sexta-feira, abril 01, 2016

A outra REGANOSA: O Tribunal Supremo declara ilegal a planta de gas do Musel (Xixón), ... Por Raquel Rivera Fernández

Localización da Planta de Gas no porto del Musel en Xixón

A localización de Reganosa na Ría de Ferrol

Por Raquel Rivera Fernández [*]
01.04.2016

A todos os que creemos que este planeta é un legado que transmitiremos ás xeracións vindeiras tal como nolo transmitiron a nosa -si non mellorado, isto é, aos que creemos no concepto de "desenvolvemento sostíbel", acuñado alá polo 1987 no Informe Brundtland, o Tribunal Supremo acaba-nos de dar unha gran alegría. O Alto Tribunal fallou, en sentenza de 29 de febreiro, en contra da localización da planta de gas do Musel (Xixón) por estar situada "do mesmo xeito que no caso da planta galega REGANOSA" a menos de 2.000 metros de núcleos de poboación, incumprindo así o RAMINP (Regulamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas, e perigosas, aprobado por Decreto 2414/61 - Buscar: gal ou/e es), normativa vixente no momento do inicio do expediente de construción (2006).

Esta histórica sentenza é froito dunha primeira denuncia contra a licenza de construción da planta, interposta pola coalición formada polos Verdes de Asturias/EQUO en 2009, que iniciou un proceso que obtivo unha primeira sentenza favorable do Tribunal Superior de Xustiza de Madrid. Esta sentenza foi recorrida polo Ministerio de Industria e ENAGAS, acolléndose á entrada en vigor, o 1 de xaneiro de 2007 da Lei 11/2006, de 27 de decembro, de acompañamento dos orzamentos do Principado de Asturias, en cuxo artigo 4 introducíase un apartado que deixaba "sen aplicación no territorio do Principado de Asturias a esixencia de que as instalacións fabrís insalubres ou perigosas afástense 2.000 metros do núcleo máis próximo de poboación agrupada", como establecía o citado RAMINP. Outro argumento que se empregou no recuso de casación foi que a solicitude de licenza de construción ante a Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas presentouse con posterioridade, en abril de 2007.

Agora o Supremo desestima o recurso de casación interposto polo Estado e ENAGAS e dá a razón á coalición ecoloxista. Así, e segundo a sentenza recorrida, o Ministerio de Industria ten tres meses para botar abaixo a planta ou, en caso de non facelo, dar as explicacións pertinentes.

A planta, ademais, supón un exemplo de mala xestión e malgasto de caudais públicos e privados: ENAGAS investiu a frioleira de 382 millóns de euros por un proxecto que nunca deu servizo -nin parece que nunca o dará-, ao non ser necesario, e recibiu 125 millóns de euros do erario público.

O caso asturiano é paralelo ao galego de REGANOSA, unha planta tamén ilegal, perigosa, innecesaria e gravosa para os consumidores, segundo o Comité Cidadán de Emerxencia para a Ría de Ferrol, en cuxo nome vén defendendo Patricia Gabeiras a nulidad da gasificadora desde 2001, dentro da súa actividade prol bono publico.

[*] Raquel Rivera Fernández , é Licenciada en Dereito, e na actualidade pertence ao departamento de comunicación do Estudo Xurídico de Gabeiras & Asociados.

Fonte: http://gabeirasyasociados.com/la-otra-reganosa-tribunal-supremo-declara-ilegal-planta-gas-musel-gijon/ | 31.03.2016
_____________


Por favor, o contido do seu comentario debe estar relacionado co asunto do artigo.

Prega-se o maior respecto coas persoas, polo que ataques persoais e insultos serán eliminados.

Por favor, non use os comentarios, só para facer propaganda do seu sitio ou será eliminado.
EmoticonEmoticon