terça-feira, janeiro 27, 2015

Sube a tensión no conflito interno na sede ocupada de CCOO en Ferrolterra - Mobilizacións do 28 e 29 de Xaneiro


FORTE CLIMA DE TENSIÓN EN COMISIÓNS OBREIRAS DE FERROL

No día de onte un grupo organizado de afiliados, entre os que se atopaban parte da Comisión Executiva da Unión Comarcal, encabezada pola Secretaria Xeral, ÁUREA VÁZQUEZ ESTRAVIZ, sorpresivamente presentáronse no salón de actos do Sindicato onde se leva a cabo o encerro de afiliados e afiliadas desde fai máis de tres meses, arrincando e rompendo tanto pancartas que tiñamos colocadas como algúns carteis de Marcelino Camacho.

Dita vergonzosa e lamentable actuación realizouse xusto no momento que menor número de persoas estaban presentes no encerro, pois o mesmo se desenvolve rotándonos as vinte e catro horas do día.

Sinalar así mesmo que desde a dirección do Sindicato de Ferrol chamouse a varias empresas, ALCAMPO, NAVANTIA e outras, para que os delegados e delegadas arroupásenlles en devandito acto. Afortunadamente, a sensatez e a responsabilidade dos delegados e delegadas provocaron que estes e estas fixesen caso omiso a devandito chamamento que, sen dúbida, estaba orientado a crear unha crispación entre a afiliación que lles servise de xustificación ou escusa para proceder posteriormente a un desaloxo.

Para rematar dicir que imos seguir no encerro coa mesma actitude que ata agora, sen interromper para nada a actividade cotiá do Sindicato. Unha actitude que non é algo espontáneo senón unha posición analizada e aprobada en Asemblea desde o inicio do conflito.

Asemblea de Afiliados e Afiliadas de CC.OO. de Ferrol.

Ferrol, a 27 de xaneiro de 2015.

POLA DEMOCRACIA EN CC.OO. !!
POLA REXENERACIÓN DEMOCRÁTICA E A ÉTICA SINDICAL !!
POR UN SINDICATO ÉTICO, LOITADOR, TRANSPARENTE E DEMOCRÁTICO !!


Con anterioridade a Asemblea fixera publica a seguinte nota sobre as resolución das Asemblea respecto das mobilizacións do 28 e 29 de Xaneiro.

A Asemblea de Afiliados de CCOO, mediante esta nota de prensa, queremos informar do seguinte:

1) DESPRAZAMENTO A SANTIAGO PARA FACER ENTREGA DUN DOCUMENTO EN DEMANDA DA DIMISIÓN DA SECRETARIA XERAL DA UNIÓN COMARCAL DE CCOO DE FERROL

Como xa no seu momento anunciamos á Unión Comarcal de CCOO de Ferrol entregóuselle un escrito avalado con preto de 600 firmas de afiliados e afiliadas ao corrente de pago demandando a dimisión de AURI VAZQUEZ, como Secretaria Xeral da Unión Comarcal. Ditas firmas recolléronse en tres semanas e superaron con fartura as expectativas inicialmente previstas.

Así mesmo, en devandito acto informabamos tamén de que ditas firmas serían enviadas tamén ao Secretario Xeral do Sindicato Nacional, así como ao Secretario Xeral da Confederación Sindical de CCOO.

En función do suscitado anteriormente, queremos informar que o vindeiro mércores, 28 de xaneiro, un grupo significativo de afiliados e afiliadas de Ferrol desprazásense a Santiago para concentrarse ante a sé do Sindicato e facer entrega das firmas na sé Nacional. A saída dos autobuses está prevista para as 16:30 horas das inmediaciones do Monumento ao 10 de Marzo.

Sinalar que no escrito que acompaña ás firmas reflíctense os motivos fundamentais da petición de dimisión de AURI VÁZQUEZ como Secretaria Xeral da Unión Comarcal entre os que cabe destacar:
O papel determinante que xogou no actual desmantelamento da Asesoría Xurídica, materializado no cese de Cartelle como avogado e no expediente disciplinario á outra avogada do sindicato, a compañeira María.

A actitude prepotente, intransixente e despótica cos afiliados/as. A actitude con outros sindicalistas, tomando todo tipo de represalias polo mero feito de discrepar ou apoiar as mobilizacións que estamos
realizando en demanda dunha solución ao conflito da Asesoría Xurídica.

O drástico recorte da participación da afiliación, reducíndoa a mínima expresión, imprimindo unha práctica de funcionamento impropia dun Sindicato e, en particular, de CCOO, onde o diálogo, o consenso e a participación son alicerces básicos do noso modelo sindical.
En definitiva, dedicándose a levar a cabo a súa actividade eliminando obsesivamente no interno calquera mínima discrepancia, non rendendo contas a ninguén coma se o ser elixida supuxese o ter patente de corso e, de cando en vez, aparecer nalgún faladoiro, sacarse unha foto ou facer presenza nalgún acto institucional. Un modelo de funcionamento que de non corrixirse canto antes causará graves prexuízos na implantación do Sindicato nas empresas e en ser un referente para os traballadores.

1) ACTO DE CONCILIACIÓN NO SMAC E CONCENTRACIÓN DE AFILIADOS

Por outra banda queremos informar tamén que o día 29 de xaneiro celebrarase no SMAC, ás 10:30 horas, o acto de conciliación en torno ao expediente aberto contra María, avogada do sindicato. Á hora do acto levarase a cabo unha concentración de afiliados e afiliadas.

Recordar que, á avogada María abríuselle no seu momento un expediente disciplinario para o que se nomeou desde o Sindicato Nacional unha Comisión Instrutora que ao finalizar o seu traballo comunicou por escrito á avogada do Sindicato que había incumprido as normas de funcionamento do Sindicato, o cal supoñía unha falta grave polo que ían trasladar á dirección do Sindicato Nacional unha proposta de despedimento. Días máis tarde a dirección do Sindicato Nacional comunicou á compañeira que a proposta da Comisión Instrutora foi modificada e que a sanción sería dun mes de suspensión de emprego e soldo.

Loxicamente, a mencionada sanción non foi aceptada e realizouse a correspondente demanda. Sinalar que nunha Asemblea de Afiliados das máis numerosas analizouse o cambio radical da sanción, entendendo que a modificación realizada foi, sen dúbida, para evitar unha maior crispación e xeneralización do conflito da Asesoría Xurídica. Na mesma considerouse, tamén, que outro factor determinante foi o tratar de evitar unha denuncia polas presións sistemáticas e continuadas de acoso laboral que a compañeira María fixo constar nas súas alegacións e que lle motivaron fortes crises de ansiedade acompañadas dunha forte depresión. Todas estas actuacións non se poden volver repetir no Sindicato.

Ferrol, a 26 de xaneiro de 2015

Fotos de Novembro 2014.

Enviado por:
Democracia Ccoo
-porlademocraciaenccoo@gmail.com-
27 de janeiro de 2015 12:09

26 de janeiro de 2015 11:48
__________________


Por favor, o contido do seu comentario debe estar relacionado co asunto do artigo.

Prega-se o maior respecto coas persoas, polo que ataques persoais e insultos serán eliminados.

Por favor, non use os comentarios, só para facer propaganda do seu sitio ou será eliminado.
EmoticonEmoticon