O RETORNO DA AUGA A MANS PÚBLICAS

Últimas publicadas

20141101

O Comité Cidadán de Emerxencia para a Ría de Ferrol, presentou ante a Fiscalía Especial para Delitos Económicos Relacionados coa Corrupción, escrito para que se investiguen dentro das causas abertas pola mala xestión da Caixa Galicia e posteriores entidades derivadas, as irregulares operacións financeiras con Reganosa e a responsabilidade do ex-director xeral da Caixa, José Luís Méndez López que na actualidade segue sendo membro do Consello de Administración da mencionada empresa regasificadora


O Comité Cidadán de Emerxencia, presentou ante a Fiscalía Especial para Delitos Económicos Relacionados coa Corrupción a seguinte comunicación.

Fiscalía Especial para Delitos Económicos Relacionados coa Corrupción
C/ Manuel Silvela Nº 4
28010 Madrid

Manuel A. Rodriguez Carballeira, Coordinador do Comité Cidadán de Emerxencia para a Ría de Ferrol , Humberto Fidalgo Couce, membro do Comité Cidadán de Emerxencia para a Ría de Ferrol, Vicepresidente de ADEGA-Trasancos e Luz Mariña Torrente López, en representación da Plataforma de Veciñ@s O Cruceiro de Mea, actuando na súa representación.

EXPOÑEN:

Tendo coñecemento que esta Fiscalía está investigando diversas operacións irregulares realizadas polos responsábeis de diferentes entidades bancarias, entre as que se atopa Caixa Galicia e Nova Caixa Galicia e que produciron importantes quebrantos a estas entidades financeiras. Operacións que segundo o FROB serían "operacións de financiamento e refinanciación para a adquisición de inmóbeis ou participacións en sociedades ... Ademais inclúen operacións de cancelación de débedas. e operacións de investimento (situacións precarias desde o punto de vista económico ou patrimonial, por exemplo)".

Queremos poñer no seu coñecemento, por si fosen constitutivos de delito, os seguintes feitos:

1.- Crédito de Caixa Galicia e BBVA no ano 2005 para construír a planta de gas de Reganosa.

Pois ben o 23 de outubro de 2005 na cidade de Ferrol asinábase entre representantes da empresa Reganosa e os representantes das entidades bancarias BBVA e Caixa Galicia a concesión dun crédito de 416 millóns de euros, para a construción dunha planta de gas no interior da Ría de Ferrol, que segundo Jose Luís Branco (director territorial do BBVA) "supón o proxecto de financiamento máis voluminoso do mercado español", mentres que Jose Luís Mendez, director de Caixa Galicia outro dos asinantes subliñaba que "con esa operación Reganosa colle velocidade de cruceiro"?.

2. No ano 2006 Roberto Tojeiro Diaz pignora á Caixa Galicia un 15´9% da súa participación na sociedade mercantil Reganosa. Segundo algúns medios de comunicación esta operación tivo un custo para Caixa Galicia de 7.6 millóns euros. É importante sinalar que, de ser certa esta cantidade, non se correspondería co valor das participacións ofrecidas en peza.

Naquel ano Roberto Tojeiro Diaz era presidente do Consello de Administración de Reganosa e á súa vez pertencía ao Consello de Administración da Corporación Caixa Galicia cuxo presidente era José Luís Méndez López.

3.- En setembro do 2010, pouco antes da fusión das dúas caixas galegas, o grupo empresarial Tojeiro (Gadisa, Forestal do Atlántico, Imegasa, ...) recupera as accións pignoradas de Reganosa e nomea a José Luís Mendez López membro do Consello de Administración de Reganosa, cargo no que se mantén na actualidade. Jose Luís Méndez López, exdirector de Caixa Galicia saíu da entidade logo de levala á creba, con máis de 18 millóns de euros.

4.- A planta de gas Reganosa é unha instalación ilegal, perigosa e inútil que expón á poboación da Ría de Ferrol a un risco innecesario e supón un delito continuado en canto produce un sobrecusto ao sistema gasista de 60 millóns de euros cada ano. O Tribunal Supremo en Sentenza firme de 11 de Maio de 2012 confirma a ilegalidade da planta de gas de Reganosa.

SOLICITAN

A esta Fiscalía que investigue a operación da concesión dun préstamo para a citada instalación por parte de Caixa Galicia, así como a actuación do exdirector xeral desta entidade, José Luís Méndez López na pignoración e posterior recuperación das participacións de Reganosa.

Ferrol a 31 de Outubro de 2014

Asinado.-. Manuel A. Rodriguez Carballeira, Humberto Fidalgo Couce e Luz Marina Torrente Lopez.

Comité Cidadán de Emerxencia para a Ría de Ferrol
comitecidadan@gmail.com
www.comitecidadan.org
@ComitCEmerxenc


Enviado por:
comitecidadan
-comitecidadan@gmail.com-
31 de outubro de 2014 16:32

________________
Ler máis...

20141030

O Museo de Historia Natural de Ferrol ven de incorporar un novo fósil de cetáceo, peza paleontóloxica de importante valor científico


Novo fósil de cetáceo


O Museo de Historia Natural de Ferrol ven de incorporar unha nova peza paleontóloxica de importante valor científico. Trátase dun cránio fósil dun cetáceo do mioceno cunha antigüidade aproximada de 20 millóns de anos. O exemplar corresponde á especie Choneziphius leidyi, unha das catro especies descubertas o ano pasado polo equipo de investigación do que forma parte Ismael Miján e cuxo holotipo atópase nos fondos deste mesmo museo. Actualmente só existen sete exemplares en todo o mundo sendo este novo espécimen o oitavo, seis dos cales están depositados na nosa colección paleontolóxica. É o máis grande desta especie atopado ata agora, e presenta características morfolóxicas novas que servirán para profundizar nas investigacións sobre anatomía que se realizarán no futuro.

O fósil foi atopado por un barco pesqueiro con base en Cedeira en augas galegas ao norte do cabo Ortegal e foi doado ao museo polo pescador Benigno Romero.

Dende a SGHN queremos reiterar o agradecemento aos pescadores que colaboran co Museo e que permiten profundizar nas investigacións sobre a bioloxía evolutiva dos cetáceos.

Sociedade Galega de Historia Natural

Para contactar coa Delegación ferrolá da Sociedade Galega de Historia Natural:
 • Casa do Coronel. Praza de Canido s/n. 15401 Ferrol.
 • Apartado de Correos nº 356. 15480 Ferrol.
 • Teléfonos: 881 931 315 - 881 931 314 - 698 141 384.
 • ferrol@sghn.org
Museo de Historia Natural da SGHN

Enviado por:
FERROL
-ferrol@sghn.org-
30 de outubro de 2014 16:40
__________________
Ler máis...

Akelarre Feminista o 1 de Novembro, ás 8 da tarde, na Praza do Himno Galego de Ferrol


AKELARRE FEMINISTA DA MARCHA MUNDIAL DAS MULLERES


As mulleres da MARCHA MUNDIAL DAS MULLERES de Ferrolterra convidámosvos ao Akelarre Feminista que celebraremos, xunto con todas as personas que queiran acompañarnos para conxurar o patriarcado que nos oprime, o próximo día

1 de Novembro dende as 20h ata que o noso corpo de meigas aguante!! na Praza do Himno Galego en Esteiro - Ferrol

Ao luar, ao calor do lume, xuntarémonos para crear e compartir conxuros, para atoparnos cos nosos desexos para o futuro.

Faremos os conxuros da MMM :
- Raio de lúa e pelos de axila para poder decidir no meu corpo e na miña vida

ARDAN ATADURAS DO MEU CORPO ARDAN!!!

- Porque nos convirte en obxecto de consumo e mercantiliza as nosas relacións.

Que lle dicimos ao capital?

ARDE CAPITAL ARDE!!!

e vos animamos a todas as que queirades acompañarnos nesa noite máxica a que compartades con nos os vosos propios conxuros.

Convidámosvos a beber a BEBERAXE MÁXICA e liberadora das meigas, en forma de queimada, que prepararemos para compartir con toda a xente que asista á gran festa do Akelarre Feminista.

Somos mulleres e non estamos caladas nin soas, escoita cantas somos patriarcado!!!!

Meigas do universo convocámosvos a queimalo todo e que arda ben!!!

"As mulleres decidimos"

Coordenadora Local de Ferrolterra da Marcha Mundial das Mulleres
mmmferrolterra@gmail.com
www.feminismo.info
https://www.facebook.com/marchamundialmulleres.galiza
twitter.com/MMMGaliza

Enviado por:
Marcha Mundial Ferrolterra
-mmmferrolterra@gmail.com-
30 de outubro de 2014 14:28

_________________
Ler máis...

As mutuas, Bankia e outras mariscadas, ... Entrevista de Ignacio González Orozco a Manuel Martín García (Portavoz de SOS Sanidade Pública)


As mutuas, Bankia e outras mariscadas
Texto: Ignacio González Orozco [*]

Xoves, 30 de Outubro de 2014

A sanidade pública vai camiño de converterse nun club privado, tanto polo seu futuro réxime de funcionamento como polas normas que de fato lle impoñerán os seus novos xestores, as mutuas de accidentes laborais, pouco afines aos principios de universalidade e calidade que debesen inspirala. Como sempre, a moeda ten dúas caras: contratos millonarios por unha banda, con presumibles beneficiarios en suxeitos próximos ao mundo das finanzas e á xerarquía do réxime popular, e degradación do servizo para os máis. Así pois, outra volta de porca do goberno de Rajoy aos dereitos civís e laborais.

O goberno presidido por Mariano Rajoy homenaxeou á emblemática e sempre venerable data do 18 xullo de 2014 coa aprobación do proxecto de Lei de mutuas, polo cal concédese a estas entidades maior capacidade de intervención no control das baixas laborais, a fin de acabar "pretexto oficial" co absentismo inxustificado nos centros de traballo. Grazas aos novos celadores da saúde pública, o executivo confía en aforrar ás arcas estatais uns 300 millóns de euros anuais. O borrador do novo ordenamento, unha vez cursado pola Comisión de Emprego do Congreso dos Deputados (22 de outubro de 2014), espera o seu definitivo debate e aprobación na cámara baixa.

A Federación de Asociacións para a Defensa da Sanidade Pública (FADSP) dúbida das intencións gobernamentais, e enmarca o propósito real deste medida no proceso de privatización da sanidade; por suposto, a costa da eficiencia do servizo, o prestixio dos seus profesionais e, como non, dos dereitos dos cidadáns e cidadás, lesionados agora na percepción dunha asistencia médica de calidade, pois se teme que as mutuas prioricen o aforro pecuniario aos criterios estritamente facultativos. Ademais, a FADSP cualifica ás mutuas de "entidades nada transparentes, incursas en numerosas irregularidades, que funcionan con escaso ou nulo control".

Nas súas orixes, as mutuas só tiñan competencias en baixas e casos de invalidez por accidente de traballo. Con todo, a partir de 1994 e grazas aos distintos gobernos, socialistas ou populares, adquiriron progresivo control sobre as baixas por enfermidade común, dado que, segundo a versión oficial, a súa xestión dos casos de invalidez transitoria é máis eficaz ... o cal equivale a dicir que a diario recortan os períodos de baixa, para reducir o monto das cantidades devengadas durante tales períodos. Neste sentido, a Confederación Xeral de Traballadores e Traballadoras (CGT) denuncia que as altas prematuras non só atentan contra a saúde dos traballadores e traballadoras senón que tamén incrementan o número de accidentes laborais, que creceron un sete por cento no primeiro semestre de 2014.

Sobre estas cuestións opina o doutor Manuel Martín García (Níjar, 1951), especialista en Medicina Familiar e Comunitaria e Máster en Saúde Pública, que actualmente traballa como facultativo no Centro de Saúde de Seixo (Marín, Pontevedra). Desde 2011 exerce tamén a presidencia da FADSP.

Pregunta: Negan vostedes que o número e a duración media das baixas laborais sexan excesivos en España. A que se refiren? Que datos manexan?

Manuel Martín García: O número de procesos de incapacidade temporal non controlados nin informaticamente polos Servizos Centrais do Instituto Nacional da Seguridade Social, nin manualmente polas súas direccións provinciais, representa o 64 % do total de procesos. O incumprimento de numerosas comunidades autónomas da obrigación de remitir os partes médicos de confirmación dos procesos fai imposible realizar os controis adecuados. Falta información. As estimacións oficiais de que o número de baixas laborais é excesivo non se basean, xa que logo, en datos obxectivos. Detrás destas medidas está o Acordo de Financiamento Sanitario do Consello de Política Fiscal e Financeira, que estableceu como fórmula para incrementar o financiamento do sistema sanitario público a redución do gasto en baixas laborais das comunidades autónomas.

As mutuas melloran a xestión das baixas?

As mutuas, antes da crise, non demostraron máis capacidade que os médicos do Servizo Nacional de Saúde (SNS) para mellorar a xestión das incapacidades temporais (IT), xa que non foron capaces nin de reducir o número de baixas, nin a súa duración nin o nivel de gasto asociado. Así o denunciou o Tribunal de Contas.

Con todo, a precariedade laboral e a facilidade para o despedimento si reduciron o número de baixas, pero en detrimento da saúde dos traballadores e traballadoras. Supoño que vostedes coñecen o problema de cerca.

