quarta-feira, janeiro 16, 2013

Fuco Buxán Solidarízase con Laura Bugalho


A Asociación Cultural Fuco Buxán solidarízase coa compañeira Laura Bugalho, implicada nunha causa xudicial pola súa axuda desinteresada as persoas inmigrantes. Asume o comunicado do Foro Galego de Inmigración que a continuación se reproduce e mañán mércores día 15, as 9 horas, estará presente unha delegación de compañeiras e compañeiros acompañándoa na súa comparecencia ante o Xulgado nº 1 de Fontiñas en Santiago.

COMUNICADO DE APOIO Á LAURA BUGALLO

O Foro Galego de Inmigración  en relación coa causa aberta contra Laura Bugalho por axudar a persoas inmigrantes en situación de irregularidade administrativa quere, en primeiro lugar, amosar a nosa  solidariedade e agarimo coa nosa compañeira, traballadora incansable na defensa dos dereitos das persoas migrantes. Amosar o noso pleno convencemento de que as súas actuacións  non perseguen un aproveitamento en beneficio propio do seu traballo coa poboación inmigrante de Santiago e Galiza. Ao contrario, Laura, ten contribuído á integración de moitas persoas inmigrantes vinculadas ao Foro Galego de Inmigración. Por iso, solicitamos de forma urxente a desestimación e arquivo da causa aberta contra a nosa compañeira.

En segundo lugar queremos manifestar que pola  propia lexislación de estranxeiría, para poder axudar a persoas migrantes en situación de irregularidade administrativa, as persoas e entidades que traballamos con este colectivo vémonos na obriga de atopar mecanismos que nos permitan superar as dificultades que o exceso e a complexidade da documentación que se lle esixe provocan. Forma parte case do noso traballo cotián e non pode ser que estas actuacións (facilitar un empadroamento ou un proceso de arraigo) se convirtan en obxecto de persecución policial contra esas persoas ou entidades.

En terceiro lugar queremos denunciar que  actuacións tan lamentables como ésta dirixida contra Laura, obedecen, unha vez máis, á criminalización da poboación inmigrante, e que se traducen na persecución sistemática cara a este colectivo na Galiza. Esta Persecución  inclue identificacións por criterios raciais en lugares públicos de uso habitual. Tamén observamos abraiad@s ás detencións domiciliarias de persoas inmigrantes, como si de delincuentes perigosos se tratase. Nestes casos as persoas son levadas aos centros de internamento de estranxeiros (CIES) de Madrid ou doutras partes do Estado, co correspondente gasto que supón esta actividade represiva. Esa actividade represiva esténdese tamén por último, como no caso da nosa compañeira, ás persoas e entidades que axudan ao colectivo de persoas inmigrantes en situación de irregularidade administrativa, especialmente aquelas que, como éste Foro e como Laura,  defenden os dereitos humanos e constitucionais destas persoas e denuncian as accións represivas intolerables que sufren por parte dos poderes públicos.

NON PODE SER QUE AXUDAR A INMIGRANTES EN SITUACIÓN IRREGULAR SEXA DELICTO. E, POLO TANTO, SOLICITAMOS DE FORMA URXENTE A DESESTIMACIÓN E ARQUIVO DA CAUSA ABERTA CONTRA LAURA BUGALHO.

Visita a nosa web: www.fucobuxan.net
Os Nosos Blogues:
Escolma das Razóns
http://escolmadasrazons.blogspot.com.es/
Pensamento Crítico
http://opinionsfuco.blogspot.com.es/
Facebook:http://www.facebook.com/pages/Fuco-Bux%C3%A1n/118931821452749
Twitter:
http://twitter.com/FucoBuxan
Google+:https://plus.google.com/u/0/108716477794009532670/posts

Fuco Buxán, A. C.
Rúa Armada Española, 32 baixo- 15406 - Ferrol
Apartado Correos 240 C.P. 15400 Ferrol
Telefono. 981325492
www.fucobuxan.net
fucobuxan@yahoo.es

Enviado:
fucobuxan
-fucobuxan@gmail.com-
16 de janeiro de 2013 00:04

____________


Por favor, o contido do seu comentario debe estar relacionado co asunto do artigo.

Prega-se o maior respecto coas persoas, polo que ataques persoais e insultos serán eliminados.

Por favor, non use os comentarios, só para facer propaganda do seu sitio ou será eliminado.
EmoticonEmoticon