Últimas publicadas

20160526

Este 28M bus das Marchas da Dignidade dende Ferrol a Lugo - Este sábado 28M, #MurallaDignidade

Este 28M bus das Marchas dende Ferrol a Lugo. Este sábado 28M, #MurallaDignidade. Pódeste apuntar Xa!

Como sabes este sábado 28 de Maio, hai mobilizacións en toda Europa. No conxunto do estado as Marchas da Dignidade tamén mobilizan. Na Galiza decidimos convocar en Lugo, na que entraremos nas históricas murallas romanas da cidade, patrimonio da humanidade, para conformar "Unha Muralla de Dignidade". Todas as columnas da Galiza confluiremos, ás 12 do mediodía en Lugo, para rematar na Praza Maior, onde está programada unha concentración e un acto final.

Desde Ferrol, sairán autobuses, desde a Praza 10 de Marzo, no barrio de Recimil, nas inmediacións d'As Pías. A saída está programada para ás 10 da mañá. Regresaremos, desde Lugo, entre as 14:00 e 14:30 horas.

Están previstas paradas en Caranza, Fene e Cabanas.

O prezo de ida/volta por persoa é de 6 euros.

Pódeste apuntar chamando ao Teléfono:

602 587 531

Escribindo-nos ao noso correo-e:

marchasdadignidadeferrolterra@gmail.com

ou apuntándote no formulario:

Formulario autobus a Lugo.

Enlace de referencia:
 • Unha primavera de mobilización e loita: As Marchas da Dignidade volvemos ás rúas o 28 de Maio con mobilizacions na Galiza e simultáneas, nesa data, en todo o Estado e no resto de Europa - Imos a Lugo este 28M, a construír entre tod@s unha Muralla de Dignidade. | Ir á Web.
Eventos:
Ferrol a Lugo 28M
https://www.facebook.com/events/1746319132281983/
Galego a Lugo 28M
https://www.facebook.com/events/962423563856468/
https://www.facebook.com/events/1773664319530143/
Marchas da Dignidade Ferrolterra
Contacto:
Correo-e: marchasdadignidadeferrolterra@gmail.com  |
Teléfono: 602 587 531 |
Blogue de FerrolTerra: http://marchas-da-dignidade-ferrolterra.blogspot.com.es/ |
Blogue Galego: http://marchasdadignidade.blogspot.com/ |
Web Estatal: http://marchasdeladignidad.org/ |
Blogue do Plan Comarcal de Choque contra o Paro, polo Emprego e a Renda Básica:
http://asmarchaspoloemprego.blogspot.com.es/

PAN, TRABALLO E TEITO - Á RÚA, QUE XA É HORA!!!

Enviado por:
Marchas Dignidade
-marchasdadignidadeferrolterra@gmail.com-
25 de maio de 2016 18:31

_____________
Ler máis...

20160524

O Bloque Nacionalista Galego de Ferrol presentou unha moción que será debatida no pleno municipal de fin de mes, na que propón a renuncia ao contrato eléctrico, co obxectivo do rescate para a xestión pública de dito servizo - Texto da Moción anexo


Para o BNG de continuar adiante con este concurso..., o que vai facer é hipotecar ós veciños e veciñas desta cidade e continuar avanzando..., nun camiño desaforado cara á privatización... de servizos...

O Bloque Nacionalista Galego de Ferrol presentou unha moción que será debatida no pleno municipal de fin de mes na que propón a renuncia ao contrato eléctrico, co obxectivo do rescate para a xestión pública de dito servizo.

O BNG PROPÓN AO PLENO À RENUNCIA AO CONTRATO ELÉCTRICO


O Bloque Nacionalista Galego de Ferrol presentou unha moción que será debatida no pleno municipal de fin de mes na que propón a renuncia ao contrato do subministro, servizos enerxéticos e mantemento das instalacións de alumeado público exterior e dependencias municipais xustificando o interese público e carácter prioritario de dito servizo.

O BNG considera que é preciso que o goberno local asuma a importancia deste servizo e encare decididamente o obxectivo da xestión pública do subministro e do mantemento eléctrico mediante a renuncia ao procedimento iniciado polo PP.

O BNG propón, así mesmo, que se elabore a declaración de servizo público esencial do servizo de subministración e mantemento eléctrico e a determinación do persoal necesario para o desenvolvemento desta actividade e a forma de integralo na administración local co fin de cubrir necesidades urxentes e inaprazábeis.

Para o BNG de continuar adiante con este concurso, que a día de hoxe continúa sen resolver e que polo tanto pode ser revocado, o que vai facer é hipotecar ós veciños e veciñas desta cidade e continuar avanzando nunha política que consiste na redución e no adelgazamento da prestación de servizos por parte da Administración Pública, nun camiño desaforado cara á privatización mediante a externalización de servizos que deberían e poderían ser prestados por parte desta Administración Local.

O BNG lembra que finalmente se o Goberno Local decide asumir este concurso, promovido polo Partido Popular, vai hipotecar aos veciños e veciñas desta cidade. En primeiro lugar porque vincula o subministro eléctrico co servizo de mantemento, de modo que o subministro que supón o 60% dos custes do contrato condiciona o mantemento para grande beneficio da empresa concesionaria, por dúas razóns evidentes: por que o concello deixa de exercer un control directo sobre o prezo da enerxía que contrata e ademais fai-no por un período de quince anos; o que nun mercado coma o enerxético, sometido a constantes cambios na regulación e na súa lexislación, é cando menos unha temeridade porque, nun contexto coma o actual, o da enerxía é unha das variables económicas máis importantes nun contexto en permanente cambio coma o actual pero ademais privatizan o servizo de mantemento, un servizo que perfectamente podería ser asumible polo propio Concello.