As reducións nas baixas laborais por enfermidade responden ao temor das persoas doentes a ser despedidas por estar de baixa [un suposto incluído na reforma laboral de marzo de 2013]. Con esta norma preténdese dar plenos poderes e mellorar as oportunidades de negocio das mutuas e das patronales.

A nova lei de mutuas prevé a creación de baremos de duración para as distintas enfermidades, segundo a idade e profesión do enfermo. Ten esa iniciativa algún rigor médico?

En todo caso tería un valor estimativo moi relativo, dada a enorme variabilidade de enfermidades e o comportamento impredicíbel das mesmas, moi relacionado coas características particulares de cada paciente.

Malia todo o anterior, as mutuas corren máis para dar as altas médicas?

Evidentemente. Estas entidades dependen das patronais e o que paga manda.

Pensa o goberno que os enfermos son cuentistas e vostedes, os médicos, os seus cómplices?

O goberno pon baixo sospeita aos traballadores "aos que se achaca unha conduta fraudulenta e defraudadora coas baixas por enfermidade" e tamén aos facultativos de Atención Primaria. A reforma se fundamenta na necesidade de acabar coa suposta fraude por parte dos traballadores de baixa e presupón a incapacidade dos especialistas de Atención Primaria, con catro anos de formación, así como a maior capacidade de control das mutuas, cun persoal de formación descoñecida. Se parte do prexuizo de considerar que a xestión privada é superior á pública, e non se ten en consideración que a baixa laboral é unha medida terapéutica que o médico utiliza en beneficio da saúde dos seus pacientes.

Haberá posibilidade de conflito entre diagnósticos diferentes, segundo o médico da mutua e segundo o médico da Seguridade Social?

Preténdese que as mutuas asuman o control das prestacións por enfermidade común. Con esta cesión de poder ás mutuas, as baixas deixarán de estar sometidas ao control dos servizos públicos da Seguridade Social. As mutuas pasarán a ser as controladoras dos mesmos, asumindo a xestión das prestacións por enfermidade común en detrimento dos facultativos dos servizos públicos de saúde. As mutuas controlarán as baixas dos traballadores desde o primeiro día, e non terán que esperar ata o decimosexto, como ata agora. Poderán citar ao traballador para revisión e emitir propostas de alta aos servizos públicos de saúde, que deberán responder nun máximo de nove días. Si a mutua considera que o traballador pode traballar, formulará unha proposta de alta á inspección médica dos servizos de saúde, que terá cinco días para contestar; si non o fai, a mutua poderá novamente recorrer á Seguridade Social, que terá outros catro días de prazo para emitir un informe. Eses prazos, ademais dun acoso ao traballador doente, son insuficientes para garantir unha decisión pertinente.

É dicir, poderá darse o caso de traballadores que teñan que ir traballar sen haber sanado da súa enfermidade ou lesión.

Evidentemente, si. O que supoñerá un grave risco para saúde do traballador/ora afectado/a e do resto do persoal.

Os conflitos de diagnóstico, serán solucionados por algunha autoridade competente na materia? Quen terá a decisión final?

Tanto os médicos de familia como os inspectores da Seguridade Social quedarán supeditados aos criterios dos médicos e inspectores da mutuas (ao servizo da patronal), que poderán dar altas laborais por motivos burocráticos utilizando de xeito torticera o silencio administrativo positivo por incomparecencia de catro días (sen ter en conta criterios sanitarios).

Un comunicado da FADSP asegura que as mutuas son "entidades nada transparentes, incursas en numerosas irregularidades". Podería ser máis explícito? A que irregularidades e falta de transparencia refírense?

Por exemplo, fai poucos anos a Fiscalía Anticorrupción actuou contra a Mutua Universal (terceira entidade do sector en importancia) por un presunto delito e malversación de caudales públicos, por desviar fondos da Seguridade Social a fins distintos dos propios da actividade mutualista.

As mutuas son entidades sen ánimo lucrativo? algo así como Caixa Madrid, por poñer un exemplo de actualidade lucrativa (e delituosa).

A mutua Fremap cargou á Seguridade Social 43,2 millóns de euros por dietas, viaxes para a xunta directiva e as súas parellas, coches de luxo para os directivos e ata mariscadas. É dicir, 43,2 millóns de diñeiro público. Nunha recente auditoría realizada a esta mutua detectáronse tamén actividades ilegais, como pagos a colaboradores comerciais para captar novos mutualistas.

Quen foi antes, a galiña ou o ovo: o goberno aspira a mutualizar a Seguridade Social, converténdoa de fato nun réxime sanitario privatizado, ou son as mutuas un eficaz grupo de poder que presiona ao goberno para facerse con parte ou a totalidade da Seguridade Social?

Con esta lei preténdese avanzar na privatización da asistencia sanitaria dos traballadores, transformando as mutuas (que son asociacións empresariais) en concesións administrativas, que xestionarán a Incapacidade Transitoria por enfermidade de acordo ao modelo de Novas Formas de Xestión Privada (Lei 15/1997). En segundo lugar, contribúese ao cambio de modelo sanitario impulsado polo goberno de Rajoy, que pretende substituír o SNS público, universal, accesible, equitativo e redistributivo, por un modelo baseado no aseguramento (cotizacións e provisión privada de acordo ao Real Decreto 16/2012).

Coñecen vostedes intereses directos de membros do goberno ou altos cargos do PP no negocio das mutuas?

Fremap está presidida por Mariano de Diego, presidente da patronal de mutuas (AMAT), e entre as súas vocais atópanse o exdirector de Relacións Laborais da CEOE José da Cavada (quen criticou que se dean catro días de permiso aos traballadores por defunción dun familiar de primeiro grado cando sexa necesario pernoctar fose do lugar de residencia, "dado que agora as viaxes non se fan en dilixencia"); Pedro Barato, presidente do sindicato agrario ASAJA e da Federación Española de Autónomos; o conselleiro de Presidencia da Comunidade de Madrid, Salvador Vitoria, e Ildefonso Sánchez Barcoj, un dos responsables das tarxetas black de Bankia, á que cargou 484.200 euros.

Outra cuestión importante afecta á confidencialidade dos historiais clínicos.

A nova lei acaba co dereito dos traballadores á confidencialidade da súa historial clínico (garantido pola Constitución e as Leis Orgánicas 15/1999 e 41/20029), ao poñer a disposición das Mutuas Patronais todos os datos sobre a saúde dos traballadores, estean ou non relacionados coa baixa laboral por enfermidade. Con todo os profesionais da sanidade pública non terán á súa disposición o historial clínico sobre accidentes ou enfermidades laborais, e hai que ter en conta que o 20 % das causas de baixa laboral por continxencias comúns son, en realidade, continxencias ou enfermidades laborais, adquiridas no ambiente de traballo.

Publicado na  Revista Rambla. | 27.10.2014

[*] Ignacio González Orozco, redactor xefe da revista Rambla.

Publicación da entrevista con Manuel Martín.

Plataforma en Defensa da Sanidade Pública Ferrol
29 de outubro de 2014 14:21

Plataforma en Defensa da Sanidade Pública de Ferrol
www.plataformadspferrol.blogspot.com
plataformadspferrol@gmail.com
_________________
Ler máis...

Sociedade precaria, ... Por David Rodríguez

Por David Rodríguez [*]
30.10.2014

Non diga sociedade do risco, non diga sociedade líquida, diga sociedade precaria. A precariedade é o espírito dos tempos. Do primeiro lume acendido no fondo dunha cova no afastado paleolítico aos sistemas públicos de seguridade social da Europa do século XX, a do ser humano é unha loita por se dotar de redutos nos que se sentir a salvo, mundos artificiais estables onde a imprevisibilidade da vida á intemperie poida ser domesticada. Pero xa non. Hoxe o canto á ideoloxía da intemperie escóitase a diario, coreada ao unísono por todos os altofalantes e repetidores do sentido común à la page. O canto á matogueira e ao suxeito desgaxado da sociedade que, coa soa axuda do seu machete, sabe abrir carreiro entre as silvas; o canto eufemístico á competitividade, á liberdade individual e á capacidade emprendedora é a música de fondo dos nosos días.

Da precariedade estritamente laboral, na que aspirar a un posto de traballo remunerado con certa perdurabilidade no tempo como para permitirse edificar unha vida digna semella unha esixencia demasiado rigorosa para as capacidades do mercado de traballo, á precariedade horaria e a súa incompatibilidade coas máis elementais aspiracións humanas, como poida ser parir e criar un fillo ou unha filla. Da precariedade alimentar dun sistema que xa exterminou ao campesiñado e que hoxe só ofrece alimentos industriais de baixa calidade á precariedade enerxética dos que xa non poden permitirse luz ou calefacción (de novo o lume da cova) e cuxa fenda no acceso a estes recursos non fará máis que aumentar a medida que a crise enerxética global avance.

Toda institución que, coas súas eivas, puidese actuar como abrigo -da familia ao Estado- vese galvanizada até, como dicía o clásico, esvaecer no aire, devorada polo Saturno económico que a todos nos quere expostos, vulnerables e dispoñibles.

Na teoría dos marcos ideolóxicos que desenvolve George Lakoff baseándose nos descubrimentos da neurociencia este divide aos individuos progresistas e reaccionarios en función de se neles predomina o marco mental da protección ou da disciplina. A analoxía coa escatoloxía xudeocristiá é obvia, distinguindo ao Yavhé protector que acolleu ao ser humano no paraíso do Yavhé castigador que enviaría ao ser humano ao desterro fóra do paraíso. Hoxe é o Yavhé castigador, o Yavhé que non ofrece ningún tipo de contrapartida á mera represión, o que trunfa. Así, o ser humano expulsado do paraíso, botado ao mesmo horizonte mortal que o resto das bestas, coñecerá na súa carne o sufrimento e a dor de vivir na intemperie.

É falsa a dialéctica que conduciría inexorablemente, de querer situar ao ser humano racional no centro, a Auswitz. O mundo despois de Auswitz desprazou ao ser humano a un recuncho infecto até convertelo nun animal. O ser humano do ultracapitalismo globalizado é o ser humano naturalizado. O ultracapitalismo globalizado non recoñece institucións políticas, polo que o ser humano só pode ser considerado en tanto que ser vivo, non ser político. Trátase do ser humano pre-prometeico, o ser humano que volveu renunciar ao lume que o quecía nas noites de inverno.

Paradoxalmente, este ser humano naturalizado non só é o que peor convive coa Natureza en toda a historia da especie, senón que, de feito, está a destruíla. No novo barbarismo tecnoloxizado dos mercados financeiros globais, o medio natural sacrifícase, precarízase, sen ofrecer recambio algún, en forma de segunda natureza artificial, co que substituílo. Demostrando así que racionalidade e tecnoloxía non sempre van xuntas: hai unha tecnoloxía conducente ao darwinismo social incompatible coa Natureza. Hai unha tecnoloxía ilustrada conducente á protección social, única garante da sostibilidade ambiental. Semella obvio que para o seu bo funcionamento respectivo, na Natureza e nas sociedades humanas deben rexer leis totalmente diferentes.

Ollen ao seu redor, vexan a precariedade en toda parte. Que clase de aprendices de bruxo son as elites que rexen os destinos do mundo dende o último terzo de século até os nosos días? Quen era un Reagan, un Blair, un Aznar, unha Merkel, os xefes do FMI ou do BCE, os executivos de Lehman Brothers, ou de Bankia, ou das caixas galegas, e tutti quanti, senón líderes precarios, irresponsables curto-pracistas e mediocres?

Ollen para Gaza ou para Ucraína, ollen para Iraq ou Afganistán e verán por todas partes a seres humanos reducidos a mera carne sufrinte, semellante a gando despezado no matadoiro. Ollen para a África negra que se desangra nos estreitos do sur de Europa e por epidemias incontroladas como o ébola e non verán nada máis que un grande caos, un polvorín de inestabilidade en mans de pirómanos que xa comezou a estoupar.

O Funambulista Coxo

Publicado o 29 de Outubro de 2014 no blogue:

ofunambulistacoxo.blogspot.com.

[*] David Rodríguez Rodríguez (Vigo, 1975) mantén o blogue http://ofunambulistacoxo.blogspot.com desde o ano 2005. É autor das obras de teatro radiofónico O Bambán e Nunca me esquecerei de ti (gañadora e finalista respectivamente do I e IV Premio de Teatro Radiofónico do Diario Cultural). Escribiu o poemario Lapidarias. Os versos escuros e participou no libro colectivo Non conciliados. Argumentos para a resistencia cultural.

_________________
Ler máis...

20141029

Ruada da Dignidade en Ferrolterra, o xoves 6 de Novembro, ás 6 da tarde desde a Praza 10 de Marzal até a Praza Amada Garcia


PARTICIPA, EN FERROL, O XOVES 6 DE NOVEMBRO, ÁS 6 DA TARDE DESDE A PRAZA 10 DE MARZAL (entre As Pías e as Casa Baratas) e remate sobre as 7 da tarde, cunha Asemblea Popular Aberta na Praza Amada Garcia (Diante do Edificio Administrativo da Xunta de Galicia).

O pasado 22 de Marzo, confluían case un millón de persoas en Madrid, en diversas columnas de cidadáns e cidadás dos distintos territorios e nacións do estado español, para dicir basta xa!, á política do goberno e da Troika. Esta iniciativa chamada Marchas da Dignidade, uniu a moitas persoas afectadas polas políticas inxustas e empobrecedoras dos diferentes gobernos corruptos. Na Galiza, as Marchas organizan-se coordenadas por unha Plataforma Galega que convocou diferentes mobilizacións, entre elas a de “Rodea o Parlamento”.

