sábado, dezembro 06, 2014

Comunicado despois de 45 días de encerro na sede comarcal de CCOO en Ferrol, en defensa da Asesoría Xurídica e en defensa da Democracia na Central Sindical


A Asemblea de Afiliados de CCOO que vimos demandando unha vía de diálogo que permita alcanzar un acordo que dea solución ao conflito xerado na Asesoría Xurídica da Unión Comarcal de CCOO de Ferrol, mediante este comunicado queremos informar do seguinte:

1.- SITUACIÓN DO CONFLITO E ENCERRO NA SÉ DA UNIÓN COMARCAL DE CCOO

Sinalar, en primeiro lugar, que se cumpren 45 días de encerro na sé de CCOO, no que veñen participando un número significativo de afiliados e afiliadas, en esixencia de que se leve a cabo unha reunión do Secretario Xeral do Sindicato Nacional cos avogados da Asesoría, o compañeiro Cartelle e a compañeira María, co obxectivo de materializar un acordo similar ao alcanzado con outros avogados do sindicato.

Ata o momento, a posición da dirección do Sindicato segue sendo o negarse a realizar a mencionada reunión, relegando á Asesoría desta comarca dos acordos que se puxeron en marcha cos avogados doutras zonas.

En devandito sentido, denunciamos unha vez máis que dita negativa só ten unha explicación e é pasar factura aos avogados desta Asesoría Xurídica pola desconformidade que manifestaron contra os despedimentos que se realizaron no sindicato no ano 2013.

Queremos destacar, tamén, o apoio mostrado por case a práctica totalidade das Asesorías Xurídicas de CCOO de Galicia mediante un escrito enviado á dirección do sindicato Nacional de CCOO de Galicia a este proceso de mobilización, requirindo á dirección do Sindicato un acordo que resolva dunha vez por todas o conflito xurdido na Asesoría Xurídica de Ferrol, así como tamén rexeitando de plano o expediente disciplinario aberto recentemente á compañeira María.

2.-POSICIÓN DA SECRETARIA XERAL DA UNIÓN COMARCAL ANTE O CONFLITO DA ASESORÍA XURÍDICA E MÉTODOS DE ACTUACIÓN

Desde o inicio do conflito vimos constatando con seguridade que Auri Vázquez Estraviz, Secretaria Xeral da Unión comarcal, vénse opoñendo radicalmente a que se leve a cabo unha reunión coa Asesoría orientada a alcanzar un acordo, así como tamén o papel determinante que xogou nas medidas adoptadas contra os avogados da Asesoría, en concreto o cese de Cartelle como avogado e o expediente disciplinario que puxo en marcha contra a avogada María.

A posición de Auri Vázquez é, sen ningún tipo de dúbida, o principal escollo que esta bloqueando unha saída dialogada que dea solución ao conflito da Asesoría Xurídica.

Queremos denunciar, tamén, que desde que Auri Vázquez asumiu a Secretaría Xeral da Unión Comarcal, estanse producindo toda un serie de actuacións preocupantes como consecuencia dunha práctica sindical sustentada na intransixencia, a prepotencia e o autoritarismo, reducindo a participación da afiliación á mínima expresión. Aplicando, así mesmo, todo tipo de presións e represalias contra persoas que polo único feito de discrepar en determinados temas son relegados das súas responsabilidades sindicais, orixinando un baleiro na actividade que viñan desenvolvendo.

3.- RECOLLEITA DE FIRMAS EN DEMANDA DA DIMISIÓN DA SECRETARIA XERAL E PASOS A SEGUIR

Como xa é coñecido, na última Asemblea de Afiliados e Afiliadas de CCOO, que alcanzou unha masiva participación que abarrotou os locais do Sindicato, acordouse por unanimidade continuar adiante co encerro e levar a cabo unha recolleita de firmas de afiliados requirindo a dimisión de Auri Vázquez como Secretaria Xeral e a apertura do procedemento estatutario correspondente para proceder ao seu substitución.

Sobre a evolución da recolleita de firmas, informar que a resposta da afiliación está sendo realmente positiva, pois en só 2 semanas levamos recolleitas máis de 300 firmas de afiliados e afiliadas, incrementándose cada vez máis a base afiliada que se incorpora a apoiar as xustas demandas que estamos suscitando cara a liquidar o actual conflito da Asesoría e reconducir e normalizar unha situación que esta orixinando unha fractura na afiliación que é necesario emendar canto antes. Evidentemente, o proceso de recolleita de firmas non finalizou e vaise a continuar con devandito proceso nas empresas.

Para rematar, dicir que en breve prazo temos previsto convocar unha nova Asemblea de Afiliad@s, así como unha gran concentración fronte á sé do Sindicato para facer entrega das firmas que levemos recolleitas nese momento e onde analizaremos novas medidas de mobilización.

Ferrol, a 5 de decembro de 2014

ASEMBLEA DE AFILIADOS E AFILIADAS DE CCOO

Enviado por:
porlademocraciaenccoo
-porlademocraciaenccoo@gmail.com-
5 de dezembro de 2014 12:46

_______________


Por favor, o contido do seu comentario debe estar relacionado co asunto do artigo.

Prega-se o maior respecto coas persoas, polo que ataques persoais e insultos serán eliminados.

Por favor, non use os comentarios, só para facer propaganda do seu sitio ou será eliminado.
EmoticonEmoticon