terça-feira, dezembro 08, 2015

Eliximos Narón entrega case 6.000 reclamacións contra a suba das taxas do 2016, para a auga, sumidoiros e IBI (contribución)


Eliximos Narón entrega case 6.000 reclamacións contra a suba das taxas do 2016, para a auga, sumidoiros e IBI (contribución).


Eliximos Narón presentou hoxe por rexistro cerca de 6.000 firmas para reclamar as taxas do IBI (2.997 firmas) e da auga e saneamento (2.817 firmas) e se intentarán completar estas cifras o próximo mércores.

O concelleiro de Eliximos, Alfonso Casal Pita, en representación de miles de veciños de Narón, fixo entrega das reclamacións, como afectados polas taxas ao amparo da Lei das Facendas Locais, fronte do expediente de modificación, imposición e ordenación das Ordenanzas Fiscais e Prezos Públicos para o ano 2016 publicado no BOP número 214 do 9 de novembro de 2015.

As reclamacións sobre da auga e sumidoiros alegan que:

 • Que as citadas taxas penalizan o consumo excesivo dos servizos sen ter en conta o número de persoas que residen na vivenda.
 • Que para volumes altos de consumo as vivendas pagan mais que a industria.
 • Que o pequeno comerciante vese penalizado como se fixese un uso industrial da auga.

Por ditos motivos reclamamos que se revisen as taxas para que:

 • As taxas ás vivendas teñan en conta o número de ocupantes da mesma, e non penalicen as familias no canto dos consumos altos.
 • Que se asimilen as tarifas de pequenos comercios e empresas ás de vivendas cando se fai un uso similar a estas e o negocio non depende directamente da auga.
 • Que se revisen as categorías das industrias tendo en conta o grado de dependencia do negocio fronte ao consumo de auga.
 • Que se fagan maior número de tramos de cota co adecuado custo para evitar inxustizas entre distintas tarifas.

As reclamacións do IBI alegan que:

 • En Narón, un piso de 100 m2 paga 70 euros mais de IBI que un no centro de A Coruña.
 • Unha parcela en zona residencial extensiva de 380 m2 a que se chega por un camiño de carro, sen ningún tipo de construción nin cerre, sen ningún tipo de servizo (nin auga, nin sumidoiros, sen telefonía, sen electricidade e sen alumeado) e a campo paga 130 € de IBI.
 • Concello pode aplicar bonificacións nas taxas segundo diversos criterios.

Por ditos motivos reclaman que se revisen as taxas para que:

 • Redución do tipo do IBI ao 0,63 para o próximo ano.
 • Aplicación de bonificacións tendo en conta os servizos que teñen e características dos inmobles.

Tamén a coalición política presentou outra reclamación en nome propio alegando que segundo a Sentenza do 26 de marzo de 2013 ditada pola Sala do contencioso administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Estremadura, sobre cualificación catastral do chan urbanizable sectorizado sen instrumento urbanístico de desenvolvemento, a efectos do Imposto sobre Bens Inmobles; así como da Sentenza do Tribunal Supremo do 30 de maio de 2014 no recurso de casación en interese da lei no 2362/2013, interposto contra a Sentenza anterior fallan indicando que:

Os chans urbanizables sen un Plan Parcial aprobado que actualmente estean valorados como de natureza urbana deben valorarse novamente como rústicos.

Por dito motivo se reclama ao Goberno Municipal a revisión de ditos valores catastrais.

Eliximos Narón Electores (ENE)
Grupo Mixto do Concello de Narón
Praza de Galicia s/n – Entrechán 15570 Narón (A Coruña)
Telf.: 981337700 - Ext.: 1066 - Móbil: 673141822 / E-mail: grupomixto_ene@naron.es
Grupo no facebook:
https://www.facebook.com/groups/Eleximos.Naron/

Web:
http://eliximos.esy.es/


______________

Relacionados:

En maio deste ano 2015, en na páxina "Narón Aberto", publicaba-se unha moi interesante análise sobre o IBI no Concello, co título:

Analizamos o misterio do IBI en Narón. | Durante este último mandato, tanto nos plenos do Concello de Narón coma na prensa houbo bastante ruxe-ruxe respecto ó tema do IBI. | Ir á web.
____________________________


Por favor, o contido do seu comentario debe estar relacionado co asunto do artigo.

Prega-se o maior respecto coas persoas, polo que ataques persoais e insultos serán eliminados.

Por favor, non use os comentarios, só para facer propaganda do seu sitio ou será eliminado.
EmoticonEmoticon