Agora temos un importante reto, encher a Praza do Obradoiro de Santiago de Compostela, o 29 de Novembro. Cinco columnas entrarán na Capital Galega, para confluír ás 12 do mediodía, nunha grande concentración polo PAN, TRABALLO e TEITO.

Somos moitos e moitas as que imos marchar para defender: o dereito ao traballo ; os dereitos sociais e a renda básica ; o dereito a unha vivenda digna ; os servizos públicos como a sanidade e a educación ; a loita contra a corrupción ; contra o pago da débeda ilexítima que nos afoga ; contra a estafa e o roubo bancario ; ...

O 6 de novembro quentamos motores en toda Galiza preparando as marchas do 29N. Ferrolterra mobiliza-se, este 6N, xunto a Lugo, Vigo, Ourense, Compostela, A Coruña e Pontevedra.

Temos determinación para conseguir un cambio e ímolo demostrar marchando sobre Compostela o 29N.

Mobiliza-te con nós o 6N en Ferrol na “Ruada da Dignidade” e o 29N en Compostela en “Ocupemos o Obradoiro”, cinco columnas das Marchas da Dignidade sobre Santiago de Compostela. E no resto dos territorios e nacións do Estado, o 29N cinco millóns de persoas na rúa contra o réxime corrupto, polo PAN, TRABALLO e TEITO.

Evento no facebook da Ruada da Dignidade do 6N en Ferrol:
https://www.facebook.com/events/651608051624816/

Aberta a inscrición para participar nas marchas do 29N:

. Camiñando do 24 ao 29 de Novembro.

. En Autobús o 29 de Novembro.

Contacta con nós enviando un correo a:
marchasdadignidadeferrolterra@gmail.com

O 29N, Ferrolterra Vai!

Sitios-e:
Ferrolterra: http://marchas-da-dignidade-ferrolterra.blogspot.com.es/
Galego: http://marchasdadignidade.blogspot.com/
Estatal: http://marchasdeladignidad.org/
Redes:
https://twitter.com/galizaMarcha22M
https://www.facebook.com/MarchasDignidade
https://www.facebook.com/groups/265451853621237/

_______________
Ler máis...

Urxencias, desexos, posibilidades colectivas

URXENCIAS, DESEXOS, POSIBILIDADES COLECTIVAS

O fraude hipotecario é xa evidente. O acceso á vivenda foi substituído por un aparente acceso á propiedade que resultou ser o acceso á débeda perpetua. Estamos obrigando a cambiar o réxime hipotecario, mais vai cambiar ó réxime da vivenda? Faremos que a vivenda sexa un verdadeiro dereito incondicional? Depende de nós ter e compartir desexos vivenciais, e darlles formas axeitadas. A vivenda é un dereito, vivir tamén!

Neste momento unha grande parte dos desafiuzamentos veñen de non podermos pagar os alugueiros. Esta é a realidade. Nin temos soldo nin temos prestación, nin baixan os prezos, nin hai parque de vivenda pública. Pero estamos nós, e as 20.000 vivendas baleiras da cidade.

Teremos sempre que pagar por vivir? A nosa vida non é unha contribución de por sí? Será mellor cando a mocidade marche toda e o país quede abandonado ós voitres?.
Os cambios xerais só poden vir dunha multitude de procesos de reflexión, cambio persoal e compartido, novas experiencias, acordos e loitas. Xa aprendinmos pola forza que os nosos supostos representantes son puros depredadores antisociais. As grandes empresas sométennos a chantaxe permanente e o réxime actual favorece a economía somerxida xeral en beneficio duns poucos.

Depende de tod@s nós recoñecer que só paga a pena vivir nunha sociedade si partillamos responsabilidades, imaxinación e goce, si aprendemos xunt@s, si temos sempre na cabeza que non pode quedar ninguén abandonado no camiño.

Sen economías cooperativas e complementarias, nas que tod@s teñamos sitio, non van rematar o paro e a emigración. Sen responsabilizármonos de proxectos sociais e aprender a relacionármonos doutro xeito, e sen poñer os coidados no centro, non imos ter un modelo no que a vida floreza sen o pánico continuo do despido.

Nada se fai de súpeto, non hai un único camiño, mesmo a loita ten moitos camiños. As urxencias van primeiro. Unha das urxencias do momento é que paren dunha vez todos os desafiuzamentos, sexan de aluguer ou de hipoteca, e que teñamos tempo de construír o modelo de dereito á vivenda que queremos, para que ninguén quede na rúa. A segunda urxencia é pensar e falar entre tod@s, cada quen con quen teña a man.

Nin casas sen xente nin xente sen casa!

STOP Desafiuzamentos A Coruña
--
@desahuciocoruna
Blog: stopdesahuciosacoruna.blogspot.com
Facebook


Enviado por:
Foro Social de Ferrol Terra FSdeFerrolTerra
-forosocialdeferrolterra@gmail.com-
28 de julho de 2014 23:45
http://stop-desafiuzamentos-ferrolterra.blogspot.com.es/
_____________________
Ler máis...

Antón Sánchez no Parlamento Galego: "O PP é un partido estruturalmente corrupto" - Vídeo


O deputado de AGE, Antón Sánchez, destacou no pleno do Parlamento de Galicia que os continuos casos de corrupción que se están a coñecer e que implican a altos cargos do Partido Popular a todos os niveis, demostran que estamos a falar "non de casos illados senón dun partido estruturalmente corrupto". A reacción da presidenta do Parlamento, Pilar Rojo, como non podía ser outra, chamar á orde ao deputado de AGE mentres os deputados e deputadas do PP prefiren abandonar o hemiciclo con rostro de indignación. Seica hai verdades que non gusta escoitar.


http://youtu.be/0PhJHhVlXpw

Publicado no canle Hai Alternativa | 28.10.2014

http://alternativagalega.com/
______________________
Ler máis...

20141028

Denuncian a privatizacion, por parte do goberno de Nuñez Feijóo, da formacion do persoal sanitario

A Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública denuncia a privatizacion da formacion do persoal sanitario

Ante a noticia de que a Conselleria de Sanidade contratará a unha empresa privada por un total de 228.600 euros para que se encargue de poñer en marcha iniciativas para formar aos profesionais en proxectos de  mellora da calidade, seguridade e de redución de custos, e para coordinar proxectos de mellora e a súa posta en práctica, desde a Asociación Galega para a Defensa dá Sanidade Pública queremos denunciar:
 1. Que nos parece escandaloso que mentres se obriga a pagar os medicamentos aos pensionistas, recórtanse 2000 prazas de persoal sanitario, péchanse centos de camas hospitalarias ou se abandona a construción de 66 novos centros de saúde, adxudíquese a unha empresa privada (por unha cifra escandalosa) a formación do persoal e o desenvolvemento de proxectos asistenciais que podería desenvolver perfectamente cos recursos actuais do sistema sanitario público.
 2. Consideramos que a finalidade desta decisión é (ademais de favorecer a empresas con intereses cruzados coa actual administración), alecionar aos traballadores do sistema sanitario público na xestión privada e convencerlles das bondades do mercado, a competencia e os recortes asistenciais.
 3. Esta proposta esta intimamente relacionada co desenvolvemento das novas Unidades de Xestión Clínica destinadas a fragmentar os centros públicos en múltiples empresas acolleitas á xestión privada, que competirán entre si no mercado sanitario que a Xunta pretende desenvolver en Galicia para dar entrada ao sector privado e recortar asistencia sanitaria. A empresa adxudicataria non só formará ao persoal sanitario senón deberá coordinar o deseño e a posta en práctica destas Unidades.
 4. Desde a nosa Asociación reiteramos o chamamento á rebelión social e profesional contra a descapitalización, o desmantelamento e a privatización da sanidade pública galega.
Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública

27 de outubro de 2014

Enviado por:
Plataforma en Defensa da Sanidade Pública Ferrol
-plataformadspferrol@gmail.com-
27 de outubro de 2014 21:09

http://www.plataformadspferrol.blogspot.com
_______________________
Ler máis...

Campaña da Marcha Mundial das Mulleres de Galiza contra a violencia machista


IMPLÍCATE CONTRA A VIOLENCIA MACHISTA.
RACHA COA INDIFERENCIA


Participa na campaña da Marcha Mundial das Mulleres de Galiza contra a violencia machista:
#FóraMachismo25N

Que propoñemos?

Queremos que a nosa mensaxe do 25 de novembro, Día internacional contra a violencia machista, se escoite nas rúas e nas redes e para iso lanzamos unha campaña que queremos axudedes a espallar.

A idea é gravar un video/tirar unha foto decindo ou ensinando unha frase contra a violencia machista e colocar ese material nas redes sociais 'nominando' a coñecidas/amigas/colegas para que se sumen á campaña e fagan o mesmo, colocar a foto ou video nas redes sociais e espallar a máis e máis xente.

O noso obxetivo é que moitas e moitos demos a cara contra a violencia machista e achegar a nosa mensaxe a todo tipo de persoas, a aquelas que se sumarán ás mobilizacións do 25 N nas diferentes cidades e a aquelas que non o farán pero que estan dispostas a difundir e espallar a nosa mensaxe a través das redes sociais.

Como participar?

Sube unha foto nas túas redes sociais (Twitter, Facebook ou Instagram) na que apareza a frase que queiras e a etiqueta #FóraMachismo25N e nomina a outras persoas para que tamén o fagan e estendan a campaña.

Sube un video ás túas redes sociais (Twitter, Facebook ou Instagram) na que digas a frase que queiras e a etiqueta #FóraMachismo25N e nomina a outras persoas para que tamén o fagan e estendan a campaña.

Envíanos ás túas fotos e/ou videos se queres que ademáis de nas túas redes sociais formen parte da nosa campaña nas redes: nacional@feminismo.info

Como podo ver/seguir a campaña?

Os videos que realicemos dende a Marcha aparecerán aquí:
http://www.youtube.com/user/mmmgaliza
As fotos e videos de quen siga a campaña poderás atopalas buscando coa etiqueta #FóraMachismo25N nas redes sociais
--
"As mulleres decidimos"

Coordenadora Local de Ferrolterra da Marcha Mundial das Mulleres
mmmferrolterra@gmail.com
www.feminismo.info
https://www.facebook.com/marchamundialmulleres.galiza
twitter.com/MMMGaliza

Enviado por:
Marcha Mundial Ferrolterra
-mmmferrolterra@gmail.com-
28 de outubro de 2014 13:16

___________________
Ler máis...

Convocada unha nova Asemblea da 'Marea Ártabra' en Ferrol, para este xoves 30 de outubro, ás 19:30hs no Centro Cultural Carvalho Calero do Inferniño


Convocatoria III Asemblea da 'Marea Ártabra'.


Convocatoria Aberta  a calquera cidadán ou cidadá que qixer participar.

Día: xoves 30 de Outubro.
Hora: 19:30hs.
Lugar:  Centro Cultural Carvalho Calero do Inferniño.

Convocámosvos a III Asemblea da Marea Ártabra, o vindeiro xoves, 30 de outubro, ás 19:30 horas, coa seguinte orde do día:
 1. Lectura da acta anterior.
 2. Valoración asemblea de barrio en Recimil.
 3. Organización:
  - Propostas grupos de traballo.
  - Proposta cronograma Marea Ártabra.
 4. Proposta datas asembleas de barrio.
 5. Comisión coordinadora. Altas e baixas.
Quedades emprazados a asisitir, participar, facer propostas e contribuír entre todos e todas a que medre a Marea Ártabra, para ser quen de conformar un programa participado centrado na xente do común, e unha candidatura escollida libremente e en transparencia entre todos e todas.

A Marea Ártabra comezou o mapeo da cidade o pasado xoves 23 de outubro no barrio de Recimil (Foto), onde a veciñanza expuxo a sua preocupación polo futuro do barrio, que recollemos con atención para a elaboración dun programa político que dea solución real aos problemas que atinxen directamente ás persoas.

Un saúdo

Grupo de Comunicación da Coordinadora da 'Marea Ártabra'.

Como asinar o manifesto e unirse á 'Marea Ártabra'
Pode-se asinar o manifesto de apoio cubrindo un formulario no seu sitio na rede: Acceder.

Para contactar
Presentou-se o manifesto que se pode ler nun blogue que abriron no seguinte enderezo: http://mareaartabra.blogspot.com.es/  ou mareaartabra.org. Tamén hai un enderezo de correo electrónico: mareaartabra[arroba]gmail.com.

A Marea Ártabra nas redes sociais
:
Logo da marea cidadá:

Enlaces relacionados:

A 'Marea Ártabra' en Ártabra 21 | Acceder.
A 'Marea Ártabra' desde o buscador libre DuckDuckGo. | Ir a Web.

Enviado por:
marea artabra
-mareaartabra@gmail.com-
28 de outubro de 2014 17:12
___________________
Ler máis...

Coñecendo o Universo coa Sociedade Galega de Historia Natural


Coñecendo o Universo 2014-2015


Como todos os anos, a Sociedade Galega de Historia Natural, en colaboración coa Concellería de Educación do Concello de Ferrol, organiza a actividade "Coñecendo o Universo".

As actividades realizaranse na aula ambiental de RECICLATERRA. Os días despexados no miradoiro e cando non sexa posible na aula das instalacións.

Cada grupo de alumnos non será superior a 25. Se un aula ten máis alumnos poderán  asistir todos.

