostible”, denuncia Senra, que chama a analizar o problema de forma global e buscar unha alternativa respectuosa co medio para a xestión do lixo, que pase por unha maior concienciación da xente e pola necesaria redución de residuos e consumo de plástico.

Santiago, 15 de xuño de 2018.

Oficina de Lídia Senra. | Eurodeputada Galega. | Grupo da Esquerda Unitaria Europea/Esquerda Verde Nórdica (GUE/NGL). | Comisión de Agricultura
Comisión de Pesca. | Asamblea Paritaria África, Caribe, Pacífico-UE. | 0034 609 845 861. | Willy Brandt, 02M025 (Bruxelas). | Louise Weiss, T05018 (Estrasburgo).

lidia.senra@europarl.europa.eu
http://ageuropa.gal/
Twitter
Facebook

Notas.-

[1] Pódese consultar aquí o proxecto presentado pola empresa:
https://www.teo.gal/sites/default/files/arquivos_nova/proxecto%20toysal.pdf

[2] Pódese consultar aquí o informe encargado polo Concello:
https://www.teo.gal/sites/default/files/arquivos_nova/Informe%20sobre%20Proxecto%20Toysal.pdf

[3] Pódese consultar aquí a Directiva 2010/75/UE:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0075&from=ES

[4] Denuncia no Parlamento Europeo sobre o que está a pasar nas antigas instalacións da mina de Touro:
https://ageuropa.gal/lidia-senra-informa-a-ue-dun-posible-vertido-continuado-de-residuos-toxicos-na-antiga-mina-de-touro/

[5] Iniciativa que levou a cabo Lídia Senra ante a CE en relación ao Complexo de Miramontes, en Grixoa (Santiago):
https://ageuropa.gal/senra-denuncia-na-ce-o-incumprimento-de-directivas-europeas-no-complexo-ambiental-de-miramontes/

Enviado por:
AGEe Europa
-ageeneuropa@gmail.com-
15 de junho de 2018 13:07

_________________________

Conclusións sobre a asemblea d'O Val cos técnicos da senda peonil e ciclista - A veciñanza asistentes transmitiron aos técnicos que a senda estaba mal concibida desde o primeiro momento porque todos os puntos de interese importantes estaban ao outro lado da calzada

Conclusión s sobre a asemblea d'O Val cos técnicos da senda peonil e ciclista

Resultou evidente, dende un primeiro momento, que a reunión estaba mal exposta por que pretendían vender a súa actuación como algo moi bo para O Val, á vez que se cuestionaba o rexeitamento aos problemas expostos á mesma, sen que nin sequera fixesen un esforzo por entender as devanditas cuestións.

Nunca se pretendeu o diálogo por parte dos responsables asistentes ao acto, non eran os interlocutores adecuados xa que se trataba de técnicos sen as competencias necesarias para decidir sobre a reforma de proxecto.

Os veciños asistentes transmitiron aos técnicos que a senda estaba mal concibida desde o primeiro momento porque todos os puntos de interese importantes estaban ao outro lado da calzada (praias, monumentos, edificios públicos e centros sociais, etc.), en resposta ao cal os técnicos deixaron entrever que a solución exposta (aínda que pouco funcional) respondía basicamente a criterios económicos.

O desenvolvemento técnico do proxecto tamén se rexeitaba por nin sequera cumprir cos requisitos básicos fixados para este tipo de actuacións, e que debese de pasar por un mínimo control de calidade, criticándose un malgaste de diñeiro público.

Tamén lles fixeron ver que había uns problemas xerais da senda para resolver, que afectaban a todos os veciños, e que a súa estratexia de división, baseada no diálogo individualizado cos afectados para venderlles a resolución de problemas individuais (á marxe de solucións recollidas no proxecto) non era aceptada.

A maioría dos asistentes ao acto asinaron unha folla coas 10 reclamacións básicas para a reforma e execución do proxecto, que se acompañaba cuns gráficos onde se recollían os desprazamentos ao eixo da estrada propostos para reducir as afeccións sobre as propiedades; folla que foi entregada aos técnicos solicitándolles que lla transmitisen aos responsables políticos para o seu estudo, á vez que se lles comunicase a esixencia dos veciños de que non se empezasen as obras ata ter resoltas as deficiencias do proxecto.

