sexta-feira, janeiro 29, 2016

O lastre das herdanzas fai que a carga fiscal en Narón sexa un 26% mais alta, di Eliximos Narón


O problema dos orzamentos e que nacen con herdanzas que os volve ineficaces para corrixir a traxectoria do concello:

Unha herdanza de hipotecas bancarias, subscritas baixo gobernos de TEGA, que levamos pagando dende o pasado decenio e que seguiremos sen terminar de pagar ata o próximo decenio.

Outra herdanza en “hipotecas de servizos” xa que comparado coa media dos restantes concellos galegos con poboación entre 20.001 a 50.000 habitantes estamos a pagar:

o Un 33,3% mais na “Recollida, xestión e tratamento de residuos” (uns 607.000 euros mais). Medido en euros por habitante un 48,5% mais, 61,5 €/hab. en Narón fronte aos 41,4 €/hab. da media.

o Un 107,5% mais na “limpeza viaria” (uns 618.000 euros mais). Medido en euros por habitante un 131,2% mais, 30,2 €/hab. en Narón fronte aos 13,1 €/hab. da media. Os servizos de limpeza tamén lastran outras contas como as de:
  • o Funcionamento de centros de ensino con gastos dun 56,3% por riba da media.
  • o Instalacións deportivas con gastos un 18,8% por riba da media. Medido en euros por habitante un 132,3% mais.
  • o Xestión do patrimonio, con cifras desorbitadas.

Un total de 1.428.000 euros dos que con unha xestión directa poderíanse aforrar o 33%, e dicir, uns 470.000 euros.

Si están votando contas xa levamos un sobrecustos de 1,7 millóns de euros.

Pero hai outras herdanzas como unha mala xestión dos recurso humanos e externalización de todo tipo de traballos que ademais de ter un sobrecusto implica un perda do coñecemento e unha descoordinación de tarefas.

Si miramos como estamos a pagar isto temos que os ingresos de Narón son de 731,7 €/hab. fronte a 675,7 €/hab. (un 8,3% mais) de concellos similares, pero o peso destes ingresos e moito mais alta sobre os veciños que sobre outras fontes, xa que as tres voces mais importantes que suman o 90% dos ingresos son:

Impostos Directos, un 24,9% mais que concellos similares (314,7 fronte 232,7 €/hab.), subindo principalmente o IBI Rustico + 108,4%, o IBI Urbano +31,8%, e Incr. do Valor Terreos Natureza Urbana +64,1%

Taxas e outros ingresos, un 28,6% mais que concellos similares (188,6 fronte 135,5 €/hab.) si contamos tamén as taxas de auga e sumidoiros que van ás contas de COSMA. Transfer. correntes, un 8,8% menos que concellos similares (250,2 fronte 253,3 €/hab.). A conclusión e que os naroneses teñen unha carga fiscal por riba dun 26% mais alta que os veciños de outros concellos galegos similares.

Eliximos Narón Electores (ENE)
Grupo Mixto do Concello de Narón
Praza de Galicia s/n – Entrechán 15570 Narón (A Coruña)
Telf.: 981337700 - Ext.: 1066 - Móbil: 673141822 /
E-mail: grupomixto_ene@naron.es

Grupo no facebook: https://www.facebook.com/groups/Eleximos.Naron/
Web: http://eliximos.esy.es/


Enviado por:
ENE Eliximos Narón Electores
-eliximos@gmail.com-
4 de janeiro de 2016 11:00

____________________


Por favor, o contido do seu comentario debe estar relacionado co asunto do artigo.

Prega-se o maior respecto coas persoas, polo que ataques persoais e insultos serán eliminados.

Por favor, non use os comentarios, só para facer propaganda do seu sitio ou será eliminado.
EmoticonEmoticon