domingo, maio 06, 2012

Escandalosas indenizacións e plans de pensións a exdirectivos das antigas caixas de aforro galegas

Tags


Despois das coñecidas, mais non transparentes, dos dous emperadores que estaban á fronte das caixas fe aforro galegas, José Luís Méndez (Caixa Galicia) e Julio Fernández Gayoso (Caixa Nova), o domingo 6 de maio de 2012, María Fernández, publica na edición galega do xornal 'El País' unha reportaxe sobre as escandalosas indenizacións e plans de pensións a exdirectivos das antigas caixas de aforro galegas e da unificada -máis tarde reconvertida en banco, Novacaixagalicia: José Luís Pego, Javier García de Paredes, Óscar Rodríguez Estrada e Gregorio Gorriarán. Desde Ártabra 21 consideramos de interese esta nova que reproducimos a continuación.

Catro exdirectivos da caixa cobrarán 33 millóns máis ao cumprir 65 anos
Á blindaxe dos seus contratos súmanse 33 millóns en plans de pensións

Os tres exdirectivos de Novacaixagalicia que se prexubilaron apresuradamente antes de que o FROB inxectase 2.460 millóns -aos que despois se sumou un cuarto- non só cobraron indemnizacións multimillonarias. Segundo revelan as contas da entidade, que por primeira vez detallan por completo as retribucións da cúpula, José Luís Pego, Javier García de Paredes, Óscar Rodríguez Estrada e Gregorio Gorriarán percibirán cando se xubilen, dunha soa vez ou mensualmente, plans de pensións que suman 33 millóns de euros. En total, entre indemnizacións e plans de pensións, as antigas caixas e agora o banco consignaron 52 millóns de euros para retirar a estes catro executivos, que ademais teñen as mans libres para volver traballar na empresa privada.

O desglose é o seguinte: José Luís Pego, exdirector, percibiu polo despedimento ao que se acolleu voluntariamente 7,7 millóns de euros brutos. É o seu salario fixo (627.000 euros) multiplicado polos anos que lle quedaban para xubilarse no momento da súa baixa, o 20 de setembro de 2011. Ademais, no seu plan de pensións, que percibirá cando cumpra 65 anos, hai acumulados outros 10.891.000 euros. A Javier García de Paredes, o director adxunto que nun principio asegurou que renunciaría a parte da súa indemnización e finalmente non o fixo, correspondéronlle 5.580.544 euros, segundo figura na información que a empresa comunicou á CNMV o ano pasado. O seu plan de pensións acumulado ascende a 5.102.000 euros.

García de Paredes e Pego pagan intereses do 1% e o 2% nas súas hipotecas

Con respecto aos outros dous directivos con cláusulas de blindaxe que saíron da antiga caixa fusionada, Gregorio Gorriarán, responsable da sección inmobiliaria, recibiu 4,8 millóns pola prexubilación e o seu plan de pensións ascende a 9,2 millóns. O seu compañeiro Óscar Rodríguez Estrada, que cumpriu o ano pasado 65 anos (e polo tanto, ten dereito a percibir o seu plan de pensións), cobrará na súa retiro 8.172.000 euros, que se suman a unha indemnización de 691.000 euros. En suma, o consignado polas antigas Caixanova e Caixagalicia xunto co aportado por Novacaixagalicia e Novagalicia Banco ascende, nestes catro casos, a 52 millóns de euros, equivalentes neste momento, ao que custan o 28% das accións do banco. Directivos ou exdirectivos como María Vitoria Vázquez Sacristán, José Venegas ou Ramón Seoane gozarán de plans de pensións de entre un millón e 1,7 millóns de euros.

Outro dos aspectos que incorporan as contas anuais son os préstamos que, como empregados da antiga caixa, os máximos executivos percibían a cambio de pagar intereses baixos. A 31 de decembro de 2011, tres meses logo de abandonar a entidade, José Luís Pego debía na súa hipoteca 333.800 euros polos que está pagando un interese do 2%. Por dietas de asistencia a consellos percibiu outros 106.970 euros. A hipoteca de Javier García de Paredes figura cun saldo de 205.000 euros a un ventaxoso 1% de interese. Os sindicatos consultados confirman que o persoal ten dereito a ese tipo de préstamos, “o que cambia é a cuantía, porque a un empregado de oficina non lle dan nin de lonxe o que a un directivo”, asegura UGT.