As citadas reclamacións esixen á Xunta: unha reforma do proxecto para a construción da senda de forma que teña dous partes diferenciadas (ciclista e peonil) en todo o trazado, que non se expropien parcelas con peches existentes, que recolla todos os accesos a vivendas e parcelas, e que instale todos os servizos e preinstalacións non existentes. Ademais piden outras medidas como que as pontes sexan de formigón armado, o cumprimento da normativa de accesibilidade, e a instalación de dous pasos de peóns, un no Cruceiro e outro fronte ao colexio.

Os veciños falaron alto e claro, mostrando un sentimento común fronte ao problema e que a xente do Val ten unha actitude esixente e comprometida co desenvolvemento da parroquia.

Eliximos Narón Electores (ENE)
Grupo Mixto do Concello de Narón
Praza de Galicia s/n – Entrechán
15570 Narón (A Coruña)

Narón, moito  por facer
...fagámolo, xuntos podemos.

facebook:
https://www.facebook.com/groups/Eleximos.Naron/
Web:
http://eliximos.esy.es/http://eliximos.esy.es/

Enviado por:
ENE Eliximos Narón Electores
-eliximos@gmail.com-
15 de junho de 2018 09:02
______________

Enlace relacionado de interese:

A nova en 'La Voz de Galicia', unha reportaxe de
Narón /

Cidades sen medo (Ciutats sense por - Ciudades sin miedo) - Guía do movemento municipalista global - Libro colaborativo publicado por Icaria Editorial - A primeira guía escrita por e para este movemento municipalista global


Cidades sen medo (Ciutats sense por - Ciudades sin miedo) - Guía do movemento municipalista global.

"O municipalismo é unha forza en alza que quere transformar, desde abaixo, o medo en esperanza e construír esa esperanza en común". - Ada Colau

Nun mundo no que o medo e a inseguridade estanse convertendo en odio e as desigualdades, a xenofobia e o autoritarismo están en auxe, xorde un movemento municipalista renovado que defende os dereitos humanos, a democracia e o ben común.

Cidades Sen Medo é a primeira guía escrita por e para este movemento municipalista global. Froito da colaboración entre máis de 140 alcaldesas, concelleiras e activistas de todo o mundo, o libro ofrece:
  • Unha introdución ás bases teóricas do municipalismo e o seu papel na feminización da política e a loita contra a extrema dereita.
  • Ferramentas que explican como montar unha candidatura, elaborar un programa de xeito participativa ou facer crowdfunding.
  • Exemplos das políticas transformadoras que se están complementando en municipios ao redor do mundo en materia de vivenda, espazo público ou democracia participativa.
  • Perfís de 50 plataformas municipalistas referentes de todo o mundo. 
Prologo da obra, 7 páxinas, en formato pdf. | Acceder/Baixar.

Referencias da obra publicada, en dúas edicións (Ciutats sense por - Ciudades sin miedo), por Icaria Editorial. | Ir á Web.

Enviado por:
Anna Monjo
-amonjo@icariaeditorial.com-
14 de junho de 2018 15:27

___

Do remador Pedro Sánchez, ... Por David Rodríguez - ...a ausência no estado espanhol dumha oposiçom que politize a questom da economia política na Eurozona fai que Sánchez se poda sentir, neste momento, como se fosse um remador num kaiak...


Por David Rodríguez [*]
17.062018


O novo governo de Pedro Sánchez semelha mais novo do que é. Indentificam-no com estrelas emergentes do que Nancy Fraser alcumou como neoliberalismo progressista, tipo o presidente do Canadá, Justim Trudeau; mas, marketing à parte, o espírito segue a ser o de todos os governos socioliberais das últimas décadas: fincapé nalgumhas reivindicaçons culturais e ortodoxia no económico.

Se calhar, o de Sánchez é um governo ainda mais baleiro do que o eram, polo menos no plano cultural, os governos de Zapatero. Hoje, as batalhas culturais ascendérom um chanço em quanto ao seu nível de banalidade. Maxim Huerta [**] é o home do momento. No que toca à economia política, a de Sánchez é, de jeito cada vez mais desvergonhado, um assunto de “Europa”. Se Solbes levava as rédeas do governo de ZP, hoje a ministra de economia é alguém directamente importada de Bruxelas, umha tecnocrata, umha mulher de negro: Nadia Calviño. Muito melhor, devérom pensar, que enviar cartas ameaçantes desde o BCE -coma figera Trichet com Zapatero- e que impor às bravas aos Mario Monti de turno, é metê-los previamente no gabinete.

