segunda-feira, abril 13, 2015

Matar ao mensaxeiro - Médico do Centro de Saúde de Narón denuncia publicamente graves irregularidades na atención aos pacientes, e sanciónano por iso - A Asociación Agacamt fai pública a situación do Dr Couce


 ...
todo empezou fai uns dez anos, cando unha nena de dous anos morreu nos seus brazos, vítima de malos tratos, mentres un pediatra que a atendeu unha semana antes non fixo un parte de lesións, aínda que o médico forense apreciou no seu informe máis de trinta hematomas.

Caso Centro de Saúde de Narón

GRAVES PROBLEMAS NO CENTRO DE SAÚDE DE NARÓN

Un médico do Centro de Saúde de Narón denuncia publicamente graves irregularidades na atención aos pacientes, e é sancionado por iso. As denuncias dos propios pacientes están provocando que se abra unha investigación por parte da Inspección Médica. Esperamos que todo se aclare coa celeridade e eficiencia que un asunto tan grave esixe.

MATAR AO MENSAXEIRO

Quen coñecen á nosa asociación saben que nunca publicamos información sobre ningún caso que nos chega, sen a previa conformidade da persoa afectada. E isto recordámolo á mantenta do problema que desde fai anos vén sufrindo o doutor Juan Ramón Couce e Gómez da Tía no Centro de Saúde de Narón, un caso especialmente grave non só polas serias consecuencias que lle trouxo a el tanto na súa vida profesional como persoal, senón polas que recaen sobre os usuarios dun servizo público tan esencial como é a sanidade.

Durante os longos anos que o doutor Couce mantense en contacto coa nosa asociación comentamos reiteradamente as circunstancias da súa situación, e discrepamos amistosamente sobre a forma de afrontalas. Con todo agora os acontecementos precipitáronse e xa non caben discrepancias. Só hai unha forma posíbel de actuar, e é solicitar á administración sanitaria galega que actúe rápida e eficazmente a partir das denuncias que suscitaron varios pacientes do mesmo Dr. Couce.

Segundo o relato do propio doutor Couce todo empezou fai uns dez anos, cando unha nena de dous anos morreu nos seus brazos, vítima de malos tratos, mentres un pediatra que a atendeu unha semana antes non fixo un parte de lesións, aínda que o médico forense apreciou no seu informe máis de trinta hematomas. Este feito afectoulle profundamente e a partir de aí comezou a denunciar as continuas irregularidades que apreciaba na súa contorna laboral, tales como que un xefe se ausentara da súa garda de presenza física a pasar a súa consulta privada, ou de compañeiros que se ían das gardas e volvían en estado de embriaguez, ou até con aparencia de haber inxerido substancias alucinóxenas, omisións de socorro, negativas a atender chamadas de urxencias do 061, etc.

Pero pouco mais tarde veu-se implicado nun delito de omisión de socorro. Un compañeiro negouse a ir a un aviso urxente do 061, pero cando a familia do afectado pediu o seu nome para denuncialo, el negouse a dalo e o seu xefe e amigo protexeulle. Desta forma o doutor Couce, que interveu como testemuña, se veu ameazado ("cuidadito co que lle dis á xuíza"). Cando os avogados das partes implicadas ausentáronse, el dirixiuse á xuíza para informarlle das ameazas, e ela díxolle que debería denuncialo xa que se trataba dun delito de ameazas a unha testemuña. E el fíxoo, pero ampliou a denuncia coas presuntas irregularidades, delitos, etc. similares aos xa expostos, e a partir de aí comezou o seu calvario.

Sucederon cousas como que un celador non lle chamaba si viñan pacientes urxentes, administrativas que facían o mesmo, enfermer@s que non acataban ordes por escrito, ou que se negaban a atender a pacientes seus ou a ir co doutor Couce en ambulancia, médicos que lle facían a vida imposible, etc. Precisamente once deles asinaron un escrito ante o Inspector médico para, segundo parece, botarlle da profesión.

Pero el continuou facendo o seu traballo o mellor posíbel e poñendo en coñecemento dos seus superiores e das autoridades competentes todos aqueles feitos que consideraba irregulares, tales como desaparición de morfina, abandonos de garda, omisións de socorro, e os feitos que calquera persoa obxectiva podería considerar como dunha situación de acoso laboral.