Dadas as particularidades do ceo de Galicia, debido ás súas condicións atmosféricas, se contemplan dúas posibilidades:

Con ceo despexado, a observación directa mediante telescopios.

Con ceo cuberto, en aula mediante programas informáticos e presentacións a través do programa STELLARIUM.

Efectuaranse 14 sesións repartidas nos meses de novembro e decembro de 2014 e xaneiro de 2015.

As datas son as seguintes:
 • Novembro 2014: días 18, 20, 25 e 27.
 • Decembro 2014: días 2, 4, 9 e 11.
 • Xaneiro 2015: días 13, 15, 20, 22, 27 e 29.
As saídas faranse en autobús desde o colexio ás 18:30 e o regreso ao centro desde Reciclaterra ás 20:00. O autobús corre por conta da propia actividade.

Cada centro escolar de Ferrol poderá solicitar os días que desexen ata un máximo de 6. As prazas cubriranse por rigoroso orde de inscrición.

Para mais información:

Sociedade Galega de Historia Natural

Teléfono: 881931315

Correo electrónico: astronomia@sghn.org

Enviado por:
ASTRONOMIA
-astronomia@sghn.org-
28 de outubro de 2014 17:58

___________________
Ler máis...

20141027

Asemblea Aberta a todos os sindicatos, organizacións e colectivos cidadáns e a toda cidadanía en xeral - Organizar una mobilización en resposta á escalada de represión sindical e social que estamos a sufrir dende o estado e as súas institucións


Convocatoria dunha Asemblea Aberta a todos  os sindicatos, organizacións e colectivos cidadáns e a toda cidadanía en xeral

Día: Mércores 29 de Outubro.
Hora:  ás 20 h.
Lugar: Ateneo Ferrolán (Rúa Madalena 202-204).
Obxectivo: Realizar unha asemblea aberta coa intención de organizar una mobilización en resposta á escalada de represión sindical e social que estamos a sufrir.

Dende o Sindicato CNT de Ferrol invitamos aos demais sindicatos, organizacións e colectivos cidadáns e a toda cidadanía a participar nunha asemblea aberta coa intención de organizar una mobilización en resposta á escalada de represión sindical e social que estamos a sufrir dende o estado e as súas institucións.

A convocatoria é para o próximo mércores día 29 de outubro ás 20:00 horas, no Ateneo Ferrolán.

Temos que dar unha resposta na rúa ao intento de amedrentarnos e calarnos.

Se tocan a unh@, tócannos a tod@s. A rúa non é súa.

Evento no facebook:
https://www.facebook.com/events/1389048941376267/

Enviado por:
ferrol@cntgaliza.org
-ferrol@cntgaliza.org-
25 de outubro de 2014 12:56

_________________________
Ler máis...

Rolda de prensa sobre os resultados da votación dos tres documentos (político, organizativo e ético) en Podemos - Video e enlaces

Ler máis...

Por un municipalismo cidadán, ... Por Andrés Pedreño

Por Andrés Pedreño [*]
27.10.2014


É urxente construír un municipalismo cidadán que priorice a subsistencia e a calidade da vida cotiá cidadá por encima de calquera lóxica do beneficio privado.


O pasado 19 de setembro tivo lugar uno deses pequenos acontecementos que suceden na vida pública, do cal nin os seus propios actuantes teñen (temos) conciencia da innovación política que implica. Lola Sánchez, eurodiputada de Podemos, ante 300 persoas, nunha asemblea do Círculo Podemos de Murcia, en plena rúa (na praza dos Patos do Barrio de Vistabella), toma a palabra e conta á cidadanía o que estivo facendo no Parlamento Europeo desde que tomou acta de deputada tralas eleccións do pasado 25 de maio. Contou e someteuse ás preguntas que lle suscitaron os cidadáns que até alí se achegaron. Velaquí un acto de democracia absoluta, sinal inequívoco do novo signo dos tempos.

Reteño do seu "rendición de contas" o labor que está facendo na Comisión de Comercio para tratar de solicitar información sobre os tratados de libre comercio que a Unión Europea está negociando de forma pouco transparente (isto é, de costas aos cidadáns) con EEUU (TTIP polas súas siglas en inglés) e Canadá (CETA polas súas siglas en inglés). O que contou é tremendo e tremendamente importante.

Os inversores globais teñen un grave problema de diñeiro. Non saben que facer con tanto diñeiro como acumularon explotando aos pobos do mundo. A súa lóxica é obter diñeiro para conseguir máis diñeiro. Para iso necesitan lugares e sectores rendíbeis onde investir ese diñeiro. David Harvey: "para recuperar unha taxa de crecemento do 3% haberá que atopar novas oportunidades rendibles de investimento global para 1,6 billóns de dólares en 2010, cifra que aumentará ata achegarse aos tres billóns en 2030" (O Enigma do Capital, 2012). Un deses espazos onde agrandar o valor do diñeiro son os servizos públicos. Pero para iso tales servizos teñen que deixar de estar protexidos polo dereito público. Para convertelos en maquinaria de facer diñeiro teñen que deixar de ser servizos cuxa prioridade sexa a de satisfacer necesidades colectivas.

Desde fai décadas, os concellos seguiron esa lóxica: privatizar servizos e/ou externalizarlos para que empresas privadas se apropien dels ou os xestionen privadamente. É urxente reverter este proceso e construír un municipalismo que fronte aos inversores globais suscite unha práctica política que priorice a subsistencia e a calidade da vida cotiá cidadá por encima de calquera lóxica do beneficio privado e que extirpe o mal da corrupción política dos concellos. A revolución cidadá ha de apostar por tomar os concellos para recuperar para a colectividade cada un dos servizos públicos privatizados nesta longa noite do neoliberalismo corrupto en versión hispana (este capitalismo de amigos e mangantes).

Desde fai uns anos, desenvolveuse un moi interesante movemento cidadán pola remunicipalización dos servizos de augas. Pois en moitos concellos trátase dun servizo privatizado ou baixo control privado dalgunha das tres ou catro corporacións trasnacionais que controlan a auga a nivel global.

Coa crise, foron moitas as familias afectadas pola práctica das empresas municipais de augas de ameazalas con cortarlles o fornezo de auga potábel porque acumularan dous non pagos. Estes non pagos débense ao feito de que a crise quitoulles o traballo, desposuír das axudas públicas, empuxoulles á pobreza. Ante esta situación, o movemento cidadán dixo: 1) a auga non é unha mercancía, nun mínimo antropolóxico necesario para a vida digna; 2) os servizos municipais de auga non deben estar en mans privadas e temos que recuperalos como bens públicos; e 3) as tarifas do auga deben rexerse como taxas e non como prezos privados, pois pola contra as empresas privadas farán da auga un negocio subíndonos todos os anos a factura da auga con razóns arbitrarias relativas á súa estrutura de custos.

As multinacionais da auga neste país adiantáronse ao que Lola Sánchez explicou que vai suceder co Tratado de Libre Comercio da Unión Europea e EEUU (TTAIP). aproveitaron a situación de ruína e débeda de moitos concellos para presionar aos alcaldes para que privaticen os servizos municipais de auga e para obter vantaxosos contratos de xestión a cambio de adiantar unha avultada cantidade de diñeiro por períodos de tempo longos a 20 ou 25 anos -o denominado 'canón concesional'-, diñeiro adiantado que as empresas recuperan incrementando as tarifas da auga aos cidadáns.

O municipalismo ou a recuperación cidadá dos concellos reapropiaran-se para o municipio de cada un dos servizos privatizados ou externalizados en todos estes anos. Pero non é suficiente. Os servizos municipais deben ser bens públicos e tamén bens comúns. E en canto bens comúns que satisfán necesidades colectivas deben estar baixo control cidadán. Si deixámosllos en exclusiva aos profesionais da política, ao final haberá corrupción. Por iso necesitamos mecanismos de participación cidadá, controis cidadáns. O municipalismo ao que aspiramos é unha revolución política que pon os concellos ao servizo dos cidadáns e baixo o seu control e participación.

[*Andrés Pedreño Cabnovas, Profesor de Socioloxía da Universidade de Murcia e membro do círculo Podemos Murcia.

Publicado en eldiario.es. | 13.10.2014

Enviado por:
Alexandre Carrodeguas
-republicadetraballadoras@gmail.com-
14 de outubro de 2014 19:24
___________
Ler máis...

20141023

A Xunta perpetúa a esmola da RISGA nos orzamentos de 2015Hai uns días o goberno da Xunta presentaba o borrador de orzamentos para 2015 que recollen o aumento da partida destinada a RISGA. Dita partida contará cun orzamento inicial de 47´7 millóns de euros, un 12% máis do gastado en 2014 (42´7 millóns de euros).

As manobras da Xunta por tratar de disimular a miseria na que cada día vivimos máis persoas alporízannos, e moito. Mentres eles enchen titulares falando das bondades da súa merda de política social nós padecemos os seus plans de inclusión, de emprego, de vivenda... que lonxe de eliminar a desigualdade e a inxustiza, perpetúan a pobreza ao mesmo tempo que fan medrar os privilexios -e contas bancarias- dunha minoría.

O 1 de xaneiro de 2014 entrou en vigor a nova lei de RISGA, que lonxe de mellorar as condicións de vida das persoas máis empobrecidas engadiu máis problemas para todas as partes implicadas: solicitantes, beneficiarias, servizos sociais dos concellos, consellería... Problemas que chocan cuns responsables que só falan do esforzo que din facer nesta materia, que supuxo: aumento do número de perceptores, crecemento das partidas, redución da diferenza coa media estatal de RISGA por habitante... Uns datos que nin abondan, nin ofrecen solucións á miseria na que viven cada día máis persoas e que fican en papel mollado se os comparamos con estes:


- Atrasos na tramitación en Galiza superiores aos 8 meses.

- Contía media inferior aos 400€/mes (RISGA 2013).

- Un 41% das solicitudes foron denegadas en 2013.*

- No que levamos de 2014 apenas hai solicitudes resoltas das feitas neste ano de entrada en vigor da nova lei.

- A taxa de perceptores de RISGA por habitante é inferior á media estatal, moi lonxe de Euskadi tanto en beneficiarias como en orzamento. Cunha táboa o vemos moi clariño:

E a todo isto hai que sumar máis violencia e control en forma de inspeccións nos domicilios na procura de fraude entre os perceptores. Pois nada, que mexan por nós e din que chove.

Estamos cansas e fartas de tanta miseria, explotación, de sabermos que cando pasen os axustes estruturais as que ficaremos no labirinto da exclusión e da pobreza somos nós.

Non queremos esmolas, precisamos xustiza social! Renda Básica das iguais e moito máis, XA!

Coia, outubro 2014
---

[*] http://odscoia.arkipelagos.net/sites/odscoia.arkipelagos.net/files/informe_risga_eapn_gz_2014.pdf

--
OFICINA DEREITOS SOCIAIS - COIA (ODS-Coia)
odscoia.arkipelagos.net | odscoia@riseup.net |@odscoia | tel: 696 618 732
Estamos os luns de 17h00 a 19h00 en Coia, nos locais da parroquia do Cristo da Vitoria (rúa Baiona 9, Vigo)

Enviado por:
Oficina Dereitos Sociais - Coia
-dereitossociais@gmail.com-
23 de outubro de 2014 16:11

_________________________
Ler máis...

Asemblea da Marea de barrio en Recimil, este xoves 23 de Outubro, ás 6 da tarde, nas inmediacións do Mercado Municipal das Casas Baratas

ASEMBLEA DE BARRIO
XOVES 23 DE OUTUBRO
ÁS 18 HORAS
LUGAR: MERCADILLO DE RECIMIL


Marea de barrio en Recimil

Bo día

O vindeiro Xoves 23 de outubro, ás 18:00 horas, no Mercadillo de Recimil, á altura do Mercado, terá lugar unha asemblea de barrio da Marea Ártabra, onde daremos conta do que é a Marea Ártabra, os nosos obxectivos de cambio da política municipal coa máxima participación cidadá e transparencia, para acadar un Concello do pobo para o pobo. Darase a palabra aos veciños e veciñas que queiran para poñer de manifesto a problemática específica do seu barrio e, así, paralelamente ir elaborando un programa político para o Concello de Ferrol

Para difundir este acto entre a veciñanza de Recimil acordouse un reparto de octavillas e pegada de cartaces mañá mércores, de 11:00 a 13:00 no mercadillo, sendo o punto de encontro o Mercado de Recimil ás 10:50, para a que vos pregamos a máxima colaboración e implicación.

Un saúdo

Grupo de comunicación da coordinadora da Marea Ártabra

Como asinar o manifesto e unirse á 'Marea Ártabra'
Pode-se asinar o manifesto de apoio cubrindo un formulario no seu sitio na rede: Acceder.

Para contactar
Presentou-se o manifesto que se pode ler nun blogue que abriron no seguinte enderezo: http://mareaartabra.blogspot.com.es/  ou mareaartabra.org. Tamén hai un enderezo de correo electrónico: mareaartabra[arroba]gmail.com.

A Marea Ártabra nas redes sociais
:
Logo da marea cidadá:

Enlaces relacionados:

A 'Marea Ártabra' en Ártabra 21 | Acceder.
A 'Marea Ártabra' desde o buscador libre DuckDuckGo. | Ir a Web.

Enviado por:
marea artabra
-mareaartabra@gmail.com-
21 de outubro de 2014 12:14
___________________
Ler máis...

