sábado, outubro 31, 2015

A Marea Ártabra diante da situación do sistema de saneamento e depuración en Ferrol


COMUNICADO  DE PRENSA DE MAREA ÁRTABRA SOBRE EMAFESA-URBASER


O colectivo cidadán MAREA ÁRTABRA de Ferrol quere expresar ante a opinión pública a súa opinión sobre a situación existente na formalmente  empresa pública EMAFESA;  os estatutos desa sociedade  na práctica dán o control da mesma á empresa privada que non ten a maioría de participación económica, o que é posible grazas a colaboración de anteriores equipos de goberno no Concello que aceptaron e aprobaron ese tipo de xestión que permite que os intereses cidadáns queden supeditados ao intereses estritamente económico da parte privada, o que significa:

Un encarecemento constante do servizo para a cidadanía, encarecemento que en parte ven explicado polo beneficio  que URBASER quere obter.

Unha, como mínimo, ausencia de vixiancia e información completa real á cidadanía sobre as condicións da auga que non só se utiliza para aseo senón para preparar alimentos e para beber.

Como vimos recentemente, incluso a anterior Alcaldía e Urbaser se permitiron  imputar a  cobro aos veciños/as unha taxa por uns servizos  de depuración que na práctica no se ofrecen. Sobre isto debemos insistir en que ademais tampouco coñecemos  se realmente a cuantía da nova taxa de depuración  responde ao coste real do servizo, tale como a Lei dispón, xá que durante o mandato de Rey Varela a cuantía desa taxa  varióu á baixa  en función non de estudos técnicos  veraces e públicos,  senón en función das explicacións que ao respeito  pediran o Concello de Narón –afectado pola taxa- e a veciñanza de Ferrol.

A maiores chamamos unha vez máis a atención sobre as condicións nas que queda o Concello de Ferrol no marco dos acordos asinados no seu día coa Administración Autonómica e a Estatal para a construción e sostemento da rede de saneamento da Ría, rede que ademais de cara  e obsoleta  non cumplirá a súa pretendida función de evitar máis contaminación: os/ as veciños/as asumimos unha  rede e unha depuradora con deficiencias, o pago dunha aportación económica nunha cuantía superior á que nos correspondería para unha obra e un servizo calificado de interese xeral, na que curiosamente non paga nada o estado e, –insistimos- sen que saibamos canto é o custe real de construcción desas obras e o do seu mantemento, especialmente no referido ao custe enerxético.

Por si fora pouco, as contas de EMAFESA tampouco están aprobadas polo Pleno.

Enlazado co anterior debemos decir que é lamentable  que Rey Varela, despois de amosar o pouco que velóu polos intereses dos/as cidadáns de Ferrol frente aos intereses de URBASER, aparezca agora nada máis e nada menos que como Conselleiro de Benestar…  O   PLAN HIDROLÓXICO aprobado pola Xunta estes días era unha boa ocasión para enmendar eses sobrecostes que se cargan sobre os pobos de Ferrol de comarca para a rexeneración da Ría, pero non é así.

Transcorrido un tempo prudencial para ver o comportamento de URBASER nesa nova fase política en Ferrol, todos podemos constatar que perseveran en bloquear toda intervención tendente á transparencia e a poñerse ao servizo dos requerimentos do Goberno municipal para velar polo  interés  público,  polo que ESIXIMOS A DIMISIÓN DO CONSELLO DE ADMINISTRACIÓN DE EMAFESA, sin prexuízo doutras responsabilidades  que poidan derivarse da auditoria e das dilixencias que están en marcha sobre a súa xestión.

Esiximos tamén  que EMAFESA cese de contratar persoal por medio de Empresas de Traballo Temporal no que entendemos que é un fraude laboral inadmisible nunha empresa “mixta”.

SOLICITAMOS  ao Alcalde e Comisión de Goberno municipal que convoque unha xuntanza de asociacións e colectivos veciñais e sociáis de Ferrol para informar do estado actual na xestión de EMAFESA, taxa de Saneamento etc… e para recibir e debatir propostas, dúbidas etc.. ao respeito, en cumplimento do obxetivo de lograr a maior participación cidadán posible, así como de potenciar a mobilización  para logar variar o comportamento e a contribución da Xunta e do Goberno  Estado en todo o referido á sostenimento e mellora da rede de saneamento da Ría de Ferrol,  reivindicación que tén asemade unha dimensión  comarcal na que hai que implicar nuha fronte de traballo unida e constante a tódolos demáis Concellos.

Mareaartabra.gal | #MareaArtabra | @mareaartabra | info@mareaartabra.gal | FacebookEnviado por:
Espacio Lector Nobel Ferrol
-ferrol@libreriasnobel.es-
30 de outubro de 2015 20:42

_______________


Por favor, o contido do seu comentario debe estar relacionado co asunto do artigo.

Prega-se o maior respecto coas persoas, polo que ataques persoais e insultos serán eliminados.

Por favor, non use os comentarios, só para facer propaganda do seu sitio ou será eliminado.
EmoticonEmoticon