Estes dous aspectos, a banalidade cultural e a domesticaçom económica, fam de Sánchez um candidato ideal para que os poderes do Estado espanhol tratem de recompor o regime do 78. Só precisa encaixar a Catalunha.

Ante a rigidez e o estreito margem de manobra para implementar políticas económicas nom neoliberais devido aos dogmas que imperam na zona euro, a esquerda institucional que ainda pretende dedicar-se a algo mais que ao simbólico, costuma esgrimir a política fiscal como meio de redistribuir renda. Assim o fai, por exemplo, Íñigo Errejón, quando numha entrevista recente sinalava que o seu partido devia suster e acompanhar ao governo Sánchez procurando que este poda levar a cabo algumhas reformas fiscais que lhe permitam aplicar políticas redistributivas. Nom digo que nom se poda fazer algumha reforma fiscal menor, mas vai ser como deitar umha pinga no mar. Reformas de calado, que afectem à fiscalidade do capital internacional dependem, como sinala Marko Milanovic, dumha vontade política inexistente devido à dificuldade que entranha na globalizaçom pretender pôr portas ao campo.

Esta complicaçom à hora de implementar políticas fiscais progressistas, unida à ausência dum Banco Central com capacidade de intervençom económica no mesmo sentido, som as duas grandes explicaçons disso que se chama a crise da social-democracia.

No primeiro aspecto, semelha que pouco há que fazer de momento. Se bem a guerra económica entre Trump e China e os desacordos entre Merkel e o próprio Trump, indicam que as contradiçons geradas pola globalizaçom podem ser resoltas a base de proteccionismo e choque explícito de potencias. No que toca ao segundo aspecto, a recorrida reforma do euro nom consegue franquear as reticências alemás a mudar um sistema monetário que os beneficia (lebensraum onde nom se europeizam as perdas e moeda mais débil do que corresponderia ao seu poderio económico, ideal para fomentar as suas exportaçons). A chegada de Sánchez celebra-se como a possibilidade de que se reforce a posiçom de Macron na sua pugna com Merkel, mas alguns cronistas que seguem o assunto tampouco se mostram especialmente optimistas no que tem a ver com a reforma do euro.

Entrementes, a ausência no estado espanhol dumha oposiçom que politize a questom da economia política na Eurozona fai que Sánchez se poda sentir, neste momento, como se fosse um remador num kaiak: se finca a pá na direita (velaí os nomeamentos de Borrel e Marlaska), avança e deixa atrás a Ciudadanos; se finca a pá na esquerda (velaí a decisom sobre o barco de imigrantes rejeitado em Itália), também avança e deixa atrás a Podemos.

Cabe augurar, logo, que o novo governo de Sánchez há empregar a escassíssima margem de manobra de que disponha em matéria económica para fazer políticas eleitoralistas de curto percorrido, há acenar muito no plano simbólico e há aguardar, se se mantém no governo após umhas eventuais eleiçons, a que a próxima crise da zona euro tarde o máximo possível. Nom é pouco. Se lhe sai bem a cousa, a esquerda à sua esquerda, para a que todo este marco geral semelha que nom existe, pode ficar para servir o café.

Publicado em GalizaLivre. | 14 de Junho de 2018.

[*] David Rodríguez Rodríguez (Vigo, 1975) mantén os blogues O funambulista coxo e Lecturas Coxas. É autor das obras de teatro radiofónico 'O Bambán' e 'Nunca me esquecerei de ti' (gañadora e finalista respectivamente do I e IV Premio de Teatro Radiofónico do Diario Cultural). Escribiu o poemario Lapidarias. Os versos escuros e participou no libro colectivo 'Non conciliados. Argumentos para a resistencia cultural'. O seu último libro que esta tendo muito suceso "O Canastro sen tornarratos. Resistencia popular na era do capitalismo se democracia. Unha ollada galega", publicado en marzo de 2018, por Edicións Xerais.

