sábado, junho 09, 2018

Irracionalidades no acceso ás casas polas obras de ampliación d'O Trece - Proposta de melloras para a ampliación da estrada - Proposta básica que lle fai Eliximos Narón á veciñanza e que reclamarán para esta vía ante o Concello e a Deputación


Irracionalidades no acceso ás casas polas obras de ampliación d'O Trece.

En Sedes estase a repetir un problema co acceso ás propiedades, problema de sobras coñecido e, polo tanto, entendemos que interesadamente non resolto por parte das Administracións.

A lei establece que la construción dos accesos ás estradas corren por conta dos propietarios das parcelas lindeiras (previo permiso correspondente) a pesar de ser actuacións que en parte execútanse sobre chan público. En condicións normais é razoable que así sexa dado, que responde o seu interese particular.
Con todo, o caso de obras de ampliación de estradas, como a de O Trece, danse outras circunstancias para ter en conta:
 1. A falta de coñecemento da situación final da obra e dos prazos de execución (moi dilatados no caso de O Trece) impide solicitar con moita antelación os permisos de obra e tamén a contratación das mesmas.
 2. Ao non contratar o veciño o traballo á empresa executora da obra, encontrase un problema de coordinación na execución dos traballos, presentando o problema engadido de non poder executarse normalmente nunha soa fase debido a que o illamento prodúcese con bastante anterioridade á fase de acabados, momento antes do que dificilmente se pode facer un remate adaptado á obra executada.
 3. Dado que non se pode condenar aos veciños sen accesos, e ante a imposibilidade de que estes resolvan o problema polos seus medios no curto prazo, a empresa executora ten a obrigación de instalar accesos provisionais para os mesmos, e isto vólvese un problema loxístico cando son moitos os casos para liquidar por a empresa.
 4. Ante esta situación temos un problema complexo no que as empresas adoitan incumprir os seus deberes, e mesmo forzar aos veciños a illamentos e incomodidades, á procura de solucións provisionais (moitas veces pouco adecuadas), e, en ocasións, a recorrer a persoas da contorna da obra que se aproveitan da necesidade para facer caixa.
Esta é unha situación irracional que non debese de darse e que tería que vir resolta como parte da obra, lo que repercutiría tanto en beneficio dos veciños como do propio contratista e, polo tanto, da Administración. O proxecto xa debese de contemplar a execución da reposición dos accesos na parte pública, aínda que tendo en conta a situación final da contorna (relevos e outros) para que devandito acceso resulte operativo.

Con todo, a procura de supostos aforros e unha visión pouco racional do problema, e ás veces interesada, lévannos a situacións que, cando menos, debemos rexeitar.

Esperamos que esta situación se resolva con prontitude na ampliación do Trece.

Proposta de melloras para a ampliación da estrada d'O Trece


O proxecto da estrada é de hai 20 anos (marzo de 1998), con dúas actualizacións do orzamento: unha primeira en 2005 e outra finalmente en 2014. En consecuencia as referencias ás normativas quedáronse moi obsoletas, aínda que as solucións técnicas en boa parte sigan sendo válidas, e outras non se contemplan como, por exemplo, normativas de accesibilidade e normativa de protección de motociclistas.

E un proxecto moi simple que define a plataforma principal da estrada sen entrar a definir nin as zonas de estreitamentos nin as solucións a aplicar neles, nin sequera para soportar a propia estrada, e da carta branca para que o contratista constrúa e arranxe sobre da marcha (algo que pode dar lugar a calquera resultado, normalmente moi pobre).

Despois de 20 anos de espera deberíase requirir, a maiores que ancheala, darlle solución a unha diversidade de problemas da estrada que quedan sen resolver, e a outras necesidades actuais, porque a alternativa parece ser ter que esperar outros 20 anos.

Esta é a nosa proposta básica que lle facemos aos veciños e que reclamaremos para esta vía ante o Concello e a Deputación:
 • Solución aos problemas de accesibilidade.
 • Están a crearse uns problemas de accesibilidade ás vivendas ou propiedades, en ocasións dificilmente salvables (con chanzos imposibles), aos que hai que dar resposta.
 • Dotación dunha senda / aceira sobre a cuneta.
 • Non se dá solución aos problemas de circulación peonil especialmente nas zonas de núcleo rural.
 • Protección de seguridade en casas próximas á estrada en nivel inferior.
 • Atopámonos con desniveis que normalmente non requirirían de protección nun tramo de estrada normal, pero en zona de Núcleo rural se o require, non só polos peóns, senón tamén polas casas
 • Recollida de augas nos tramos máis horizontais próximos á feira, e estudo das descargas das restantes zonas.
 • Hai casas que se atopan bastante expostas á baixada de augas do outeiro, que antes estaban protexidas por elementos que agora desapareceron coas obras, e non se prevén sistemas de recollida para elas.
 • As cunetas revestidas con formigón van descargar en puntos concretos que anteriormente non recibían tanta concentración de auga e non se fixo unha previsión respecto diso.
 • Durabilidade do acabado de Triplo Tratamento Superficial.
 • Sabemos que é inferior ao sistema de aglomerado en quente, actualmente máis empregado, e que non presenta problemas como o de gravas miúdas soltas.
 • Preinstalación de tubos para electricidade / comunicacións.
 • Existe un acordo do Pleno aprobado en base a unha moción de Eliximos para tratar de deixar instalados os tubos que logo faciliten ao acceso dos núcleos rurais ás redes de comunicacións de banda ancha e outros posibles servizos.
Eliximos Narón Electores (ENE)
Grupo Mixto do Concello de Narón
Praza de Galicia s/n – Entrechán
15570 Narón (A Coruña)

Narón, moito  por facer
...fagámolo, xuntos podemos.

facebook:
https://www.facebook.com/groups/Eleximos.Naron/
Web:
http://eliximos.esy.es/http://eliximos.esy.es/

Enviado por:
ENE Eliximos Narón Electores
-eliximos@gmail.com-
6 de junho de 2018 23:19
7 de junho de 2018 23:48

_______________


Por favor, o contido do seu comentario debe estar relacionado co asunto do artigo.

Prega-se o maior respecto coas persoas, polo que ataques persoais e insultos serán eliminados.

Por favor, non use os comentarios, só para facer propaganda do seu sitio ou será eliminado.
EmoticonEmoticon