No capítulo das dietas destacan as percibidas por Julio Fernández Gayoso, actual vicepresidente da caixa (a piques de converterse xa en fundación), que cobrou 292.000 euros por asistencia a distintos consellos. Ao abandonar a caixa antes da fusión, non hai información pública do seu plan de pensións nin do de José Luís Méndez, exdirector de Caixa Galicia. “O grave é que isto pasou durante moitos anos en todas as caixas de aforros co coñecemento do Banco de España e ninguén moveu un dedo por cambialo”, sinala UGT.

Anticorrupción, que investiga as indemnizacións, pediu máis información a Novagalicia en febreiro. “Non sabemos cal será o resultado, pero recrimináronnos que as negociacións con eses directivos para que devolvesen o diñeiro paráronse por esa investigación que instou CIG”, asegura Clodomiro Montero, indignado.

...

As cifras millonarias

Blindaxes e plans de pensións: en setembro de 2011, trala primeira inxección do fondo de rescate, de 1.200 millóns de euros, e antes da segunda, de 2.465 millóns, a efémera Novacaixagalicia prexubiló a tres directivos, e posteriormente o banco a un cuarto, por 18,8 millóns de euros. Os seus plans de pensións acumulados polos anos de servizo suman outros 33 millóns que percibirán cando cumpran os 65 anos.

Activo e perdas: O activo total de Novagalicia Banco, coas correccións realizadas de case 1.000 millóns en 2011, suma 68.682 millóns. Rexistrou unhas perdas de 168,7 millóns.

Despedimentos: Segundo cálculos de UGT, Novagalicia Banco vai reducir en máis de 2.000 persoas o persoal cos sucesivos ERE. O primeiro, anunciado en 2010, facilitou 1.200 prexubilacións aos maiores de 55 anos.

Oficinas: Conta con 641 sucursais en Galicia e 378 no resto de España, así como 8 en Portugal, 1 en Miami e 1 en Suiza. Opera baixo as marcas Novagalicia Banco e EVO.
...

A fusión ignorou axustes que rebaixan o activo en 982 millóns

As inmaculadas auditorías que Caixa Galicia e Caixanova presentaban ano tras ano contrastan coa última revisión das contas. Á transparencia na información sobre os salarios dos directivos súmase agora unha auditoría asinada por Deloitte que por primeira vez incorpora unha serie de salvidades.

Os auditores chaman a atención sobre o criterio que se utilizou para valorar os activos e pasivos cando Caixa Galicia e Caixanova se fusionaron. Nese momento quedou establecido que dispoñerían dun ano para axustar, de forma retroactiva, as valoracións iniciais “como consecuencia da obtención de información adicional relevante sobre feitos e circunstancias que xa existían o 1 de decembro de 2010”.

Pero a memoria de Novagalicia revela que, baixo o epígrafe de “axustes no valor razoable”, réstanse agora 982 millóns de euros que corresponden ás variacións no valor dalgúns activos no momento da fusión. Esa variación á baixa está “motivada pola información obtida con posterioridade á fusión pero referida a feitos e circunstancias recoñecidos a devandita data”. Esa información que se coñecía pero que non se aplicou á hora de sumar os activos de ambas caixas ten moito que ver co ladrillo. En concreto, con operacións con garantía de activos inmobiliarios por “tasacións actualizadas a datas próximas ao momento da fusión e información sobre a situación urbanística”, en chans e promocións.

Nos casos de operacións nos que o deudor aportaba a súa garantía persoal, ignorouse “o deterioro da capacidade de pago”.
...

Base sólida de clientes

As contas apróbanse nun escenario que Novagalicia recoñece como “de crise económica profunda”, cun incremento continuado da morosidade, a paralización de proxectos inmobiliarios co consecuente deterioro de activos, a caída das bolsas e o paro “co consecuente impacto no nivel de solvencia dos acreditados”.

O banco determina que a súa fortaleza está agora en “a sólida base de clientes”; os apoios da barra libre de liquidez do BCE (polos que en 2011 conseguiu 6.000 millóns ao 1%); o apoio no seu accionariado do fondo de rescate español e que os novos directores reforcen os controis sobre a xestión do risco. Novagalicia segue pendente do visto bo de Economía ao seu plan para evitar unha poxa total.

Reportaxe de María Fernández publicado en 'El País' - Edición de Galicia  | Vigo 6 Maio 2012.
________________


Por favor, o contido do seu comentario debe estar relacionado co asunto do artigo.

Prega-se o maior respecto coas persoas, polo que ataques persoais e insultos serán eliminados.

Por favor, non use os comentarios, só para facer propaganda do seu sitio ou será eliminado.
EmoticonEmoticon