[**] O artigo foi escrito antes da primeira microcrise do goberno, ao darse a coñecer unha sentenza por fraude fiscal do agora exministro de cultura e deporte Maxim Huerta, nun mandato de tan só seis días.

Enviado por:
Alexandre Carrodeguas
-republicadetraballadoras@gmail.com-
14 de junho de 2018 15:01

____________

sábado, junho 16, 2018

No novo marco de relacións UE-ACP deber primar a soberanía dos pobos e pór fin ao neocolonialismo - A UE está en proceso de renovación das relacións cos Estados de África, Caribe e Pacífico. XXXV Asemblea Paritaria do 18 ao 20 en Bruxelas - Senra, integrante da ACP-UE, votou en contra dunha resolución aprobada hoxe no pleno ao considerala pouco crítica co espolio e inxerencia da UE


No novo marco de relacións UE-ACP deber primar a soberanía dos pobos e pór fin ao neocolonialismo. | A UE está en proceso de renovación das relacións cos Estados de África, Caribe e Pacífico. XXXV Asemblea Paritaria do 18 ao 20 en Bruxelas. | Senra, integrante da ACP-UE, votou en contra dunha resolución aprobada hoxe no pleno ao considerala pouco crítica co espolio e inxerencia da UE.


A Unión Europea atópase en proceso de renovación do acordo de asociación vixente cos Estados de África, Caribe e Pacífico (ACP), relacións actualmente rexidas polo Acordo de Asociación de Cotonú, que establece que as partes deben retomar as negociacións antes da expiración deste texto en febreiro do 2020.

No marco deste proceso de reforma, durante a sesión plenaria que hoxe remata en Estrasburgo procedeuse ao debate en torno a dúbidas plantexadas pola Comisión de Desenvolvemento do Parlamento Europeo en relación aos puntos clave nos que se basearán as futuras relacións da UE cos Estados ACP, así como á votación dunha proposta de resolución especificamente referida ás próximas negociacións do novo acordo de asociación entre a Unión Europea e o Grupo dos Estados de África, o Caribe e o Pacífico.

A eurodeputada galega Lídia Senra, integrante en representación do  Grupo Confederal da Esquerda Unitaria Europea/Esquerda Verde Nórdica (GUE/NGL) na Asamblea Parlamentaria Paritaria UE-ACP (APP UE-ACP) dende o ano 2014, opúxose co seu voto a esta resolución e interveu no pleno do PE para criticar a traxectoria de espolio que vén viciando historicamente as relacións político-económicas mantidas entre a UE e os países ACP, resaltando o carácter neocolonial das pautas que seguen a rexer estes diálogos asimétricos entre as partes.  “Os acordos mantidos até o dagora entre a Unión Europea e os países ACP, lonxe de contribuír ao seu desenvolvemento están a perpetuar unha situación de pobreza e miseria. Buscan unicamente materia prima barata, costes laborais baixos e normativas ambientais laxas, ademais de facilitar que as corporacións multinacionais podan comercializar estes produtos con aranceis reducidos ou aranceis cero”.

Na súa intervención ante representantes  da Comisión Europea, Senra puxo moi en dúbida a “sinceridade” das intencións publicamente promulgadas pola UE de “erradicar” a pobreza nos países ACP, instando ás institucións comunitarias a pór fin a unha situación na que a Unión Europea goza do privilexio de poder impor ás outras partes “acordos totalmente desiguais, que permiten seguir saqueando as súas riquezas, os seus recursos naturais e bancos pesqueiros e que permiten continuar co acaparamento de terras e mercados agrícolas”.

Dende o vindeiro luns 18 até o mércores 20 vai ter lugar en Bruxelas a XXXV Sesión da Asamblea Parlamentaria Paritaria UE-ACP, que será precedida da xuntanza durante esta fin de semana do Foro de Mulleres e das comisións de traballo sobre Asuntos Sociais e Medioambiente; Desenvolvemento Económico, Finanzas e Comercio e a comisión de Asuntos Políticos.

De cara a este período de renovación nas relacións entre as partes, a eurodeputada galega, que será integrante activa desta XXXV Sesión, exhortou na súa intervención na Eurocámara a deixar de empregar a Asemblea UE-ACP “como unha ferramenta para seguir exercendo o control e aproveitamento sobre antigas colonias europeas”, reiterando a urxencia de aproveitar esta oportunidade para establecer “un novo marco de relación que realmente busque o desenvolvemento e o fin da pobreza, e que se basee na soberanía e no respecto destes pobos”.