Malia que ten documentación suficiente para demostrar a maior parte do que se expón neste escrito, o doutor Couce preferiu esperar que sexan os seus propios pacientes os que presenten denuncias polas presuntas irregularidades, e neste momento atopámonos. A nosa impresión é que a Inspección Médica está investigando estes feitos, o que supón que ao fin (¡ao fin!) alguén na administración pública parece tomarse en serio este asunto. Esperemos que sexa así xa que, en caso contrario, todo isto terminará nos xulgados e con máxima publicidade, o que non creo que lle agrade a ningún dos implicados neste lamentable problema.

Durante todo este proceso o Dr. Couce comentou na rede social Facebook moitas das irregularidades que detectaba, o cal ocasionoulle a apertura dun expediente polo que se lle sancionou con dous meses de suspensión de emprego e soldo. Esperamos que a dilixencia que demostrou a administración sanitaria para sancionar ao mensaxeiro aplíquea agora para castigar as infraccións e/ou delitos de quen parece que poñen os seus intereses persoais por encima dos dereitos dos enfermos.

O pasado dia 21 de marzo o 'Diario de Ferrol' publicou unha información [1] segundo a cal diversos pacientes do Dr. Couce denuncian graves irregularidades, confirmando así a versión do seu médico. Uns días despois a Xerencia Integrada de Ferrol manifesta no mesmo Diario [2] o seu apoio aos profesionais sanitarios de Narón, así, de forma xenérica, como por outra banda era de esperar, xa que sería impensable que recoñecesen a súa ineptitude para detectar e controlar estas irregularidades. Ou talvez non é ineptitude, senón algo peor? No que si demostraron eficacia é en matar ao mensaxeiro.

A nosa asociación é apolítica, o que significa que non estamos implicados na loita polo poder de ningún partido, pero non podemos esquecer que neste tenebroso asunto hai unha forte carga política, xa que algúns dos principais implicados son personaxes relevantes do partido no goberno autonómico, e temos á vista as próximas eleccións municipais. A nós non nos gusta vernos implicados neste tipo de cuestións e por iso gústanos recordar que, como asociación, toda a nosa ideoloxía está contida na Declaración Universal de Dereitos Humanos de Nacións Unidas, que damos por suposto que tamén inclúe aos pacientes da sanidade pública de Narón. Esperemos que a administración autonómica interveña de forma fulminante e acabe con esta inexcusábel situación sen perda de tempo. Os usuarios da sanidade pública de Narón agradecerano sinceramente.

Abril de 2015
Asociación Agacamt
Asociación Galega Contra o Acoso Moral no Traballo
Rúa Sol 210, 3o B. Esquerda, 15401 Ferrol. Teléfono : 630 387 360 .
agacamt@agacamt.com
www.agacamt.es
www.facebook.com/agacamt
Inscrita no Rexistro central de Asociacións co número 2001/000705-1-SC

Escrito publicado na nosa web:
http://www.agacamt.es/casos-de-mobbing/centro-de-salud-de-narón/

[1] Pacientes do Centro de Saúde de Narón denuncian irregularidades
CARMELA LÓPEZ FERROL | Actualizado 21 Marzo 2015 - 01:00 h. | Ir á Web.

[2] A Xerencia defende o labor de todos os profesionais do Centro de Saúde naronés. | REDACCIÓN FERROL | Actualizado 25 Marzo 2015 - 01:30 h. | Ir á Web.

Enviado por:
Rubén Dopico
-ruben.dopico@gmail.com-
Agacamt
-agacamt@agacamt.com
13 de abril de 2015 13:46
Ola amig@s: Infórmovos do caso do noso compañeiro Juan Couce, médico do Sergas, que está sufrindo unha grave persecución por denunciar as irregularidades que se producen no seu Centro de Saúde. Esperamos que todo se aclare e tómense as medidas oportunas en beneficio dos pacientes e do propio Dr. Couce. Esta información está na nosa web
________________


Por favor, o contido do seu comentario debe estar relacionado co asunto do artigo.

Prega-se o maior respecto coas persoas, polo que ataques persoais e insultos serán eliminados.

Por favor, non use os comentarios, só para facer propaganda do seu sitio ou será eliminado.
EmoticonEmoticon