sexta-feira, fevereiro 05, 2016

Reganosa de Fondo: O Supremo declara ilegal a Planta de Gas do Musel, localizada na ampliación do porto de Xixón

Tags

Localización de Reganosa na Ría de Ferrol

Localización da planta do Musel na ampliación do Porto de Xixón
e tanques da mesma planta regasificadora de Enagas

O Supremo declara ilegal a Planta de Gas de Xixón


O Tribunal Supremo acaba de declarar ilegal -como a Reganosa- a localización da Planta de Gas do Musel (Xixón), por estar situada -como Reganosa- a menos de 2.000 metros de núcleos de poboación, incumprindo por tanto o RAMINP (Regulamento de Actividades Molestas Insalubres Nocivas e Perigosas), normativa vixente no momento do inicio do Expediente de Construción.

A denuncia foi promovida polos Verdes de Asturias/EQUO en 2009 e tivo sentenza favorable do Tribunal Superior de Xustiza de Madrid que foi recorrida polo Ministerio de Industria e ENAGÁS pero que agora ratifica o Supremo.

Construída por ENAGAS cun investimento de 382 millóns de euros nunca entrou en servizo, nin hai perspectivas, por non considerala necesaria o Sistema Gasístico.

A pesar diso leva percibidos desde 2012, 125 millóns dos fondos públicos cos que o  sistema (a través das peaxes do gas que pagan os consumidores) retribúe á planta asturiana os seus custos financeiros e os do seu mantemento.

Outro disparate e outro fraude como o de REGANOSA, tamén ilegal, tamén perigosa (con distancias aínda máis reducidas á poboación e o risco engadido do tráfico de gaseiros na ría) e tamén innecesaria e tamén un gravame para o recibo dos consumidores polas retribucións do sistema gasístico.

O QUE DI ESTA SENTENZA:

"... resulta aplicable en todos aqueles casos nos que o procedemento de autorización desta clase de instalacións iniciouse antes da entrada en vigor dunha Lei autonómica que excluíse a súa aplicación no territorio de que se trate, aínda que a resolución de autorización e declaración de utilidade pública produciuse xa baixo a vixencia desa Lei, o que concorre neste suposto, primeiro coa autorización administrativa previa de 2008 e logo, coa definitiva, de 2010".

REGANOSA iniciou o trámite ou solicitude para construír unha regasificadora na ría de FERROL en Marzo de 1.999.  O RAMINP derrógase en Galicia o 2007 Oito anos despois !

Polo tanto, o mesmo Tribunal e a mesma Sala, emitiu no caso de Reganosa unha sentenza distinta, desestimando o que agora admite no caso de Xixón, a pesar da maior diferenza temporal e da maior gravidade e proximidade a poboación da Planta de Mugardos.

Cuestión que pode considerar o Tribunal nas próximas sentenzas pendentes de emitir, relativas á Autorización Administrativa Previa e á Autorización de Construción. Sería de Xustiza.

Parabéns a cidadanía de Xixón e

¡PLANTA DE GAS FÓRA DA RÍA !

---
A nova nos medios e outros enlaces:

* O Supremo confirma a ilegalidade da obra da regasificadora do Musel, ...  por José Simal. | Valida a prohibición de que se construíse a menos de 2.000 metros dun núcleo de poboación. | O Ministerio de Industria ten tres meses para executar o fallo, que levaría parello a demolición da instalación, ou explicar por que non o fai. | Xornal El Comercio - Asturias. 02.03.2016 | Ir a Web.

* O Tribunal Supremo ratifica a sentenza que declarou ilegal a regasificadora. | M. C. | O futuro da regasificadora do Musel está no aire despois de que a Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Supremo ratifique que a súa construción foi ilegal, ao estar a menos de dous quilómetros de núcleos habitados, tal como esixía a normativa vixente cando comezou a tramitarse o expediente para autorizar a planta. | Xornal La Nueva España 02.03.2016 |Ir a Web.

* Tras ratificar o Supremo a ilegalidade da regasificadora de Enagás. | Enagás volverá pedir permiso para legalizar El Musel. | O litixio, instado polos Verdes de Asturias, terminou no Supremo. | O Alto Tribunal ratifica que as autorizacións incumpriron no seu día un antigo regulamento. | O regulamento xa foi derrogado. | Carmen Monforte. Madrid. 03.03.2016 | Ir a Web.

* ¡Conseguido! O tribunal supremo confirma que a regasificadora do Musel é ilegal. | EQUO Asturias | El alto tribunal confirma a sentenza do Tribunal Superior de Madrid e declara que a regasificadora de Xixón construíu-se vulnerando a lei. Esta regasificadora que custou máis de 380 millóns de euros e na que aínda durante o ano 2015 se estiveron dilapidando millóns de euros ao conectala co gasoduto estatal, é ilegal ademais de inútil. | 03.03.2016 | Ir a Web.

>>> Consultar Sentenza do TS sobre a Planta Regasificadora de El Musel de 29 de Febreiro de 2016, 32 páxinas en formato pdf. | Acceder/Baixar.

--
Comité Cidadán de Emerxencia para a Ría de Ferrol
comitecidadan@gmail.com
www.comitecidadan.org
@ComitCEmerxenc

Enviado por:
comitecidadan
-comitecidadan@gmail.com-
4 de março de 2016 17:36

________________


Por favor, o contido do seu comentario debe estar relacionado co asunto do artigo.

Prega-se o maior respecto coas persoas, polo que ataques persoais e insultos serán eliminados.

Por favor, non use os comentarios, só para facer propaganda do seu sitio ou será eliminado.
EmoticonEmoticon