Estrasburgo, 14 de Xuño de 2018.

Debate en Sesión Plenaria [13/06/2018]. | TEMA DA INTERVENCIÓN. | No novo marco de relacións UE-ACP deber primar a soberanía dos pobos e rematar co neocolonialismo. | Ir á Canle.

Oficina de Lídia Senra. | Eurodeputada Galega. | Grupo da Esquerda Unitaria Europea/Esquerda Verde Nórdica (GUE/NGL). | Comisión de Agricultura
Comisión de Pesca. | Asamblea Paritaria África, Caribe, Pacífico-UE. | 0034 609 845 861. | Willy Brandt, 02M025 (Bruxelas). | Louise Weiss, T05018 (Estrasburgo).

lidia.senra@europarl.europa.eu
http://ageuropa.gal/
Twitter
Facebook

Enviado por:SENRA RODRÍGUEZ Maria Lidia OFFICE
-lidia.senra-office@europarl.europa.eu-
14 de junho de 2018 13:26

________________

629 motivos de orgullo, 629 vidas salvadas, ... Por André Abeledo Fernández - Sin documentos estas persoas non poden ter unha conta nun banco, nin acceder a axudas, a nosa lexislación converte a seres humanos en ilegais...

Por André Abeledo Fernández [*]
16.06.2018


Nestes momentos, parafraseando ao Rey emérito, o que debería "enchernos de orgullo e satisfacción", é que sexa o Estado español quen rescate a 629 persoas, nenos, nenas, mulleres e homes. Quen dera este xeito de actuar pasase agora a ser a nova "Marca España".

É sen dúbida unha medida insuficiente, que ademais debería vir acompañada por un cambio drástico nas leis de estranxeiría e inmigración. Pero tamén é unha lección de humanidade necesaria para unha Europa sen corazón, ni n principios, que deixa morrer afogadas no Mediterráneo as vítimas dun sistema que provoca as guerras de espolio de recursos enerxéticos, guerras que son as que obrigan a estas persoas a buscar refuxio lonxe das súas casas.

Pero non esquezamos que no Estado español negase a atención medica a persoas polo simple feito de non ter papeis en regra, péchanselles todas as portas por unha irregularidade burocrática que os converte nos "ninguén" dos que falou Eduardo Galeano.

Non ter documentación en regra non lles permite a estas persoas traballar con un contrato, condenando a estas persoas a sobrevivir, alimentando o trafico de persoas, a prostitución, o traballo escravo, alimentando con leis inxustas que algunhas destas persoas teñan ata que delinquir para vivir.

Sin documentos estas persoas non poden ter unha conta nun banco, nin acceder a axudas, a nosa lexislación converte a seres humanos en ilegais, e a persoas que non cometeron ningún delito en delincuentes, sin ningún motivo máis que a sua raza poden ser identificados pola policía, e poden ser encerrados nun calabozo dunha comisaría, ou nun CIE, ou deportados ao seu país de orixe.

É un orgullo e un motivo de aplauso o rescatar de 629 persoas da morte, pero non esquezamos as vallas da vergonza en Ceuta e Melilla, nin o drama dos sen papeis no Estado español.

[*] André Abeledo Fernández, Concelleiro de EU Narón.

Enviado por:
André Abeledo Fernández
-andre1474@gmail.com-
14 de junho de 2018 12:37

_________________

quinta-feira, junho 14, 2018

Que di Feijoo que o PP non está condenado por corrupción. Páxina 155 da sentenza da #Gürtel - Creou-se en pararalelo un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación da contratación pública central, autonómica e local a través da súa estreita e continua relación con influintes militantes de dito partido...


Sentenza da Gúrtel. SENTENZA Nº20/ 2018. XULZGADO CENTRAL DE INSTRUCIÓN Nº5 - 1.687 páxinas en formato pdf. | Acceder/Baixar.
_____________

A CIG esixe ao Goberno un calendario para a derrogación inmediata das reformas antiobreiras - Vídeo - malia a suspensión da folga xeral tras a mudanza no escenario político, a CIG manteña para a data do 19 de xuño unha xornada nacional de mobilizacións con manifestacións en todas as comarcas, baixo o lema: 'Xa é hora de recuperar os nosos dereitos'


A CIG esíxelle ao novo Goberno un calendario para a derrogación inmediata das reformas antiobreiras. | A central sindical vén de solicitar unha xuntanza coa ministra de Traballo.

