segunda-feira, abril 24, 2017

Esquerda Unida de Narón presenta un paquete de propostas ao Equipo de Goberno para os orzamentos do Concello - O concelleiro André Abeledo entregou ao equipo de goberno un paquete de propostas para o seu estudo


André Abeledo indica que para EU a prioridade é Narón e a súa veciñanza. Presentamos unha candidatura con capacidade para gobernar e sobre todo con capacidade para traballar e para construír, a nosa oposición é firme, honesta e construtiva, todo o noso traballo vai encamiñado a ser unha ferramenta útil para a veciñanza, a ser a súa voz e defender os seus intereses dende unha posición clara e nitidamente de esquerdas.

En ese sentido con Narón e as naronesas e naroneses como prioridade por riba de calquera tipo de interese persoal ou de partido, presentamos as nosas propostas.

Entendemos que os orzamentos teñen que ter en conta as prioridades de protección social e urxencia para a súa aprobación:

a) Traballar na recuperación  dos Servizos públicos. Emprego e Retribucións.

b) Ingresos previstos reais e a súa correspondencia co PIB a nivel local.

c) Medidas reais  para  estimular a creación de emprego (Industrial, Público, Servizos, Turístico, Primario..)

d) Medio Ambiente .- Saneamento, Depuración , Auga, Montes, Ría

e) Impostos e taxas.- Creación da bolsa para urxencia e protección das persoas que non poden facer fronte (IBI, Auga, Fornezo eléctrico... )

d) Renda Básica Municipal e axuda de urxencia contra a pobreza enerxética

Así mesmo Abeledo transmitiu a necesidade de que os orzamentos tomen en conta as partidas necesarias para poñer en marcha as mocións aprobadas en Pleno.

Como xa fixo o Equipo de Goberno coa partida para poñer en marcha o viveiro de cooperativas que propuxo EU Narón por medio dunha Moción. 

Ou unha partida para poñer de marcha a Oficina de Información o Inmigrante (mancomunada ou non).

Así mesmo Abeledo vai defender no Pleno deste mes de Abril unha “MOCIÓN PARA INICIAR OS ESTUDOS NECESARIOS PARA A MUNICIPALIZACIÓN DOS SERVIZOS PÚBLICOS PRIVATIZADOS” e no mes de Maio presentará outra “MOCIÓN SOLICITANDO A ELABORACIÓN DUN ESTUDO SOBRE AS NECESIDADES DE VIVENDA EN NARÓN” que de ser aprobadas van a precisar da sensibilidade do Equipo de Goberno para ir poñendo as bases dun Narón de todas e todos e para todas e todos.

Entendemos tamén necesario redobrar os esforzos para a promoción do turismo en Narón, pois o temos todo, praias, rural, castros, festas, centro urbano, e contamos con ferramentas como Aldea Nova que debe ser promocionada como destino escolar a nivel, comarcal, nacional, e estatal.

A Municipalización dos servizos básicos e un dos eixos do programa de EU Narón, por ese motivo solicitamos un estudo, valoración, e avaliación, do custo real dos servizos municipais privatizados. Así como a elaboración dun diagnostico inicial e propostas encamiñadas a recuperar o funcionamento dos sistemas de abastecemento e saneamento municipais.

Abeledo indica que somos conscientes das dificultades que veñen aparelladas aos procesos de recuperación dos servizos privatizados dado que existen contratos asinados en algunhas ocasións por moitos anos, e que as empresas poden ter realizado inversións para prestalos.

Tamén somos conscientes de que hai diferencias substanciais entre municipalizar cando finaliza a relación coa actual empresa privada que presta o servizo, e outra ben distinta, romper esa relación cando atopase vixente a concesión do servizo, pois neste último caso estariamos a falar de rescates ou resolucións contractuais que virían acompañadas de importantes indemnizacións as empresas, claro está sempre e cando as empresas estivesen prestando os servizos sen incidencias.

