sexta-feira, abril 17, 2015

Presentada unha batería de iniciativas no Parlamento Galego, a través da Alternativa Galega de Esquerda (AGE), contrarias á ampliación de Reganosa


O Comité Cidadán de Emerxencia para a Ría de Ferrol, informa que foron presentada unha batería de iniciativas no Parlamento Galego contrarias á ampliación de Reganosa a través da Alternativa Galega de Esquerda (AGE).


Polo referido, o grupo parlamentar da AGE presenta a seguinte interpelación:
- Apoia o goberno galego a construción dun novo tanque e a ampliación das capacidades gasísticas da planta de gas de Reganosa malia ser unha instalación ilegal, perigosa e innecesaria?

- Como apoia a Xunta unha ampliación da capacidade de regasificación cando a demanda de gas está a caer e a ráteo de utilización da planta de Reganosa cae cada ano?

- Que previsión de investimento manexa a Xunta para a totalidade do proxecto de amplaición da planta de gas radicada no interior da ría de Ferrol?

- Que previsión de axudas públicas tería ese proxecto de ampliación das capacidades de regasificación nas diversas formas de axudas, exencións e bonificacións?

- Non contempla a Xunta realizar os trámites oportunos para conquerir o deamantelamento da planta de gas de Reganosa no interior da ría de Ferrol?
Polo referido, o grupo parlamentar da AGE presenta a seguinte proposición non de lei:
- O Parlamento Galego insta á Xunta a que denegue os permisos oportunos para ampliar as capacidades de almacenamento e regasificación da planta de gas de Reganosa.

- O Parlamento Galego insta ao goberno da Xunta a realizar as accións oportunas para desmantelar a planta de gas de Reganosa do seu emprazamento no interior da ría de Ferrol.

Comité Cidadán de Emerxencia: Iniciativa contraria á ampliación de Reganosa

Engadimos documento da iniciativa do Grupo AGE no Parlamento de Galicia, contra a ampliación da Planta de Gas de Reganosa (e restantes documentos ampliatorios desta iniciativa, para maior información).

Documentos

Achegamos o enlace, aos Arquivos Ártabros, para Acceder/Baixar, cinco documentos -en formato pdf- coas iniciativas de AGE presentadas no rexistro do Parlamento o 16 de Abril de 2015:
Prescrita Reganosa C VI 090036342, 3 páxinas. | Pregunta para a súa resposta escrita, relativa a pretensión de ampliar as instalacións da planta de gas de Reganosa. | Acceder/Baixar.

PC Reganosa C VI 090036343, 3 páxinas. | Pregunta para a súa resposta oral en Comisión, relativa a pretensión de ampliar as instalacións da planta de gas de Reganosa. | Acceder/Baixar.

PNC Reganosa C VI 090036341, 3 páxinas. | Proposición non de lei para o seu debate na Comisión VI, relativa a pretensión de ampliar as instalacións da planta de gas de Reganosa (Para o seu debate en Comisión). | Acceder/Baixar.

PNC Reganosa C VI 090036340, 3 páxinas. | Proposición non de lei para o seu debate na Comisión VI, relativa a pretensión de ampliar as instalacións da planta de gas de Reganosa (Para o seu debate no Pleno). | Acceder/Baixar.

INT Reganosa C VI 090036339, 3 páxinas | Interpelación, relativa a pretensión de ampliar as instalacións da planta de gas de Reganosa. | Acceder/Baixar.

Comité Cidadán de Emerxencia para a Ría de Ferrol
comitecidadan@gmail.com
www.comitecidadan.org
@ComitCEmerxenc

O COMITÉ CIDADÁN DE EMERXENCIA PARA A RÍA DE FERROL, TAMÉN NECESITA NESTES MOMENTOS AXUDA ECONÓMICA, PARA CONTINUAR COS PROCESOS XUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS ABERTOS: COLABORA.

Información baseada na enviada polo:

Comité Cidadán de Emerxencia
-comitecidadan@gmail.com-
16 de abril de 2015 20:36
_______________


Por favor, o contido do seu comentario debe estar relacionado co asunto do artigo.

Prega-se o maior respecto coas persoas, polo que ataques persoais e insultos serán eliminados.

Por favor, non use os comentarios, só para facer propaganda do seu sitio ou será eliminado.
EmoticonEmoticon