O 19 DE XUÑO UNHA XORNADA NACIONAL DE MOBILIZACIÓNS.


A CIG vén de solicitar por rexistro unha reunión coa ministra de Traballo, Magdalena Valerio, para trasladarlle as propostas da central sindical en materia laboral e social de cara á nova lexislatura. A CIG defende a necesidade de non demorar nin un só minuto a posta en marcha de iniciativas para recuperar os dereitos roubados á clase traballadora, frear o recorte de liberdades fundamentais e dar un xiro radical as políticas neoliberais "que nos levaron a que hoxe en día ter un traballo ou unha pensión non garantan vivir en condicións dignas".

As portas da Delegación do Goberno, institución na que se rexistrou o escrito, o secretario xeral da CIG, Paulo Carril, denunciou a situación de empobrecemento xeneralizado e precarización á que nos conduciron todas esas políticas, e que non se reverterá mentres non se derroguen as reformas laborais, da negociación colectiva e das pensións. "O cambio de Goberno ten que levar aparellado un cambio non só de persoas, senón tamén das políticas. Dende a CIG esiximos un calendario inmediato para derrogar todas as reformas que saquean e rouban ao conxunto do pobo galego e da clase traballadora. E nesa xuntanza buscaremos que a ministra atenda as nosas demandas", destacou.

A CIG continúa coa mobilización

A este respecto, Carril engadiu, que a central sindical traslada esa solicitude facendo valer toda a forza acumulada no intenso proceso mobilizador desenvolvido dende o pasado ano. En todo caso, advertiu que a central sindical non vai agardar de brazos cruzados por eses cambios, "senón que sairemos á rúa a buscalos, como sempre fixemos". De aí que, malia a suspensión da folga xeral tras a mudanza no escenario político, a CIG manteña para a data do 19 de xuño unha xornada nacional de mobilizacións con manifestacións en todas as comarcas, baixo o lema "Xa é hora de recuperar os nosos dereitos".

O secretario xeral insistiu en que a CIG retomará a convocatoria de folga se nos próximos meses o novo Goberno do PSOE, e a correlación de forzas políticas que o fixo posíbel, non efectivizan o calendario para anular todas as reformas "que nos levan a unha situación social sen saída". "Na CIG acreditamos en que a mobilización social é a que vai conseguir a posta en marcha de políticas alternativas e que o goberno faga reais eses cambios", aseverou.
Derrogación inmediata das reformas

Sobre as propostas que a central sindical trasladará a ministra, Carril reiterou a necesidade inmediata de derrogar a reformas laborais -iniciadas en 2010 co goberno de Zapatero e que en 2012 o PP multiplicou nos seus efectos devastadores-; a derrogación das reformas das pensións de 2011 e 2013; conseguir avances reais nos dereitos das mulleres; rematar coas privatizacións dos servizos públicos; ou reverter o retroceso nas liberdades e dereitos fundamentais. "De igual maneira que houbo unha concertación para dar fin a un Goberno que institucionalizou a corrupción como grao máximo do roubo feito a clase traballadora baixo escusa da crise, ten que ser igual de inmediata unha actuación que nos próximos meses faga posíbel a recuperación dos nosos dereitos. Mais no pouco que levamos con este Goberno xa fartamos de ver que se acumulan xestos e anuncios, pero que non se toman medidas firmes nin decisivas neste camiño", denuncio.

Respecto á pluralidade sindical

O secretario xeral espera que dende o Ministerio de Traballo se atenda a petición de xuntanza cursada pola CIG, na súa calidade de organización sindical máis representativa en Galiza. Neste senso agarda que "tamén nas formas, o novo Goberno respecte a pluralidade sindical que existe no estado español e que non se reduce só a UGT e CCOO". Subliñou Carril que hai outras centrais sindicais que representan a centos de miles de traballadoras e traballadores "e que polo tanto tamén deben ser escoitadas e debe poder existir unha interlocución institucional normalizada que non se limite ao diálogo social".


https://youtu.be/yRuvakYfk00

__________