sexta-feira, dezembro 18, 2015

Eliximos Narón propón o cambio de normativa para o aforro de custes e a redución do roubo de cables do alumeado rexeita - Así como rexeita a redución da praza do Colexio de Xuvia e a tala das plataneiras

Eliximos Narón propón o cambio de normativa para o aforro de custes e a redución do roubo de cables do alumeado.

Nos últimos tempos estamos a sufrir o saqueo dos tendidos de cables de cobre propiciados polo alto custe deste material, e aínda que existen materiais alternativos para algún tipo de instalacións non sempre e posible o seu uso, nalgúns casos por razóns técnicas ou económicas en noutros pola falta de regulamentación axeitada ao respecto. E este é o caso das redes de alimentación do alumeado exterior.

Dáse o paradoxo de que unha instalación pode estar alimentada cun cable de aluminio ata o cadro de control e a alimentacións as luminarias tense que facer en cobre por falta de regulamentación. Esto é así porque o regulamento de baixa tensión non cita expresamente o citado material e fai referencia só a o cobre.

Con todo, a Guía de Baixa Tensión no apartado para Instalacións de Alumeado Exterior comentada polo Ministerio de Industria, indicase que:

"... no existen condicionantes técnicos para prohibir los conductores de aluminio..." e "... podrán utilizarse conductores de aluminio siempre que se tomen las precauciones adecuadas para su instalación".
Consultado este punto aos técnicos da Xefatura Territorial de la Consellería de Economía e Industria, comentáronos que dado que o regulamento non facía mención expresa ao aluminio e que a Guía comentada non é de obrigado cumprimento os técnicos da xefatura non tiñan respaldo legal para autorizalo uso deste material, e suxeríronos que instásemos á Dirección Xeral de Industria, a levar a cabo os pasos necesarios para a modificación do regulamento de forma que se contemple o uso do aluminio nas instalacións de alumeado exterior.

Os fins da proposta son:
  • Reducilo custe das instalacións a cerca do 33% das instalacións en cobre.
  • Reducir o interese polos posibles os roubos de cable e, por tanto,.o impacto que ten sobre o servizo de alumeado para os veciños e o custe de reposición para o Concello.
Dende Eliximos Narón non somos capaces de entender como este inconveniente no está resolto xa despois de 13 anos de aprobado o regulamento e 11 anos da edición comentada. Por iso, queremos que o pleno inste ao cambio normativo a Concellería e ao Ministerio de industria e que o Goberno Municipal busque o apoio da Mancomunidade de Municipios da Comarca de Ferrol, da FEGAMP e da FEMP co fin de sumar a os restantes concellos a favor desta proposta.
---

Eliximos Narón rexeita a redución da praza do Colexio de Xuvia e a tala das plataneiras.

O concello de Narón, no pleno extraordinario do 14 de decembro, aprobou (como unha obra do PAS) o acondicionamento da praza do Colexio en Xuvia co único voto negativo de Eliximos, xa que esta obra vai en contra das novas formulacións de urbanismo que dende o propio Goberno Municipal din que están a defender.

Non dubidaron en aprobar a redución do tamaño da praza e en destruír 11 arbores plataneiras de décadas de idade co fin de ter uns 11 aparcamentos mais. A desculpa e que obrigan a continuas podas, pero o seu crecemento non é dos mais rápidos e as podas son anuais. Estas árbores son das mellores para dar sombra, mentres que fan un importante aporte cara a mellorar a calidade do aire e á captura do CO2. Logo plantarán outros arbores mais verticais que non van a ofrecer a sombra tan necesaria na época estival, e que están a aproveitar tanto os transeúntes e visitantes da praza como os coches aparcados na beirarrúa.

Estamos a favor das outras obras da praza para mellorar o seu estado e acondicionamento, pero non podemos apoiar a redución da mesma, unha redución que supón un gasto innecesario de 24.000 euros e sacrifican un importante ben da praza como son as plataneiras.

Eliximos Narón Electores (ENE)
Grupo Mixto do Concello de Narón
Praza de Galicia s/n – Entrechán 15570 Narón (A Coruña)
Telf.: 981337700 - Ext.: 1066 - Móbil: 673141822 / E-mail: grupomixto_ene@naron.es
Grupo no facebook:
https://www.facebook.com/groups/Eleximos.Naron/

Web:
http://eliximos.esy.es/Enviado por: ENE Eliximos Narón Electores
-eliximos@gmail.com-
16 de dezembro de 2015 14:07
18 de dezembro de 2015 14:03

_________________


Por favor, o contido do seu comentario debe estar relacionado co asunto do artigo.

Prega-se o maior respecto coas persoas, polo que ataques persoais e insultos serán eliminados.

Por favor, non use os comentarios, só para facer propaganda do seu sitio ou será eliminado.
EmoticonEmoticon