quinta-feira, junho 12, 2014

Coa privatización das unidades de esterilización do SERGAS, as políticas neoliberais do Partido Popular, aplicadas desde o goberno da Xunta de Galicia, pretenden a descapitalización humana, técnica e patrimonial da sanidade pública - Non permitamos o desmantelamento da nosa Sanidade Pública


A INTENCIÓN DO SERGAS COA PRIVATIZACIÓN DAS UNIDADES DE ESTERILIZACIÓN É A DESCAPITALIZACIÓN HUMANA, TÉCNICA E PATRIMONIAL DA SANIDADE PÚBLICA


O prego das prescricións técnicas que elaborou a Consellaría de Sanidade e que define o alcance e condicións da prestación de servizo, pola empresa privada, nos centros do Servizo Galego de Saúde recolle:

PREGO DAS PRESCRICIÓNS TÉCNICAS

Ø A descapitalización dos RRHH e do coñecemento na sanidade pública; amortización de 157 postos de traballo na sanidade pública. Condicións para a empresa privada:
Punto 5.2.1. Medios Humanos. O adxudicatario deberá incorporar todo o persoal que sexa necesario para desenvolver o traballo correspondente ás actividades da esterilización”.
Supoñemos que este persoal será contratado baixo as condicións da reforma laboral.

Ø Descapitalización das instalacións públicas.
 “Punto 6. Instalacións onde se realizará o proceso do material. Será responsabilidade do/a adxudicataria/o a realización do proxecto de construción e dotación das edificacións e instalacións que se propoña para a prestación do servizo”.
Desaparecerán todas as instalacións que actualmente hai nos hospitais públicos do SERGAS.

Ø Descapitalización do instrumental. O SERGAS, co diñeiro público vai financiar que unha empresa privada se dote de todo o material cirúrxico necesario para a prestación do servizo. Na sanidade pública non quedará nin unha soa pinza.
Punto 7. Xestión do instrumental. Os centros do Servizo Galego de Saúde, ao inicio da prestación do servizo, porán ao dispor do adxudicatario, para a súa xestión e custodia, todo o instrumental reutilizable que sexa da súa propiedade”.
A partir de aí “todo o instrumental será reposto pola empresa privada”.

É dicir, que cos 132 millóns + o IVE, que serán 168 millóns de diñeiro público, o SERGAS vai financiar que unha empresa privada se recapitalice para logo facerse cargo dunha prestación que hoxe, cun menor custe, estase a facer con calidade desde a sanidade pública.

CIG-SAÚDE esixe da Consellaría de Sanidade que paralice está barbaridade e que escoite as/os profesionais. E que co diñeiro público, dote aos centros sanitarios do instrumental necesario.

CIG-Saúde Ferrol
630594691 Sandra Martínez

670264501 Merche Díaz
981334566 A.Marcide
www.cig-saude.info/ferrol/

Enviado por:
cig-saude.ferrol
-cig-saude.ferrol@sergas.es-
12 de junho de 2014 10:11

_____________


Por favor, o contido do seu comentario debe estar relacionado co asunto do artigo.

Prega-se o maior respecto coas persoas, polo que ataques persoais e insultos serán eliminados.

Por favor, non use os comentarios, só para facer propaganda do seu sitio ou será eliminado.
EmoticonEmoticon