sábado, janeiro 12, 2013

O Bloque Nacionalista Galego de Ferrol considera necesario que o Ministerio de Fomento resposte às alegacións presentadas, hai xa máis de dous anos

O BNG ESIXE RESPOSTA AS ALEGACIÓNS PRESENTADAS AO ESTUDIO INFORMATIVO DO ACCESO FERROVIARIO AO PORTO EXTERIOR
O MINISTERIO DE FOMENTO RECOÑECE QUE A LICITACIÓN DO PROXECTO CONSTRUCTIVO FAISE SEN TER RESOLTA A DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DO ESTUDIO INFORMATIVO.

O Bloque Nacionalista Galego de Ferrol considera necesario que o Ministerio de Fomento resposte às alegacións presentadas, hai xa máis de dous anos, ao Estudio Informativo de Accesos Ferroviarios ao Porto Exterior e reclama do Goberno Local que esixa o cumprimento deste trámite administrativo para podermos coñecer o impacto que esta obra terá sobre as zonas afectadas.

Para o BNG a urxencia e necesidade de dotar de conexión ferroviaria ao porto exterior de Ferrol non debe servir de coartada para que a licitación da Redacción do Proxecto Constructivo do Acceso ferroviario ao Porto Exterior se faga sen ter resolto a formulación do Impacto Ambiental. Asi mesmo, considera imprescindíbel que o ministerio de Fomento acometa a urxente modernización da liña ferrea Ferrol- A Coruña, realizando os investimentos necesarios na infraestrutura por non ser viábel a medio prazo de continuar as infraestruturas na actual situación.

O BNG considera que dous anos despois de ter sometido à exposición pública este proxecto (BOE 7 abril 2010), o Ministerio de Fomento tivo tempo máis que de sobra para contestar as alegacións presentadas e ter formulado esta declaración, cuestión que non fixo tal e como se detalla no “Prego de Prescripcións técnicas” que rexen a licitación da redacción do proxecto constructivo, licitado onte, no que se explicita que “o Estudio Informativo está aínda pendiente da formulación da Declaración de Impacto Ambiental e da súa aprobación definitiva”.

Así mesmo, resulta un tanto contraditorio, que se licite este proxecto sen este trámite, xa que nos pregos se estabelece que o mesmo deberá someterse às determinacións da declaración de Impacto ambiental do “Estudio Informativo de Accesos ferroviarios às obras de ampliación do Porto Exterior de Ferrol” unha vez que ésta se formule.

O BNG recorda que a proposta escollida polo Ministerio de Fomento para levar o tren ao porto exterior, denominada “Alternativa Sur”, tivo na cidade unha importante contestación social polo impacto que a mesma ía ter sobre a enseada da Malata e sobre, entre outras parroquias, A Graña e Brión. Máis de 30 entidades veciñais, sociais e ecoloxistas, asinaron conxuntamente unha alegación propoñendo alternativas a este trazado ou propostas que aminoraran o impacto do mesmo.

Desde o BNG tamén presentamos as nosas alegacións neste mesmo sentido, igual que fixo oficialmente o Concello de Ferrol que remitiu ao Ministerio de Fomento unha alegación na que, entre outras cuestións,alertaba dos inconvintes medio-ambientais e urbanísticos, que supuña o trazado proposto e escollido polo Ministerio de Fomento.

Ferrol 11 de xaneiro de 2013.

Web BNG Ferrol:

http://www.bng-galiza.org/ferrol/

Web BNG Ferrolterra:

http://www.bng-galiza.org/ferrolterra/

Enviado por:
BNG Ferrol
-bngferrol@gmail.com-
-bng@ferrol.es-
11 de janeiro de 2013 20:43

_______________


Por favor, o contido do seu comentario debe estar relacionado co asunto do artigo.

Prega-se o maior respecto coas persoas, polo que ataques persoais e insultos serán eliminados.

Por favor, non use os comentarios, só para facer propaganda do seu sitio ou será eliminado.
EmoticonEmoticon