André Abeledo defende que as dificultades non poden servir como escusa para non abordar o debate. As administracións públicas, incluído o Concello de Narón, deben buscar dar a veciñanza a maior calidade dos servizos básicos, baixo os maiores controis, e baixo a premisa da eficacia e da eficiencia. Son necesarios os procedementos de control e de avaliación das políticas públicas, e por elo debese analizar si a prestación dos servizos é a correcta e si os custos económicos responden as necesidades reais.

Abeledo tamén transmitiu ao Equipo de Goberno que dende EU Narón damos especial importancia e prioridade a Vivenda Social Pública e o proxecto de inversión na creación do cooperativismo  en todas as materias posibles (agrícola, financeira, dos sectores  produtivos, autónomos….etc)

A necesidade de traballar polo rural de Narón. Precisamos un Plan de investimento programada e participada polas respectivas asociacións, colectivos e veciñanza en xeral.

Novos accesos, mantemento do público, investir na recuperación de manantiais de auga potable, ríos e regatos. Sinalización para a comunicación e información dos respectivos lugares. Acordos coas Comunidades de Montes para a integración medio ambiental e social debido á especial importancia e transcendencia contra os incendios forestais, vertedoiros incontrolados e demais actuacións que poden danar o medio rural.

Avaliar e valorar no medio a horta para unha agricultura ecolóxica e respectuosa, facilitando a información sobre os cultivos e a produción agrícola, medios e recursos que faciliten a formación e información sobre a forma de organizarse en cooperativas.

Un plan de compostaxe que repercuta de forma real no recibo de recolleita de lixo co fin de compensar ás vivendas que fagan un bo uso do reciclaxe e non vertan residuos orgánicos nos contedores. Isto co fin de ir poñendo os medios para valorar este tipo de recolleita no rural.

Entendemos necesario uns investimentos no programa para o centro urbano que prioricen a humanización da nosa cidade:
 • Humanización das beirarrúas.
 • Parques . (melloras e adaptación).
 • Accesibilidade dos edificios públicos .
 • Cultura.
 • Plan de participación e dinamización para todas as actividades culturais . Debemos integrar nos programas dos diversos grupos ou persoas que realizan actividade cultural no Concello. No mesmo sentido coa programación das festas e demais eventos populares. Trátase de dar presenza, facilitar e orientar a actividade cultural para a participación de actuacións de todo tipo poñendo especial incidencia aos grupos de creación propia e afeccionados con poucos recursos e promocionar a actividade de máis proximidade, facilitando e programando nos locais sociais e casas de cultura de barrio.
 • Crear unha tea de araña dos respectivos locais e programar actividades que intercambien actos e demais actividades culturais.
 • Estes plans deberán ser participativos con dotación e recursos para levalos a cabo. Poden ser plurianual e desenvolvidos con programas concretos e reais.
 • Deporte.
 • Coñecemento público e información sobre as partidas. Avaliación e seguimento dos gastos por partidas, actividades e subvencións.
 • Medio Ambiente
 • A Ria, o Monte, a Terra, os Rios a Cidade e toda a actividade que se desenvolve forma parte e incide no cambio climático. Debemos poñer os medios de concienciación e defensa daquilo que beneficia o medio para protexelo. Poñer e promover recursos para a protección do medio ambiente. Dotar dunha avaliación sobre o medio no noso Concello, participativa en centros de ensino, colectivos ecoloxistas, asociacións, comunidades, profesionais e persoas en xeral.
Abril, 2017
GRUPO MUNICIPAL
ESQUERDA UNIDA DE NARÓN

Contas de Esquerda Unida Narón no facebook e no twitter. | Achegate xunta Nós, fagamos un novo Concello mais social, mais democrático, participativo e de Tod@s.

Enviado por:
Naron Esquerda Unida
-eu-naron@esquerdaunida.org-
23 de abril de 2017 16:21

________


Por favor, o contido do seu comentario debe estar relacionado co asunto do artigo.

Prega-se o maior respecto coas persoas, polo que ataques persoais e insultos serán eliminados.

Por favor, non use os comentarios, só para facer propaganda do seu sitio ou será eliminado.
EmoticonEmoticon