sábado, março 07, 2015

O índice de produción industrial de Galiza decreceu un 4,9% con respecto ao mesmo período do ano anterior, mentres que a nivel estatal o descenso foi do 2,0%

Tags


O Instituto Galego de Estatística ven de publicar o informe sobre o índice de produción industrial correspondente a xaneiro 2015. O índice de produción industrial de Galiza decreceu un 4,9% con respecto ao mesmo período do ano anterior, mentres que a nivel estatal o descenso foi do 2,0%. E iso que din que "a economía esta despegando". Cando non manifestan que "a crise forma parte do pasado". Estes índices e as táboas comparativas veñen amosar unha situación de crise prolongada. 4,9% é un decrecemento industrial significativo. Polo interese do informe, desde Ártabra 21, pasamos a transcribir parte del, mais tamén achegamos os enlaces ao informe completo e a outros datos estatísticos comparativos publicados na web do citado IGE.


INFORME SOBRE O ÍNDICE DE PRODUCIÓN INDUSTRIAL.Xaneiro 2015

1. Índice xeral e por destino económico dos bens

O Índice de produción industrial (IPI) do mes de xaneiro de 2015 en Galicia acadou un decrecemento interanual do 4,9%, empeorando en 5,7 puntos a taxa rexistrada no mes precedente. En España rexistrouse un descenso do 2,
0%, empeorando en 5,2 puntos a taxa acadada no mes anterior.

Por destino económico dos bens, a influenza dos dis tintos sectores na variación interanual do índice xeral é a seguinte:
  • Os bens de consumo presentan unha caída do 6,6%, o que resta 1,7 puntos á taxa interanual do conxunto.
  • Os bens de equipo presentan unha caída do 8,5%, o que resta 1,9 puntos á taxa interanual.
  • Os bens intermedios caen un 3,0% cunha repercusión negativa de 0,8 puntos.
  • Por último, a enerxía, que retrocede un 1,8% restando 0,5 puntos á taxa interanual.
Comparando cos crecementos interanuais de decembro de 2014, por destino económico, os bens de consumo empeoran 15,7 puntos, os bens de equipo empeoran 5,6 puntos, os bens intermedios empeoran 2,9 puntos; pola contra, a enerxía mellora 0,2 puntos.

2. Índices por ramas de actividade.

Se utilizamos a clasificación nacional de actividades económicas (CNAE 09) a nivel de división para facer unha análise máis detallada do comportamento das distintas ramas de actividade obtemos os resultados que se mostran no cadro 2 do anexo (Páxina 5 do Informe). As ramas de actividade están ordenadas segundo a repercusión que teñen no crecemento interanual do índice xeral.

As ramas que presentan unha maior achega positiva á taxa interanual de xaneiro son: a “industria química” e o “refino de petróleo” que achegan 0,6 puntos cada unha, a “captación, depuración e distribución de auga“ e a “fabricación de produtos informáticos, electrónicos e ópticos” que achegan dúas décimas cada unha.

As ramas con repercusión máis negativa en xaneiro foron: a “fabricación doutro material de transporte” (naval) que resta 1,4 puntos, a “produción de enerxía eléctrica“ que resta 1,3 puntos, a “confección de roupa de vestir” que resta 1,0 puntos e a “metalurxia” que resta seis décimas á taxa interanual.

Enlaces.

Informe:
http://www.ige.eu/estatico/pdfs/s3/publicaciones/IPI_Informe_01_15.pdf

Datos estatísticos de interese:
http://www.ige.eu/web/mostrar_seccion.jsp?idioma=gl&codigo=0303

Notas metodolóxicas.

O IPI é un indicador conxuntural que mide a evolución mensual da actividade produtiva das ramas industriais, é dicir, das industrias extractivas, manufactureiras, fornecemento de enerxía eléctrica, gas, vapor e aire acondicionado e fornecemento de auga, actividades de saneamento, xestión de residuos e descontaminación, que son, respectivamente, as seccións B, C D e E da Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE 2009). Mide, por tanto, a evolución conxunta da cantidade e da calidade producidas, eliminando a influenza dos prezos. | Para a súa obtención realízase unha enquisa continua de periodicidade mensual que investiga todos os meses a máis de 11.500 establecementos en España e 1.600 en Galicia
_____________


Por favor, o contido do seu comentario debe estar relacionado co asunto do artigo.

Prega-se o maior respecto coas persoas, polo que ataques persoais e insultos serán eliminados.

Por favor, non use os comentarios, só para facer propaganda do seu sitio ou será eliminado.
EmoticonEmoticon