sexta-feira, fevereiro 09, 2018

Resposta inadecuada e insuficiente do Goberno Español ao dictame das Nacións Unidas por non garantir unha vivenda alternativa a unha familia desafiuzada - Varias organizacións lamentan a resposta do Goberno Español ante a condena e as recomendacións do organismo internacional


Resposta inadecuada e insuficiente do Goberno Español ao ditame das Nacións Unidas


Varias organizacións lamentan a resposta do Goberno Español ante a condena e as recomendacións de Nacións Unidas por non garantir unha vivenda alternativa a unha familia desafiuzada


Denuncian que a resposta do Estado español ante as recomendaciones emitidas polo Comité DESC (Dereitos Económicos, Sociais e Culturais) de Nacións Unidas, que condenaba a España por vulnerar o dereito á vivenda no caso dunha familia con fillos menores de idade, de 1 e 3 anos, foi inadecuada e insuficiente.

As persoas desafiuzadas habían ter que vivir nun coche durante uns dez días por falta de recursos.


O Comité DESC (Dereitos Económicos, Sociais e Culturais) de Nacións Unidas condenou ao Reino de España en xullo de 2017 por vulnerar o dereito á vivenda ao non garantir o acceso a unha vivenda alternativa a unha familia que, con dous fillos menores de idade, fora desafiuzada; e obrigoulle a presentar unha serie de medidas para complementar as recomendacións do ditame. Con todo, a resposta dada por parte das autoridades españolas a esta condena e ás recomendacións de Nacións Unidas, entre as que se atopan a obrigación de ofrecer unha reparación efectiva ás vítimas, asegurar que a súa lexislación e a súa aplicación son conformes coas obrigacións internacionais en materia de dereito á vivenda e a obrigación de previr violacións similares no futuro, foi absolutamente insuficiente. Así o denuncian hoxe as organizacións asinantes, que insisten en que actualmente o Reino de España atópase nunha crise do dereito á vivenda que está afectando por centos de miles de persoas.

O Estado español estrea así, paradoxicamente, membresía no Consello de Dereitos Humanos para o período 2018-2020, ignorando a súa obrigación de responder de xeito adecuado ao Comité sobre como ía outorgar ás vítimas unha compensación económica polas violacións sufridas, ademais de como ía a reembolsarlles os custos legais razoabelmente incorridos na tramitación desta comunicación.

Con respecto ao caso do ditame do Comité, a única resposta que deu o Estado español foi a de informar achega de que a Axencia de Vivenda Social da Comunidade de Madrid iniciou os trámites para que os afectados poidan presentarse aos procedementos abertos para a adxudicación de vivenda pública protexida. Con todo, a familia afectada, que tralo desaloxo viuse obrigada a vivir nun coche durante uns dez días, por falta de recursos e que actualmente habita xa nunha vivenda adxudicada polo Concello de Madrid, asegura que ningunha autoridade do Estado púxose en contacto con eles, nin sequera para mostrar unha desculpa.

Para as organizacións asinantes a resposta do Estado español ao ditame de Nacións Unidas é insuficiente, como tamén é alarmante o feito de que non inclúa, no escrito enviado ao Comité, como vai establecer garantías de non repetición e como vai previr violacións deste tipo no futuro. Ademais, O Reino de España desoe completamente as recomendacións do Comité en materia de vivenda e tampouco ofrece unha soa medida concreta para cumprir o ditame, senón que simplemente remite a documentos pasados xa presentados ante o Comité e previos en calquera caso ao ditame.

As entidades, que mostran unha vez máis a súa preocupación pola falta de cumprimento do Estado español das súas obrigacións con respecto ao dereito á vivenda, esixen:

- Un incremento orzamentario orientado a aumentar o parque de vivendas sociais de alugueiro co fin de garantir o acceso e o realoxo de persoas sen recursos. Este incremento debe reverter o feito de que durante a crise económica e cando centos de miles de persoas perderon as súas vivendas, o Goberno reduciu desde 2009 o orzamento de vivenda en máis dun 70%.

- Reformas das leis procesais, incluída a Lei de Enxuiciamento Civil, para incrementar as garantías de protección do dereito á vivenda incluíndo o xuízo de proporcionalidade que obrigue aos xuíces a avaliar caso por caso a proporcionalidade e razonabilidade dos desafiuzamentos de vivendas que a xurisprudencia do Tribunal Europeo de Dereitos Humanos xa esixe.

- A adopción de protocolos que melloren a coordinación entre xulgados e servizos sociais orientados a garantir ás persoas sen recursos un aloxamento adecuado alternativo.

- A reforma da Lei de Arrendamentos Urbanos para reforzar os dereitos das persoas arrendatarias e protexer a súa seguridade á tenencia da vivenda.

8 de febreiro de 2008

Máis información

O Reino de España tiña que presentar, no prazo de seis meses desde que o Comité DESC emitiu o seu ditame en xullo de 2017, unha resposta por escrito que incluíse información sobre as medidas tomadas tralo ditame e as recomendacións do Comité.

As organizacións asinantes deste comunicado, Amnistía Internacional, Arquitectura Sen Fronteiras (ASF), Centro de Asesoría e Estudos Sociais (CAES), Federación Europea de Asociacións Nacionais que traballan con Persoas sen fogar - FEANTSA-EANTSA (representada por Cáritas Española), Federación de Asociacións Vecinñais de Barcelona (FAVB), Federación Rexional de Asociacións Veciñais de Madrid (FRAVM), Fundación do Consello Xeral da Avogacía Española, Observatori DESC, Plataforma de Afectados pola Hipoteca (PAH) e Sindicato de Inquilinos, conformaron un grupo de monitoreo da sociedade civil, orientado ao cumprimento por parte do Estado do ditame.

Enlace web oficial do CAES - Centro de Asesoría e Estudos Sociais:

http://www.caesasociacion.org/

Fonte: Enviado pola PAH.

TODOS OS MARTES (EXCEPTO FESTIVOS) VEMO-NOS EN CARANZA, POLA TARDE, ENTRE AS 17:00 E 19:00 HORAS, NO LOCAL DE FUCO BUXÁN (RÚA ARMADA ESPAÑOLA, Nº 32 BAIXO) ESTAMOS XENTE DE STOP-DESAFIUZAMENTOS DA REDE DE APOIO MUTUO DE FERROLTERRA E DA PAH DE FERROL E COMARCA. SE QUERES PARTICIPAR ACHEGA-TE.Nin Casas sen Xente, Nin Xente sen Casas !
Contra o abuso bancario !
Polo dereito a unha vivenda digna e adecuada!
Si se Pode !! Saúde e Vivenda Digna !!

Stop-Desafiuzamentos da Rede de Apoio Mutuo de Ferrol Terra | Está Adherida ás PAHs (17.03.2013) e forma parte da Coordinación Galega de STOPs e PAHs.

Correo-e:
forosocialdeferrolterra@gmail.com

Blogue:
http://stop-desafiuzamentos-ferrolterra.blogspot.com.es/

Páxina no facebook:
https://www.facebook.com/StopDesafiuzamentosDeFerrolTerra

Local:
Avda. Castelao S/N.
Local de Arméria Soc. coop. Galega
Traseira do Mercado Municipal de Caranza
1406-Ferrol____________


Por favor, o contido do seu comentario debe estar relacionado co asunto do artigo.

Prega-se o maior respecto coas persoas, polo que ataques persoais e insultos serán eliminados.

Por favor, non use os comentarios, só para facer propaganda do seu sitio ou será eliminado.
EmoticonEmoticon