As Marchas da Dignidade seguen camiñando até acadar os seus obxectivos - O vindeiro 24O en Uvieu 'Somos Reais' - A vindeiras citas o 6N en Ferrol, A Coruña, Compostela, Lugo, Pontevedra, Vigo e Ourense - e o 29N 'Ocupemos o Obradoiro'


As Marchas da Dignidade seguen camiñando até acadar os seus obxectivos baixo o lema 'Pan Traballo e Teito'. Hoxe tivo lugar unha Rolda de Prensa na Praza do Obradoiro que vai ser o escenario da mobilización do vindeiro 29N 'Ocupemos o Obradoiro. Precedidas polas mobilizacións simultaneas nas sete principais cidades galegas o 6 de Novembro. As citas son en Ferrol, A Coruña, Compostela, Lugo, Pontevedra, Vigo e Ourense. Mais antes este venres 24 de Outubro, organizada polas Marchas da Dignidade de Asturies  vai ter lugar en Uvieu un encontro e mobilización co nome de 'Somos Reais', coincidindo coa entrega dos premios Príncipe de Asturias. Esta mobilización de Uvieu está apoiada pola Asemblea Estatal. A continuación, polo seu interese, transcribimos a nova da rolda de Prensa publicada no xornal dixital 'Praza Pública'. Enlazamos cun importante artigo, no xornal Público' onde se anuncia a grande mobilización que vai ter lugar o 29N en todo o territorio do polo de agora Reino de España. e por último achegamos unha nova onde se informa sobre a retransmisión en directo dos actos e mobilizacións de Asturies do 24O, por parte de Radio Kras.

O 22-M volve con forza para encher o Obradoiro o 29-N

Rolda de prensa para presentar o 29-N

Logo da exitosa convocatoria do pasado 22 de marzo en Madrid, onde centos de milleiros de persoas chegadas de todos os puntos do Estado relcamaron "pan, traballo e teito", a Columna Galega das Marchas da Dignidade volverase mobilizar o vindeiro sábado 29 de novembro en Compostela. Insistirán nas reivindicacións "máis presentes que daquela" baixo o lema Ocupemos o Obradoiro e coa intención de encher a praza e as rúas unha vez máis.
 "Temos que enfrontar o desemprego, a inxustiza e todas as secuelas que sofre a clase traballadora"
"O desemprego, a inxustiza e todas as secuelas que sofre a clase traballadora e os sectores populares temos que enfrontalas, polo que imos estar na rúa de forma masiva", asegurou Manuel Camaño, un dos voceiros da Columna Galega, que presentou as protestas este mércores no Obradoiro. Os participantes na marcha volverán chegar desde varios puntos de Galicia para reivindicar "pan, traballo e teito". "Aí está todo: temos dereito a unha vivenda digna e a que a barbarie non nos desaloxe dela; temos dereito a traballar con dignidade e non na precariedade e a escravitude; e tamén temos dereito a comer", lembrou Camaño.

A Columna Galega ve nesta manifestación, e logo do éxito do 22-M, un novo paso para "acabar" co actual réxime "vinculado ao modelo social do campitalismo". "Sabemos que non hai marcha atrás no reloxo do capitalismo e, polo tanto, entendemos que si é posible un sistema de xustiza social no que teñamos cabida todos", engadiu, tras facer referencia ao manifesto que abrangue a todos os colectivos que apoian as Marchas e nas que se acusa os gobernos europeos de "mentir, estafar e roubar", así como de "tomar medidas contra as persoas" en beneficio das "grandes corporacións que despois lles facilitan un cómodo retiro".
As Marchas da Dignidade ven nesta manifestacón un novo paso para "acabar" co actual réxime
Á protesta do 29-N únense cada día máis colectivos -os últimos a Marcha Mundial das Mulleres ou A Ría Non se Vende-, ao igual que tamén continúan a crearse plataformas de apoio ás Marchas da Dignidade por distintas localidades do país. En Redondela, Lugo, Ponteareas, Ourense, O Barco, Monforte  e Baiona creáronse novas asembleas ás que se unirán Nigrán, O Porriño, Gondomar e Sarria, ademais das xa conformadas desde hai meses.
Manifestacións este 6 de novembro nas sete cidades galegas irán preparando o camiño para o 29-N
Todas elas, e de cara á mobilización do sábado 29 de novembro, colaborarán nas xornadas de protesta que se desenvolverán en varias cidades o vindeiro día 6 baixo o lema Camiñando cara ao 29-N. Celebraranse nas sete cidades galegas. Ademais, a Columna Galega tamén contará con representación, xunto a outras moitas do Estado, na manifestación convocada en Oviedo co gallo da entrada dos Premios Príncipe de Asturias para este 24 de outubro.

As Marchas da Dignidade de Galicia están apoiadas xa por uns 50 colectivos en Galicia, desde sindicatos alternativos a movementos sociais, pasando por organizacións políticas, estudantís e culturais.

Redacción | @prazapublica|praza.gal

Tamén no xornal Sermos Galiza. | 29N: ocupar o Obradoiro para dar máis un empurrón cara á fin do réxime | As Marchas da Dignidade marcan en vermello o 29 de Novembro: Tomar a emblemática praza compostelá con columnas procedentes de diferentes comarcas do país sob o lema ‘Pan, traballo, teito’. |  X.M.P 22.10.2014 | ir á Web.

As Marchas da Dignidade seguen camiñando até acadar os seus obxectivos.

As Marchas da Dignidade prevén mobilizar a 5 millóns de persoas a finais de novembro. | O movemento 22-M convocou unha 'Semana de Loita' para finais do próximo mes con actos en todas as capitais de provincia. Estas concentracións súmanse á programada para o 24 de outubro en Oviedo contra os Premios Príncipe de Asturias. | DANIEL MARTÍN - Público | Madrid 21/10/2014 12:09 | Actualizado: 21/10/2014 14:07  | Ir á Web.

Retransmisión en directo desde Radio Kras de Uvieu da mobilización 'Somos Reais'.

O vindeiro venres 24 de outubro terá lugar en Uvieu a mobilización 'Somos Reais', co apoio das Marchas da Dignidade 22M e diversos colectivos sociais. | Esta mobilización prodúcese durante a entrada á Gala de entrega de premios Príncipe de Asturias e este ano contará co apoio dunhas 3.000 persoas vindas de fóra de Asturies. |http://www.asturiesenmarcha.org/ | Desde Radio Kras imos realizar un programa especial de 17:00 a 19:00 da tarde, con conexións en directo. | Invitámosvos a difundir nos vosos medios o programa e a colaborar enviándonos audios con entrevistas a xente das vosas zonas que vaia a participar na mobilización. | Por suposto si alguén dos vosos medios vai estar na mobilización e quere colaborar que nos contacte. Contamos con colaboración de xente de Radio QK. | Avisarnos se o ides a emitir para difundilo. | Streaming: http://giss.tv:8000/RadioKras.mp3 | Video 2013: https://www.youtube.com/watch?v=fLeFONqbNzU | Calquera dúbida ou aclaración dicídesme. | Salú Falo Radio Kras: falomarcos@gmail.com

A Rolda de Prensa nos medios convencionais:

EUROPA PRESS:
http://www.europapress.es/galego/noticia-as-marchas-da-dignidade-ocuparan-obradoiro-29-novembro-reclamar-pan-traballo-teito-20141022145436.html

LA VOZ DE GALICIA:
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/2014/10/22/marchas-da-dignidade-ocuparan-obradoiro-29-noviembre-reclamar-pan-trabajo-techo/00031413976744363403663.htm

FARO DE VIGO:
http://www.farodevigo.es/galicia/2014/10/22/marchas-dignidad-ocuparan-obradoiro-reclamar/1117040.html

ABC:
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1700109

LA REGIÓN:
http://www.laregion.es/articulo/galicia/marchas-dignidad-ocuparan-obradoiro-reclamar-pan-trabajo-y-techo/20141022134204499341.html

TE INTERESA COMPOSTELA:
http://www.teinteresa.es/galicia/a-coruna/santiago-de-compostela/Marchas-Dignidad-ocuparan-Obradoiro-noviembre_0_1234677162.html

_________________
Ler máis...

20141020

No Día Internacional contra a riqueza iniciamos a campaña "Da RISGA á RBis"


O 17 de outubro Día Internacional para a Erradicación da Pobreza.


A Oficina de Dereitos Sociais de Coia, a Parroquia Cristo da Vitoria, o Grupo de Axitación Social (GAS) e as xentes de Baladre saímos á rúa nesta data, que xa o ano pasado rebautizamos como Día contra a riqueza, para denunciar unha vez máis que a riqueza acumulada nas mans duns poucos non fai máis que medrar a costa dunha maioría de persoas cada vez máis ampla que padece a crecente precarización das súas condicións de vida.

Os datos, e mais aló dos datos a realidade cotiá coa que nos enfrontamos, non deixan lugar a dúbidas: seis de cada dez familias galegas seguen a ter dificultades para chegar a fin de mes; pola contra, o 10% máis rico dos fogares europeos acumula a metade da riqueza do continente, os dez magnates máis ricos de Europa posúen unha fortuna case dez veces maior ao gasto español previsto en desemprego para o 2015 e a fortuna de Amancio Ortega equivale ao 87% do PIB galego.

Fronte a esta realidade de inxustiza, precariedade e exclusión á que nos condena o capitalismo, nós queremos presentar publicamente neste Día contra a riqueza a campaña galega “Da RISGA á RBis”, que ten como obxectivo visualizar o inútil que resulta a Renda de Inclusión Social de Galicia (RISGA) como ferramenta de transformación social e de loita contra o empobrecemento, así como defender a necesidade de superar estes modelos asistenciais e de loitar pola Renda Básica das iguais (RBis), definida como o dereito individual, universal e incondicional a recibir unha cantidade periódica que cubra as necesidades elementais.

Moitas veces temos denunciado que a terrible situación de empobrecemento e precariedade que padecen tantas persoas e familias en Galicia está a ser agravada dun xeito intolerable pola resposta da Xunta, que pasa case exclusivamente por unha RISGA insuficiente e excluínte, que pouco axuda e nada transforma. Orzamentos que rozan a miseria, contías mínimas e escasa cobertura, longos tempos de espera que se prolongan ata os oito meses, burocracia excesiva, requisitos rigorosos que deixan sen acceso a moita xente, incompatibilidades absurdas, esixencias a modo de contraprestación de participar en proxectos de inserción sen seguimento e inútiles, e mesmo obstáculos para obter o resgardo de entrega da solicitude... son algúns dos problemas que evidencian que a Xunta de Galicia non está a cumprir coa súa obriga de dar unha solución real e eficaz para cubrir as necesidades básicas das galegas e galegos.

Sen dúbida, un dos aspectos máis crueis é o que ten que ver cos atrasos na concesión da RISGA, cunha demora totalmente inaceptable por tratarse dunha axuda dirixida a persoas e familias nunha situación de verdadeira emerxencia social. A finais de agosto, sen ir máis lonxe, a Xunta recoñecía que estaba a resolver as solicitudes de decembro do 2013, o que é o mesmo que recoñecer que está a incumprir o establecido pola lexislación vixente no que atinxe aos prazos de resolución desta axuda (a Xunta ten 2 meses para resolver dende a entrada de toda a documentación, mentres que os concellos teñen 1 mes para enviar a documentación completa á Xunta).

Tampouco se está a dar présa a administración autonómica en elaborar e publicar o decreto que debe desenvolver e aclarar a citada Lei de inclusión social, publicada o 31 de decembro de 2013. Aínda que na aprobación da mesma se falaba dun  prazo de 6 meses, pasaron xa dez sen que nada novo se saiba, o que contribúe a incrementar a incerteza e indefensión da que son vítimas as persoas solicitantes da RISGA. Por poñer un exemplo, no que ten que ver coa solicitude dos atrasos coa anterior lei, aínda que nun primeiro momento falaban de recoñecemento automático en casos de RISGA nova e tras solicitude na antiga, sempre con data do mes seguinte á petición da última documentación requirida, semella que a estas alturas non teñen nada claro aínda como van tramitalo.

Ante a grave situación referida, non podemos deixar de denunciar, en primeiro lugar, que menten cando dan por única resposta ás nosas críticas e demandas iso de que “non hai cartos”. Fronte os recortes sociais e a súa imposta “austeridade” mal entendida, basta un exemplo significativo que vén de ser denunciado publicamente: a Consellería de Traballo e Benestar malgasta mil euros diarios en pagar a un número esaxerado de asesores contratados a dedo e que están ao servizo exclusivo da conselleira Beatriz Mato.

E finalmente non podemos deixar de denunciar, unha vez máis, o insuficiente e inútil da Renda de Inclusión Social de Galicia en termos de transformación social e de loita contra o empobrecemento. Por iso nós, e moitos colectivos e persoas, defendemos a necesidade de superar estes modelos de “rendas ou salarios para pobres”, para dar paso á Renda Básica das Iguais, concibida como o dereito de toda persoa a recibir unha cantidade periódica que cubra as súas necesidades elementais. Fronte a unha RISGA subsidiaria e restritiva, familiar e condicionada, a RBisten carácter universal, persoal e incondicional. A RBisé suficiente e digna; a RISGA, escasa e miserable. Finalmente, a RBis é un instrumento máis de xustiza e redistribución da riqueza, mentres a RISGA supón un instrumento de fiscalización, exclusión e perpetuación da esmola asistencial.

Porque temos dereito a vivir con dignidade: RENDA BÁSICA das iguais, XA!

