quarta-feira, janeiro 20, 2016

Esquerda Unida de Narón leva o pleno de Ordinario de Xaneiro unha moción para esixir que a Igrexa Católica pague o IBI


O déficit que España ten e a caída da actividade económica, é consecuencia dunha inadecuada xestión das institucións públicas, do espolio desenrolado polos mercados, os especuladores e os bancos, da permisividade para a circulación de diñeiro negro e polo enorme fraude fiscal existente, todo elo recae, exclusivamente, sobre as costas da cidadanía, que sofre: un agonístico paro, co aumento da pobreza, un perigoso recorte de innumerables e básicos dereitos sociais, o aumento do IRPF, xunto a baixada unilateral dos salarios e o aumento de diversos impostos, incluído o imposto de bens inmobles (IBI). 

Esta irregular situación, agravase coas exencións fiscais das que desfrutan diversas entidades, en especial a igrexa católica (que é a maior posuidora de bens inmobles) e outras confesións.

O fraude fiscal e a exención de impostos como o do IBI e outros, grava enormemente as nosas arcas municipais, feito que consideramos enormemente inxusto.

De acordo con o anterior, sometese a consideración do Pleno a aprobación dos seguintes acordos:
  1. Instar ao Goberno do Estado a revisar e modificar os acordos internacionais asinados coa Santa Sede en 1976 e 1979, para adecuarse ao carácter aconfesional do Estado español, e que supoñan a supresión dos privilexios dos que goza a Igrexa Católica no Estado e nomeadamente permita a suxeición ao IBI do seu patrimonio.
  2. Mentres non se leve a cabo a revisión contemplada no primeiro punto, negociarase coa Igrexa católica unha compensación aos Concellos por estar exenta do pagamento do IBI.
  3. Instar ao Parlamento de Galiza e á Xunta de Galiza a que fagan propios os punto anteriores, e xa que logo, insten ao Goberno do Estado a suprimir os privilexios dos que goza a Igrexa Católica e mentres non se leve a cabo, soliciten da Igrexa Católica unha compensación aos concellos galegos.
  4. Instar ao Goberno municipal a realizar un censo municipal dos inmóbeis pertencentes á Igrexa Católica e a outras confesións relixiosas.

Grupo Municipal de Esquerda Unida de NarónESQUERDA UNIDA DE NARÓN

Contas de Esquerda Unida Narón no facebook e no twitter.

Achegate xunta Nós, fagamos un novo Concello mais social, mais democrático, participativo e de Tod@s.

Foto: Casa do Concello | Galipedia.

Enviado por:
André Abeledo Fernández
-andre1474@gmail.com-
19 de janeiro de 2016 13:25

_____________


Por favor, o contido do seu comentario debe estar relacionado co asunto do artigo.

Prega-se o maior respecto coas persoas, polo que ataques persoais e insultos serán eliminados.

Por favor, non use os comentarios, só para facer propaganda do seu sitio ou será eliminado.
EmoticonEmoticon