segunda-feira, março 02, 2015

A Marea Ártabra pide a paralizacíón do proceso de concesión da xestión do Servizo Público de Recollida e Transporte de Lixo e da Limpeza Viaria - A Marea Ártabra di que vai defender o rescate para o público da limpeza urbana e recolllida de residuos: a remunicipalización do servizo público


A Marea Ártabra denuncia o interese espurio do goberno municipal ao convocar licitación pública, a tres meses das eleccións, para a contratación da concesión da xestión do servizo de recollida de lixo e limpeza viaria. | As concelleiras e concelleiros da Marea Ártabra conformarán un goberno municipal que devolva á xestión pública estes servizos, e os rescate da cobiza sen limite das multinacionais.

A asemblea de Marea Ártabra acordou na súa reunión do 25 de Febreiro demandar do Concello de Ferrol a paralización do proceso de concesión do Servizo de Recollida de Lixo e limpeza viaria ata que entre a nova Corporación.

O Alcalde de Ferrol non pode hipotecar o futuro da nosa cidade a pouco máis de 3 meses dunhas eleccións municipais, sobre todo cando hai alternativas políticas que apostan decididamente pola remunicipalización dos servizos públicos, que poden supor unha rebaixa no prezo que pagan os veciños e veciñas de Ferrol nunha porcentaxe significativa.

No caso de continuar co proceso de concesión deste servizo de recollida de lixo o Alcalde de Ferrol terá que explicarlle á cidadanía da nosa cidade que motivos o moven a acelerar un proceso que tranquilamente pode esperar tres meses pola nova corporación.

A remunicipalización non só leva asociado unha rebaixa no custe do servizo, senón que desde Marea Ártabra sabemos que co compromiso cidadá, os custes desta xestión converteríanse en ingresos para as arcas municipais que nos beneficiarían a todas e todos.

Outro factor importante da remunicipalización é a creación de emprego. A remunicipalización non só respectaría os dereitos laborais adquiridos das empregadas e empregados da empresa concesionaria, senón que crearía emprego, un obxectivo prioritario do goberno da Marea Ártabra.

O goberno de Rey Varela quere garantir a continuidade da privatización da xestión do citado servizo público e entregarllo a unha multinacional que provoca a fuxida do diñeiro cara a fóra da nosa contorna e nos empobrece, pois na súa maior parte, este no volve ao circuíto económico local.

Sospeitamos que esa é a verdadeira razón pola que o goberno do PP ten tanta presa en renovar a concesión do servizo, pois sabe que a Marea Ártabra pode paralizar os seus planos de continuar coa privatización dos servizos municipais. Pretenden deixar todo atado e ben atado para cando a cidadanía cos seus votos, os bote do concello.

En caso de aplicar tan precipitadamente este contrato de concesión do servizo, os concelleiros/as de Marea Ártabra na próxima lexislatura tomaran as medidas necesarias tendentes a impugnar dita concesión. Non imos permitir que se hipoteque o futuro da nosa cidade polos próximos 10 anos.

En Ferrol, a  28 de febreiro de 2015

Enlaces relacionados:
  • O Concello de Ferrol aborda a nova concesión do servizo de limpeza viaria e recollida do lixo. | A empresa que resulte adxudicataria terá que acometer investimentos no servizo por valor de 4,6 millóns de euros. |  Venres, 26 de decembro de 2014 | Ir á Web.
  • CONTRATACIÓN, EN REXIME DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA, DA XESTIÓN DOS SERVIZOS PÚBLICOS DE RECOLLIDA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E SELECTIVOS, E LIMPEZA VIARIA DA CIDADE DE FERROL | Nº expediente AV 03109 14/59 | Ir á web.

---
Que é a Marea? Marea Ártabra quere alentar un proceso asembleario que rescate a esperanza e poña fin a esa indefensión na que se encontra a maioría social promovendo candidaturas de unidade para as vindeiras eleccións municipais, un proceso para un novo suxeito político do que saia un programa e unha candidatura do pobo e para o pobo. Facebook e Twitter.

Como asinar o manifesto e unirse á 'Marea Ártabra'

Pode-se asinar o manifesto de apoio cubrindo un formulario no seu sitio na rede: Acceder.

Para contactar
Presentou-se o manifesto que se pode ler nun blogue que abriron no seguinte enderezo: http://mareaartabra.blogspot.com.es/  ou mareaartabra.org. Tamén hai un enderezo de correo electrónico: mareaartabra[arroba]gmail.com.

A Marea Ártabra nas redes sociais:
Enlaces relacionados:

A 'Marea Ártabra' en Ártabra 21 | Acceder.
A 'Marea Ártabra' desde o buscador libre DuckDuckGo. | Ir a Web.

Foto de Fermín Goiriz Díaz - detalle manifestación 24 de febreiro de 2013.

Información baseada na enviada por:
marea artabra
mareaartabra@gmail.com
28 de fevereiro de 2015 11:53
______________ _______________


Por favor, o contido do seu comentario debe estar relacionado co asunto do artigo.

Prega-se o maior respecto coas persoas, polo que ataques persoais e insultos serán eliminados.

Por favor, non use os comentarios, só para facer propaganda do seu sitio ou será eliminado.
EmoticonEmoticon