--
OFICINA DEREITOS SOCIAIS - COIA (ODS-Coia)
odscoia.arkipelagos.net | odscoia@riseup.net |@odscoia | tel: 696 618 732
Estamos os luns de 17h00 a 19h00 en Coia, nos locais da parroquia do Cristo da Vitoria (rúa Baiona 9, Vigo)

Enviado por:
Oficina Dereitos Sociais - Coia
-dereitossociais@gmail.com-
17 de outubro de 2014 16:30
Debido ao mal tempo cancelamos onte os actos previstos para celebrarmos o Día contra a riqueza 2014. Malia non estar hoxe na rúa recollendo sinaturas da ILP pola Renda Básica, non queremos desaproveitar esta data para achegar o texto de presentación da campaña galega: “Da RISGA á RBis”. Achegamos o manifesto que tiñamos preparado para este mediodía.
___________________
Ler máis...

20141019

Rádio Filispim celebrou con moito suceso, música, baile, petiscos e confraternización a súa XV Sesión Vermú do Colectivo Opaii!- Radio Filispim 93.9FM este sábado 18 Outubro de 2014, que anunciaba o comezo da tempada radiofónica


Rádio Filispim celebrou con moito suceso, música, baile, petiscos, entrevistas e confraternización a súa XV Sesión Vermú do Colectivo Opaii!- Radio Filispim 93.9FM este sábado 18 outubro de 2014, na Traseira do Mercado de Caranza. Comezaba a nova tempada, cunha nova grella e novos programas propios, non deixes de escoita-la, nas ondas no 93.9 do teu dial en FM.

Sitio-e:
http://opaii.blogspot.com/

Correo-e:
filispin[arroba]gmail.com

Conta no Facebook:
https://www.facebook.com/radiofilispim.opaii

Conta no Twitter:
https://twitter.com/filispina939


Emisión en directo na rede:
http://giss.tv:8001/radiofilispim.ogg

Colabora económicamente co proxecto no nº de conta OPAII - Rádio FilispiM:
Triodos Bank: ES06-1491-0001-2120-2936-2023
Titular: Asociación Cultural OPAII
[Ondas Para Activazom da Informazom Independente]
_______
Ler máis...

Comeza desde Ferrol unha rebelión interna en CCOO: a utilización das chamadas "Tarxetas Opacas" nun fraude de máis de 15,5 millóns de euros, coa implicación de seis conselleiros de CCOO, din que foi a pinga que colmou o vaso


Aínda que as denuncias e protestas polo que está sucedendo no seo de Comisións Obreiras, xorden desde todos os recunchos do Estado. Desde Ferrol parte unha rebelión interna en CCOO que pretende canalizar ese descontento e que se transforme nunha forza que provoque cambios no seo da central sindical, para "un sindicalismo combativo, de clase e democrático". Comeza a difundir-se un manifesto 'GAÑEMOS CCOO' para os traballadores e as traballadoras!. A utilización das chamadas "Tarxetas Opacas" nun fraude de máis de 15,5 millóns de euros, coa implicación de seis conselleiros de CCOO, din que foi a pinga que colmou o vaso. O sector crítico de CCOO e outros afiliad@s de diferentes sectores da central sindical, din que "é o momento de dar unha resposta colectiva e organizada fronte aos que están destruíndo un sindicato construído durante décadas co sacrificio da clase obreira" e fan un chamamento a sumar-se ao manifesto, difundir-lo e enviar resolucións e cartas de protesta á Executiva Confederal. Desde Ferrol Terra asinan e impulsan o manifesto nos nove primeiros postos: os membros da Comisión Executiva de CCOO Estaleiros Navantia Xaquín García Sinde,  Javier Losada Martínez, Carmen Sixto Beceiro e Vicente Ferrer Casal; os membros da Comisión Executiva de CCOO de Industria de Ferrol  Jorge Porto Arribí e Diego Costoya Calvo; Luis Cortegoso Fernández, delegado CCOO en Maderas del Noroeste; Francisco Funcasta Fraga, presidente Comité de Empresa de Pull&Bear e José Manuel Jurado Cardona, membro Comité de Empresa de Pull&Bear.

¡A PINGA QUE COLMOU O VASO!
¡Fóra os arribistas e os corruptos de CCOO!
¡Basta de paz social e desmobilización!

¡GAÑEMOS CCOO para os traballadores e traballadoras!

1. A fraude de 15,5 millóns de euros perpetrado por conselleiros e directivos de Caixa Madrid e Bankia coas "tarxetas opacas", é o último exemplo da corrupción que carcome o capitalismo español. As consecuencias da implicación de seis conselleiros de CCOO, que se apropiaron de case 800.000 euros en dez anos, son de tal envergadura que comprometen o futuro da nosa organización.

2. Aínda que a Comisión Executiva Confederal de CCOO aprobou unha resolución suspendendo cautelarmente de militancia aos seis representes do sindicato en Bankia, non podemos esquecer as declaracións do secretario xeral de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, nas que afirmaba non sentirse decepcionado polo até hai pouco membro da Executiva Confederal Rodolfo Benito, entendendo que non actuara "de forma ilegal nin en beneficio propio", e que a súa decisión de dimitir "hónralle".

3. En lugar de defender os intereses de miles de familias desafiuzadas e estafadas coas preferentes, os conselleiros do noso sindicato participaron no saqueo dunha caixa de aforros pública. Si o compañeiro Toxo considerou que non era un comportamento ilegal nin en beneficio propio, nós dicimos que foi unha utilización nauseabunda das siglas de CCOO e unha proba máis do profundo abismo que separa a moitos dirixentes do noso sindicato da dura realidade que constitúe o día a día da clase obreira.

4. É un insulto á intelixencia dos traballadores e dos afiliados de CCOO, que tanto Toxo como a Comisión Executiva Confederal pretendan alegar que descoñecían o que ocorría en Caixa Madrid e en Bankia pois, desgraciadamente, trátase da práctica habitual coa que se conducen nas súas relacións cos bancos, cos gobernos central e autonómicos e a CEOE. A súa obsesión por actuar como "homes de Estado", arrástraos, inevitablemente, a compartir obxectivos comúns cos grandes poderes que teñen nas súas mans as rendas da sociedade, os partidos que se alternan no goberno, os banqueiros e os grandes empresarios. A cambio, reciben xenerosas subvencións do Estado e participan en decenas de consellos de administración.

5. Estes casos de corrupción na cúpula de CCOO son o froito inevitable da súa política de paz social e consensos, de desmobilización, de asinar acordos que nos fan perder dereitos e conquistas sociais. Para impoñer esta política pactista, foi necesario promover aos órganos de dirección a moitos elementos dereitistas e faltos de escrúpulos, como ocorreu co anterior secretario xeral José María Fidalgo, hoxe comodamente instalado na contorna do PP baixo o abrigo de José María Aznar, ou con Mª Jesús Paredes, ex secretaria xeral da federación de banca, cuxo marido, Francisco Baquero Noriega, foi conselleiro de CCOO en Bankia e gastou da tarxeta opaca ¡266.400 euros! Este proceso fíxose a costa de marxinar a moitos sindicalistas honestos ou, até, de poñelos aos pés dos cabalos nas súas empresas.

6. Como sindicalistas e afiliados que defendemos as tradicións combativas de CCOO, non podemos permanecer pasivos ante unha situación que pode acabar conducindo á destrución do noso propio sindicato. As dimisións ou suspensións de militancia dos pillados nas patacas son completamente insuficientes. Os máximos dirixentes confederais son á súa vez os máximos responsables políticos desta situación. Xa que logo, esiximos a dimisión de toda a Comisión Executiva Confederal de CCOO, xunto coa de todos os cadros implicados dunha ou outro xeito en corruptelas.

7. Para salvar e defender a CCOO debe celebrarse un debate democrático en todo o sindicato que dea o protagonismo aos afiliad@s e que culmine nun congreso extraordinario con delegad@s elixidos directamente pola base.

8. O único xeito de combater a corrupción é practicando un sindicalismo combativo, de clase e democrático. @s abaixo firmantes chamamos a todos os afiliados e afiliadas de CCOO, a todo o movemento obreiro, a loitar por GAÑAR CCOO PARA OS TRABALLADORES E TRABALLADORAS. Sumar a este manifesto, difúndeo, envía resolucións e cartas de protesta á Executiva Confederal. É o momento de dar unha resposta colectiva e organizada fronte aos que están destruíndo un sindicato construído durante décadas con de o sacrificio da clase obreira. As xenuínas Comisións Obreiras son hoxe máis necesarias que nunca.

¡Vivan as CCOO!

¡Fóra os arribistas e os corruptos do noso sindicato!

GAÑEMOS CCOO PARA OS TRABALLADORES E TRABALLADORAS.
Sumar-se a este Manifesto enviando o nome e apelidos, localidade e federación á que se pertence a: GanemosCCOO@gmail.com.

Sitio-e de GAÑEMOS CCOO para impulsar e asinar o manifesto | Ir á Web.

Foto de Luís Polo publicada no Diario de Ferrol.

Enviado por:
Inácio Caranza
-inaciogz@gmail.com-
18 de outubro de 2014 08:10

________________
Ler máis...

NUBE DE CATEGORIAS

#22 de Marzo (1) #22M2014 (1) 1º de maio (1) 27 de setembro de 1975 (1) 6 maio 2007 (7) ; Sanidade (2) A Capela (1) A Crise (287) A Esquerda (64) A fazaña da liberdade (1) A Frouxeira (4) A Graña (3) A Nai Terra (2) A Revolta (15) A Ría Non Se Vende (3) A Saiña (7) A Vía Campesiña (2) A Xente do Mar (6) A Xoaninha (3) A.C. Medulio (1) A.S.C. López Bouza (1) Abolir a guerra (1) Abolir a Guerra - Conquistar a Paz (32) Abusos da Banca (2) Acceso ferroviario ao Porto Exterior (15) Acción Directa de Recuperación de Espazos Públicos (29) Acción Social (1) Acordo Transatlántico (6) Acordos (2) Actas da PA21 (6) Actos (5) Actos Externos (100) Ada Colau (1) ADEGA (115) Adolfo Mayo (1) AETNA (2) Afganistán (2) AGAMME (12) AGDSP (1) AGE (2) AGEe (1) Agresión Imperial a Libia (12) Agrocombustíbeis (2) Agrotóxicos (1) Agrupación de AAVV do Rural de Narón (5) Agência Carta Maior (5) Alberto Garzón (2) Alberto Garzón Espinosa (3) Alberto Pradilla (1) Alberto San Juan (1) Alemaña (1) Alexandre Bóveda (2) Alexandre Carrodeguas (11) Alianza Social Galega (5) Alimentación (3) Altamiro Borges (1) Altermundo (6) Alternativa Galega de Esquerda (22) Amada Garcia (1) Amada García (9) Amadeo Varela (27) Amaia Pérez Orozco (1) Amarante (3) Amizade Santa Mariña (1) Amnistia Internacional (2) Amnistía Internacional (1) Amy Goodman (23) Ana Paz Rodríguez (1) Anarquismo Galego (1) Andalucia (4) Andalucita (2) Andaravía (1) Andrés del Campo (1) ANF (1) Anita (4) Anosa (1) Anova (20) Antenas de Telefonía Non (4) Anti-Bolonia (1) Anti-represión (7) Anti-Xenofobia (1) Anticapitalismo (2) Antifascistas (7) Antimilitarista (1) Antón Dobao (8) Antón Gómez-Reino Varela - Tone (1) Antón Reixa (1) Antón Sánchez (2) apartheid (1) Arcadi Oliveres i Boadella (1) Ardóbriga (1) Arméria (8) Arqueoloxía (1) Arredemo (1) Arte- Antifascismo (1) Artritis (1) Artábria (64) Arxentina (3) As Pontes (10) Asbestose (1) Asemblea do Movimento Social de Ferrolterra (2) Asemblea Popuilar do Movimento Social de Ferrolterra (1) Asemblea Popular (1) ASFEDRO (1) Asociacion Galega para a Defensa da Sanidade Pública (3) Asociacion Galega para a Densa da Sanidade Pública (1) Asociacion Veciñal de Esteiro (25) Asociación Custodia Bosque Atlantico BETULA (1) Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública (3) Asociación Galega para Defensa da Sanidade Pública (1) Asociación Grupo Diversidade Funcional Ferrol e Comarcas (2) Asociación Sociocultural Muiño do Vento (1) Asociación Veciñal de Esmelle (1) Asociación Veciñal de Esteiro (3) Asociación Veciñal O Rosario Inferniño (2) Asturias (1) Ateneo Ferrolán (138) Atenta (2) Atilio A. Boron (1) Atilio Boron (1) Attac (3) Audio (1) Auditoría Cidadá (1) AuditoríaGZ (1) Auga (16) Aulas Indignadas e Comprometidas (1) Avantar (2) Axenda Aberta (21) Axenda Local 21 (1) Baladre (4) Balakandra (1) Ban (1) Banca Pública (3) Banca Ética (5) Banco de Alimentos (1) Banco de Tempo (3) Banglades (1) Barreiros (1) Bartoleta Teatro (8) Bastida (10) Ben Común (1) Bepe Damasco (1) Bernardo Bastida (2) Bernardo García Cendán (1) Bernardo Máiz Vázquez (1) Bertón (2) Betula (2) Bhopal (1) Biodiversidade (1) Biodiésel (11) BNG (86) Boaventura de Sousa Santos (1) Bolivia (8) Bradley Manning (2) Brasil (1) Briante (4) Briga (1) Brión e Leixa (7) Bruno Lopes Teixeiro (1) Bunkering (3) CA21 (6) Cabo Gago (9) Cadernos de comunicación e análise (1) Caixas de Aforro Galegas (2) Cambiando o imaxinario alienante (2) Camelle (1) Canceira de Ferrol (1) Cangas (14) Canido (13) Caranza (17) Carbón (2) Carlos Aznárez (1) Carlos Blanco (1) Carlos Fernández Liria (1) Carlos Sardiña (1) Carlos Taibo (17) Carlos Varela (2) Carmelo Teixeiro (20) Carvalho Calero (6) Casa do Coronel (1) Caso Lafayette (9) Castelo de San Cristovo (1) Catalunya (4) Causa Galiza (2) CCOO (8) Cedeira (2) Ceivar (4) CELAC (1) Celso Emilio Ferreiro (1) Celulosa (2) Central Obreira Galega (1) Centro de Día de Caranza (1) Centro Media Independente e Comunitario de Ferrol Terra (1) Cesar Bedoya (1) CGT (9) Cha Brión (1) Charles Ferguson (1) Chelo Martinez (1) Chelsea Manning (1) Chico Whitaker (1) Chile (5) China (1) Chiqui Pereira (1) Choiva Azeda (1) Chokri Belaid (1) Chris Jordan (1) Cidade da Cultura (1) CIG (71) CIG Saúde (2) CIG-Saúde (11) Cine (7) Cinema (3) Claro José Sendón Lamela (1) Clube Montaña (1) Clínker (8) CNT (19) CNY (1) COAGA (1) Cobertura Especial (1) Coco Cuba (1) COG (1) Colectivo Chimarrao (1) Colectivo de Persoal Pasivo de Navantia (1) Colectivo Terra (3) Colectivo Ártabra 21 (7) Colombia (1) Comercio Xusto (3) Cometa (13) Comisión Cidadá para a Recuperación de Ferrol Vello (1) Comisión Cidadá pola Recuperación de Ferrol Vello (2) Comites Abertos (1) CompromisXGalicia (1) Comunistas da Galiza (7) Concursos (1) Construción Naval de Ferrol (3) Construíndo Futuro (1) Consuelo Martínez García (2) Consumo Responsábel (7) Contacto (1) Contra os abusos bancarios (8) Convocatorias (50) Convocatorias Internas PA21 (19) COOP57 (1) Cooperativismo (1) coperativa (1) Corno de África (2) Corralito Financeiro (1) Correos (2) Corrubedo (4) Corrupción (10) Costa Ártabra (1) Crimes de Guerra (1) Crise Humanitaria (1) Cuba (5) Cuba Información (1) Cultura (6) CUO (1) CUT (3) Cárcere (4) Cáucaso (1) Círculo Lítico da Mourela (5) Daniel Melcón (1) Daniel Salgado (2) Datos Estatísticos de Galiza (2) David García (1) David Rodríguez (9) David Rodríguez Rodríguez (1) Dean Baker (1) Decrecimento (20) Defensa dos Animais (12) Democracia Participativa (13) Democracia Real xa (9) Democracy Now (70) Denis Moynihan (2) Denuncias (93) Denúncia (5) Dependencia (1) Dereito a decidir (1) Dereito a unha vivenda digna (15) Dereito ao Aborto (16) Dereitos Civis (5) Dereitos Civís (40) Dereitos Fundamentais (1) Dereitos Humanos (22) Dereitos Sexuais (1) Desarme (5) Desenvolvimento Humano (1) Die Linke (2) Diego Cañamero (2) Diversidade Funcional (6) Documentación (6) Documentais (4) Documentario (3) Documentarios (3) Documentos (4) Doruma (2) Déficit Enerxético (1) Día da Patria Galega (2) Ebola (1) EcoGaleguistas (1) Ecoloxistas en Acción (1) Economía Crítica e Crítica da Economía (1) Economía Social (3) Ecuador (5) Edificio de Aduanas (2) Edificio do Rena (1) Edmundo Fayanás Escuer (1) Edu Pereira (1) Eduardo Fra (2) Eduardo galeano (6) Educación (3) Edward Snowden (1) Egunkaria (1) El Musel (1) Elección Europeas 2014 (2) Eleccións Europeas 2009 (1) Eleccións Galegas 2009 (13) Eleccións Galegas 2012 (3) Eleccións Lexislativas Galegas 2012 (1) Eleccións Locais 2011 (2) Eleccións Municipais 2015 (5) Eleccións Xerais 2008 (1) Eleccións Xerais 2011 (2) Elena López (1) Elsa Claro (1) Emaus (1) Embarcacións Tradicionais (1) Emir Sader (3) En Tránsito (1) Ence (1) Encontro Social de Ferrol Terra (17) Enerxía (9) Enrique Barrera (1) Enrique Barrera Beitia (1) Ensino (40) Ensino Escola Pública abril 2009 (1) Ensino Público (1) Entabán (3) Enzo Favoino (1) Equipas Normalización Lingüística (2) Equo (3) Eric Toussaint (3) Ernesto Laclau (1) Ernesto Limia Díaz (1) Escocia (2) Escola Deportiva Inferniño (1) Escola Popular Galega (2) Escolas Infantís (4) EsCULcA (3) Esmelle (1) Espazo Ecosocialista Galego (2) Espazo Libertario (3) Especulación Urbanística (1) Esperanza Vázquez Dopico (1) Espolio Mineiro (2) Esquerda Plural (1) Esquerda Unida (66) Estacionamento da Praza do Concello (10) Estacionamentos (9) Estado: Crítico (1) Esteiro (33) Esther Vivas (1) Estudantes Sen Futuro (1) EU-IU (104) Europa (1) Euskal Herria (9) Evo Morales (2) Exipto (4) Exitpo (1) explotación laboral (1) Exposicións (4) Factura Eléctrica (6) Facua (1) Facundo Cabral (1) Fame (1) FAO (1) Federación Ecoloxista Galega (3) Federación Rusa (1) Federación Veciñal Roi Xordo (4) FEG (1) Feminismo (8) Fene (5) Fenosa (1) Fer Ocampo (1) Fernando Báez (1) Ferrazo (3) Ferrol (25) Ferrol Deporte (2) Ferrol Solidario (2) Ferrol Terra (4) Ferrol Vello (19) Ferrol-CAPE (23) Ferrol-vello (7) Fervesteiro (3) Festas de Ferrol (1) Festiclown (1) Festiclown Palestina (1) Festivais (9) Fiare (1) Fidel Castro (6) Filipe Diez (1) Finanzas Éticas (1) Fiz Patinho (1) Fochas (1) Folga Xeral (1) Folga Xeral 1N2012 (1) Fontelonga (47) Foro Galego de Inmigración (14) Foro Social de Ferrol Terra (7) Foro Social Galego (12) Foro Social Mundial (5) Forxa (9) Fotografía (1) FPG (3) Fraga de Menáncaro (32) Fragas do Eume (6) Fran P Lorenzo (1) Fran P Lorenzo (4) Fran P. Lorenzo (5) Francia (1) Francisco Jorquera (2) Francisco maceira (3) Francisco Rodríguez Sánchez (1) Franco Berardi (Bifo) (1) Free Software Foundation (2) Fronte Ampla (1) FSM (11) Fuco Buxan A. C. (166) Fundación Moncho Reboiras (2) Fundamentos (2) Fusquenlla (16) Fábrica de Lapis (4) Fórum Social das Américas (1) Fórum Social Mundial (1) Gabriel Toimil García (1) Gais e Lesbianas (1) Gaiás (1) Galentendo (3) Galicia Confidencial (1) Galiza (1) Galiza Ano Cero (8) Galiza Contrainfo (2) galizarevolution (1) gaseiro (2) Gaza (3) George Monbiot (2) Gil López Sánchez (1) gnu - linux (5) Goberno de Progreso (1) Goente (1) Gonzalo De Francisco Meirelles (1) Goretti Sanmartín (1) Gorka Larrabeiti (1) Gramma (1) Grecia (19) Gripe A (5) Grupo de Axitación Social (1) Guatemala (1) Guerra económica (1) Guerrilleiros das Fragas (1) GZnación (1) GZVideos (2) Haiti (1) Haití (4) Hector Tejón (1) Henrique Dacosta (1) HGpI (1) Hildegar Rodríguez Carballeira (1) Hildegart Rodríguez Carballeira (2) Hiroshima e Nagasaki (1) Homofobia (2) Honduras (31) Hortas Comunitarias (10) Hugo Chavez Frias (2) Humberto Fidalgo (1) Humor (4) Icaria (2) IGE (17) Iglesia (1) Ignacio Agüero (1) Ignacio Escolar (2) Ignacio Ramonet (3) Igor Gonzalo (1) Imanol Intziarte (1) Imaxens (2) Immanuel Wallerstein (1) In Memoriam (3) Incendio Forestais (2) Independentismo (4) Indignadas e Indignados (58) Informática (2) Iniciativa cidadá pola xestión pública e social do ciclo da auga e do saneamento en Ferrol (3) Iniciativa Galega pola Gratuidade da Sanidade (1) Inmemoriam (1) Inmigrazón (25) Integrismo Católico (1) Internacional (2) Iolanda Teijeiro Rey (1) Iolanda Teixeiro Rei (1) Iraque (1) Irlanda (2) Isaac Rosa (15) Isabel Vilalba Seivane (1) Iván Méndez López (1) Iván Prado (2) Jaime Richart (1) Jam Tavia (1) James Petras (2) Jane Goodall (1) Javier Caso Iglesias (1) Javier de Lucas (1) Javier Ortiz (2) Javier Sanchez Álvarez (1) Jean Ziegler (1) Jesus Pazos Lavandeira (1) Joaquim Bosch (1) Johann Hari (1) Jorge Alcázar (1) Jorge Beinstein (1) Jorge Gago (4) Jorge Riechmann (1) Jose Valiño (1) Josep Manuel Novoa Novoa (1) Josep María Roselló (1) José Afonso (3) José Couso Permuy (1) José Humberto Baena (1) José Luis Moreno Pestaña (1) José Luis Sánchez Bravo (1) José Luís Muruzábal Arlegui (1) José Luís Sampedro (2) José Manuel Pena (1) José María Villot (6) José María Zufiaur (1) José Saramago (3) José Torregrosa (6) José Álvarez (1) Juan Antón Mora (1) Juan Carlos Monedero (2) Juan Hdez. Vigueras (1) Juan Manuel Sánchez Gordillo (1) Juan Paredes Manot (Txiki) (1) Juan Torres López (63) Julio César Centeno (1) Kalimera (1) Karlotti (1) Karlotti Valle (1) Keiser Report (1) Kurdistán (1) La Jornada (3) Lago Artificial d'As Pontes (6) Laicismo (2) Lara Rozados (1) Laura Bugalho (2) Lazos Anti-SIDA (22) Lazos Prol Solidariedade de Ferrol (1) Lefre de Caldereta (23) Leo Fernández Campos (1) Letras Galegas (11) lexislación (2) Liberdade de Expresión (2) Liberdade de Información (4) Liberdades Democráticas (2) Libia (12) Libre Red (2) libros (20) LIC Río Sor (1) Lidia Senra (3) Liga Estudiantil Galega (3) Limpeza fondos mariños (2) Lingua (133) Lipdub (1) Lista Correios (1) Lizzie Phelan (1) Logos (1) Lois Méndez Pérez (1) Loita contra os desafiuzamentos (46) loita en Mercadona (2) Loita Estudantil (1) Loita Feminista (66) Loita Labrega (4) Loita Mineira (1) Loita Transxénero (1) Lorena Bustabad (4) Lou Reed (1) Lucas León Simón (1) Lugo (1) Luis Gonzales Blasco (1) Luis Matalobos (1) Lumes Nunca Máis (2) Lupe ces (37) Luís Matalobos (1) Luís Álvarez Pousa (6) Malgasto (16) Malpica (1) Maltrato a Menores (1) Mandiá (4) MANGO (1) Manifestacións (12) Manifestaçom Internacional (1) Manoel Santos (2) Manolo Saco (1) Manuel A. Rodríguez Carballeira -Lalán (1) Manuel Anxo Cendán Dopico (1) Manuel Castells Oliván (1) Manuel Cendán (1) Manuel Darriba (1) Manuel Dios Diz (8) Manuel Gómez Beneyto (2) Manuel López (1) Manuel Mera (3) Manuel Miragaia Doldán (2) Manuel Monereo (2) Manuel Rivas (5) Manuel Sacristán (1) Mar Blanco Casais (1) Marcha Mundial das Mulleres (86) Marcha Mundial pola Paz e a non Violencia (10) Marchas da Dignidade (46) Marco Piva (1) Marcos Lorenzo Gallego (1) Marcos Pérez Pena (4) Marcos Ávila (1) Marea Atlántica (2) Marea Cidadá (1) Marea de Vigo (1) Marea Ártabra (7) MareAtlántica (1) Mari Morado (1) Maria Saludas (1) Marrocos (1) Marta Harnecker (1) Martiño Noriega Sánchez (1) María Lapachet (1) María Xesús Arias (1) Masa Crítica (13) Max Keiser (1) Medio Ambiente (166) Medios de Comunicación (36) Memoria Histórica (47) Meninas de Canido (1) Mercadiño de Troco (13) Mercedes Arancibia (1) Mesas de Converxencia e Acción (14) Meá (1) Michel Husson (1) Miguel Anxo Fernán Vello (3) Miguel Castro Serantes (6) Miguel Fernández (1) Miguel Pardo (1) Miguel Reimúndez (1) Miguel Romero (1) Millán Fernández López (1) Mineiría (2) Miren Etxezarreta (1) Miño (1) Mobilidade Urbana (8) Mobilizacións (41) Modelo penitenciario (4) Mollate polos ríos (1) Moncho Reboiras (5) Monte Galego (12) Montes do Cha de Brión (2) Montes Prismos (1) Movimento Estudiantil (2) Movimento Obreiro (367) Movimento polo Traballo Digno (5) Movimento Que se Lixe a TroikaO povo (1) Movimento Social (1) Movimento Veciñal (10) MpDC (20) MSF (3) Mugardos (30) multinacionais (1) Mundo Agrario (2) Mundo Iribarren (1) Mundo Obreiro (14) Museo da Natureza de Ferrol (2) Mutuas de Accidentes Laborais (1) Mutuas Patronais (1) Myriam Mancisidor (1) Mámoa (1) Médicos do Mundo (1) México (2) Mónica Lorenzo López (1) Música (24) Naomi Klein (3) Narón (8) Navanti (1) Navantia (8) Nawal El Saadawi (1) NCGBanco (1) Neda (4) Nelson Mandela (1) Nidia Díaz (1) Noam Chomsky (7) Non ao Escudo estelar (4) Non debemos-Non Pagamos (1) Non Violencia (4) Non á Guerra (39) Non á Privatización (12) Non ás bombas de acio (2) Nosa Enerxía (1) NPA (1) Nucleares Non (2) Nunca Mais (2) Nós-Up (88) O Apalpador (5) O Bertón (2) O Cambio Climático (14) O Caurel (7) O Courel (11) O Funambulista Coxo (5) O Galego (3) O Inferniño (28) O Muro de Ferrol (2) O que xa pasou (2) O Recuncho (38) O Tren (1) Observatorio Galego de Educación Ambiental (1) Ocupa Wall Street (1) Ocupación (1) ODS (1) ODS-Coia (4) Ofertas de Emprego (1) Oliver Stone (1) Opinión (115) Ordenación do Territorio (6) Ordenanza de Convivencia Cidadá (3) Ortigueira (1) Ortigueira Sostible (2) Orzamentos da Xunta de Galicia 2013 (1) Os corrais (1) Os sen Voz (4) Ourense en Común (1) PA21 (6) Pablo Hasél (1) Pablo Iglesias (1) Pablo Vaamonde (12) Paco Bello (1) Paco Ibañez (1) Palestina (55) Pallasos en Rebeldia (9) Pamela Palenciano Jódar (1) Paraguay (1) Parque Comarcal de Bombeiros (1) Parques Naturais de Galiza (1) Participación cidadá (72) Pascual Serrano (9) Patrimonio Cultural (4) Patrimonio da Humanidade (3) País Vasco (4) PCG (1) Peak Oil (1) Pepe Escobar (2) Pepe Mujica (3) Pepe Sendón (1) Pequeno Monstro (1) Pere Rusiñol Costa (1) Perfecto Conde Muruais (2) Permacultura (1) Perseidas (2) Perú (1) Pesca (2) Pico Vello (15) Pintura (1) Plan Ferrol (1) Plan Urban (1) Plano Acuícola (12) Plano Boloña (1) Plano Director de Estradas (1) Planta de gas (149) Planta de Gas: fóra da Ría (318) Plataforma Cidadá de Ferrolterra contra o TTIP (1) Plataforma Cultura Si - Mausoleo Non (5) Plataforma de Afectadas e Afectados pola Hipoteca (1) Plataforma en Defensa dos camiños (1) Plataforma Galega polo Dereito ao Aborto (1) Plataforma Galiza contra a Guerra (1) Plataforma pola Defensa da Sanidade Pública de Ferrol (80) Plataforma pola Verdade (1) Plataforma Prolingua (2) Plataforma salvemos Corcoesto (4) Pobo Saharauí (13) Pobreza Enerxética (1) Podemos (5) Poesia (5) Poesía Salvaxe (1) Política (1) Pontedeume (3) Ponzos (1) Portal Galego da Língua (1) Porto Exterior (14) Portugal (6) Postmarxismo (1) Praza da Porta Nova (68) Praza de Armas (1) Praza Pública (12) Praza Tahrir (1) Prestige (4) Primeira Linha (1) Privatizacións (20) Proceso de Paz en Euskal Herria (9) Producións En Tránsito (1) Proxecto Integral para as Comarcas (1) Proxecto Mina de Corcoesto (6) Proxecto Mina de Corcoestro (1) Proxecto Ríos (5) Publicacións (4) Pueblos (3) Pulsar Axencia Informativa (3) Que Voltem para a Casa! (1) Quen somos? (1) Queremos Galego (20) Quilmas (1) Quinteiro do Umia (1) racismo (1) Racismo Non (1) Radio Cerna (1) Radio e Televisión Pública de de Galicia (1) Radio Filispim (48) RadioFusión (4) Rafael Cid (1) Rafael Pillado (16) Rafael Poch (1) Rafael Poch-de-Feliu (1) Raj Patel (1) Ramón García Sanz (1) Ramón Yañez Brage (1) Raúl Salgado (1) Rebeca Atencia (1) Rebeca Collado García (1) Rebeca Fernández (1) Rebelión en CCOO (2) Recimil (21) Recimul (1) Recuperación da Mina das Pontes (8) Rede AntiCapitalista Galega (12) Rede de Apoio Mutuo (26) Rede Galega pola Defensa do Dereito á Saúde (1) Rede Galiza Non se Vende (67) Rede Litoral Vivo (19) rede renta básica (1) Reexportación (1) Refundación da Esquerda (3) Reganosa (816) Regino Varela Martínez (2) Rehabilitación (13) Reindustrialización (1) Remunicipalización (4) Renda Básica (7) Represión (2) República (2) Resolucións (1) Resultados Busqueda (1) Rettet den Regenwald (1) Revolta Árabe (7) Richard Heinberg (1) Rio Baa (3) Rio Castro (2) Roberto Ciccarelli (1) Roberto Vidal Bolaño (1) Rolda de Rebeldía (2) Rosa Aneiros (3) Rosa dos ventos (1) Rosa María Artal (3) Rosalia de Castro (2) Rosalía de Castro (1) Roteiros (12) Rumiñahui (1) Ruptura PSOE-EU (3) Rural de Ferrol (2) Rádio Filispim (16) Ría de Ferrol (23) Río Belelle (1) Río Eume (12) Rúa Concepción Arenal (1) Sabino Cuadra (1) Salvador López Arnal (1) Salvar Ponzos (4) Salvemos A Malata (5) Sami Naïr (2) Samir Amin (2) Samuel Pulido (1) San Felipe (1) San Sadurniño (2) Saneamento (30) Sanidade (69) Sanidade Pública (22) Santiago Alba Rico (1) Santiago Torrente (2) Sartaña (5) Sartaña: Praza Pública (21) SAT (2) Saúde (24) Saúde. Solidariedade (1) Sector Leiteiro (5) Sector Naval (53) Secundino Garcia casal (1) Sedes (1) Sei o que nos Figestes... nos Últimos 525 Anos (1) Semana Santa (1) Sementes (1) Seminario Galego de Educación para a Paz (19) Sen Papeis (6) Sen Teito (1) Serge Latouche (2) Sergio Ferrari (1) Sermos Galiza (1) Servizos sociosanitarios (1) SGEA (2) SGHN (41) Shangay Lily (1) Siareiros (1) SideWays (1) Silvia Bermúdez (2) Silvia Bermúdez Pérez (2) Silvia R. Pontevedra (1) sin (1) Sindicalismo (18) Sindicato de Estudantes (2) Sindicato Labrego Galego (3) Siria (13) Sitios web convidados (1) Slavoj Zizek (1) SLG (3) Soberanismo (1) Soberanía Alimentaria (14) Software Libre (2) Solidariedade (54) Somalia (2) Somos Ninguén (2) SOS Sanidade Pública (13) Souto de Leixa (11) Stacy Herbert (1) Stella Calloni (1) Steve Coll (1) Stop-Desafiuzamentos (58) Subcomandante Insurxente Marcos (1) Susan George (1) Susana Alaníz González (1) Suso de Toro (1) Suso Díaz (4) Syriza (4) Sánchez Gordillo (1) Séchu Sende (3) Síndrome Corrubedo (1) Tanque de tormentas (12) Taxas (1) Taxas Xudiciais (2) Teatro (7) teicono filemes (1) Telesur (5) Tenda de Troco (2) Teresa Moure (1) Terra e Tempo (1) Terractiva (1) Thierry Meyssan (1) Timothy Bancroft-Hinchey (1) Tino Deibe (1) Touriñán (2) Transporte (4) Transporte Público (4) Transxénicos (4) Tranxénicos (1) Trasancos (1) Tratado de Libre Comercio entre a Unión Europea e Estados Unidos (2) Tren a Caneliñas (17) TROIKA (2) TTIP (2) Tunisia (1) Txente Rekondo (1) Ubuntu (1) UGT (5) Unicef (1) Universidade (1) Unión Europea (1) Unión Libertaria (27) Unión Romaní (2) UPG (2) Urbanismo (46) Uruguai (5) USAmerica (4) USTG (3) UtopíaForo (1) Valdoviño (6) Valón (1) Ve-la Luz (7) Venezuela (12) Verdegaia (36) Vespera de nada (1) Vicente Couce Ferreira (1) Vicenç Navarro (5) Vicenç Navarro López (14) Victor Aneiros (1) Vida Independente (1) Video (13) Videos (7) Videovixiancia (4) Vieiros (4) Vietnam (1) Vigo (1) Vilabuide (2) Violencia contra a infancia (1) Violencia Machista (60) Viraventos (1) Vitaminas para o Galego (1) Vitoria Fernández Paredes (3) Vivenda (3) Véspera de Nada (4) Vídeos (6) Walden Bello (1) Walter Martinez (2) Wangari Muta Maathai (1) WikiLeaks (1) Xabier P. Igrexas (2) Xaime Quessada (1) Xaime Subiela (1) Xam López (1) Xan do Couto (2) Xapón (3) Xaquín Campo Freire (9) Xaquín Marín (1) Xavier Vence (4) Xavier Vence Deza (10) Xenocidios (1) Xiana López Penedo (1) Xitanas (2) Xitanos (2) Xosé A. Perozo (1) Xosé Castro Ratón (1) Xosé Cid (1) Xosé Manuel Beiras (14) Xosé Manuel Galdo-Fonte (1) Xosé Manuel Ribeira García (1) Xosé María Dobarro (4) Xosé María Dobarro Paz (3) Xosé María Díaz Castro (1) Xosé Miguel López Pérez (2) Xosé Reigosa Solleiro (1) Xoán Rubia (1) Xunta Coordenadora PA21 (1) Xurxo Martínez González (1) Yolanda Díaz (4) Zana Lord (1) Zeitgeist (1) Àngels Martínez i Castells (1) África (1) Ángel Otaegui Etxebarria (1) Ángela González Carreño (1) Ángeles García Portela (1) Ártabra 21 (3) Ártabra Solidaria (5) Íñigo Errejón (1)

Movimento Social


BIODIÉSEL Agrocombustíbeis a Debate Artigos CA21 BRIÓN Artigos CA21 CANIDO Canido Barrio Sostible Artigos CA21 CÍRCULO LÍTICO web Amigus Artigos CA21 COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN Trasancos Rádio Filispím CULTURA E LINGUA Ateneo Ferrolán Fundaçom Artábria A.C. Fuco Buxan Caderno da Coordenadora de Equipas de Normalización Lingüística de Ferrol Terra Olho no conflito lingüístico em Trasancos ESMELLE Proxecto Esmelle> Val de Esmelle ESTEIRO Web veciñal Blog veciñal Artigos CA21 FERROL VELLO Blog veciñal Artigos CA21 LEIXA Artigos CA21 MANDIÁ Artigos CA21 MENÁNCARO Defendamos a Carvalheira de Menáncaro Menáncaro Formación Senlleira Menáncaro Expresso Artigos CA21 MINA AS PONTES Artigos CA21 MUGARDOS Artritris O Cruceiro de Meá> O INFERNIÑO Blog veciñal Artigos CA21 ORTIGUEIRA Ortigueira Sostible PICO VELLO Blog Pico Vello Noticiario Fotos e Videos PLANTA DE GAS Comité Cidadán de Emerxencia para a Ría de Ferrol Oposición Sindical a REGANOSA Ferrol-CAPE Despropósitos gasísticos no Mundo Fundamentos e razóns Videoteca Anti-REGANOSA Noticiário do Noroeste Galego Reganosa Demolizón ArCeibe ReganosaNon TV Artigos de Opinión A Ría na Rúa Aturuxo O Cruceiro de Meá Rompendo Muros de Silencio Artigos CA21 O TROCO - SUSTENTABILIDADE O Troco PONTEDEUME Fusquenlla Pontedeume Pregúntome O rexurdir Urbanismo PONZOS Salvar Ponzos Artigos CA21 PORTA NOVA Artigos CA21 Noticiario RECIMIL Web veciñal Artigos CA21 SARTAÑA Artigos CA21 SOFTWARE LIBRE - GNU/LINUX Artabrix - Amig@s de Ubuntu Linux Ferrol