Ferrol, a 23 de Maio, de 2016.

Bloque Nacionalista Galego de Ferrol
Rúa Naturalista López Seoane, 13 Baixo - 15402 - Ferrol
bngferrol@gmail.com
O BNG de Ferrol no facebook  ou no twitter.
http://bng.gal/ferrol/ | http://adiante.gal/ | #Adiante.Moción do BNG ao Pleno do concello de Ferrol, do vindeiro 26 de Maio de 2016, onde se insta ao Concello á renuncia do Contrato Eléctrico, para iniciar o proceso do rescate da xestión pública do servizo. | Acceder/Baixar.

Enviado por:
BNG Ferrol
-bngferrol@gmail.com-
23 de maio de 2016 20:40
______________
Ler máis...

20160523

Caso Reganosa: O Comité Cidadán de Emerxencia para a Ría de Ferrol, presentou denuncia ante o Xulgado de Garda de Ferrol, pola entrada dun gaseiro cargado con GNL/LNG para ilegal e perigosa Reganosa, sen que esta dispoña de autorización para o seu funcionamento, pois foron anuladas por sentenzas firmes do Tribunal Supremo que foron comunicadas ás distintas administracións


O sábado 21 de Maio deste 2016, representantes do Comité Cidadán de Emerxencia para a Ría de Ferrol, presentaron denuncia no Xulgado de Garda de Ferrol, pola entrada, que estaba prevista para esa tarde, do Gaseiro "LNG Akwa Ibom" a REGANOSA, logo que o Tribunal Supremo en sucesivas sentencias declarara a ilegalidade das autorizacións de funcionamento da Planta de Gas.

Na denuncia sinálanse como responsábeis ao Capitán Marítimo, Presidente da Autoridade Portuaria, Director de Reganosa e Director do Xestor Técnico do Sistema Gasístico.


Ao Xulgado de Garda de Ferrol

Luz Mariña Torrente Lopez, con DNI XX.XXX.XXX-X, con domicilio a efectos de notificacións en XXXXXXXXXXXXXXX, en nome e representación da "PLATAFORMA DE VECIÑOS CRUCEIRO DE MEHA (MUGARDOS)" co número de CIF XXXXXXXXX.

Manuel Angel Rodriguez Carballeira, con DNI XX.XXX.XXX-X, con domicilio a efectos de notificaciones en XXXXXXXXXXXXXXX, en nome e representación da "ASOCIACIÓN CULTURAL FUCO BUXÁN" con NIFXXXXXXXXX.

Humberto Fidalgo Couce, con DNI XX.XXX.XXX-X, con dirección a efectos de notificación en XXXXXXXXXXXXXXX, membro do Comité Cidadán de Emerxencia para a Ría de Ferrol, en representación de ADEGA Ferrolterra.

A planta de regasificación de REGANOSA localizada en Punta Promontoiro no Concello de Mugardos non dispón de autorización para o seu funcionamento por sentenzas firmes do Tribunal Supremo (achéganse) que foron comunicadas ás distintas administracións.

Temos coñecemento que coa pleamar do dia 21 de Maio ten prevista a entrada dun buque gasero na Ría de Ferrol e o posterior atraque no pantalán de REGANOSA para descargar gas natural licuado que será almacenado nos tanques que dispón esta empresa e que posteriormente sería incorporado ao Sistema Gasista do Estado.

Todas estas operacións entrañan un risco para as poboacións próximas e supón un evidente menosprezo ás decisións do máis alto Tribunal do Estado, feitos que poderían constituír un delito de desobediencia á autoridade; contra a ordenación do territorio e contra a seguridade colectiva.

Consideramos responsables destas actuacións ao Capitán Marítimo de Ferrol: Jorge Cao, ao Presidente da Autoridade Portuaria de Ferrol-San Cibrao: José Vilariño, ao Director de REGANOSA: Emilio Bruquetas e ao Director Xeral do Xestor Técnico do Sistema Gasista de ENAGAS.

Ferrol a 21 de Maio de 2016


AMPLIACIÓN DA DENUNCIA DE HOXE, APORTANDO IMPORTANTES ARGUMENTOS, ANTE A ENTRADA NA RÍA DO GASEIRO AKWA IBOM, CARGADO DE GNL PARA REGANOSA

Pola tarde o CCE presentou no Xulgado de Garda una ampliación á denuncia presentada pola mañá.

Desoindo as Sentencias do Tribunal Supremo, entrou hoxe un novo Gaseiro a REGANOSA, a una Planta declarada ILEGAL, poñendo en risco a toda a cidadanía.

Que compañía de seguros cubre a una Planta DECLARADA ILEGAL?

AO XULGADO DE GARDA DE FERROL

Luz Mariña Torrente Lopez, con DNI XX.XXX.XXX-X, con domicilio a efectos de notificacións en XXXXXXXXXXXXXXX, en nome e representación da "PLATAFORMA DE VECIÑOS CRUCEIRO DE MEHA (MUGARDOS)" co número de CIF XXXXXXXXX.

Manuel Angel Rodriguez Carballeira, con DNI XX.XXX.XXX-X, con domicilio a efectos de notificaciones en XXXXXXXXXXXXXXX, en nome e representación da "ASOCIACIÓN CULTURAL FUCO BUXÁN" con NIFXXXXXXXXX.

Humberto Fidalgo Couce, con DNI XX.XXX.XXX-X, con dirección a efectos de notificación en XXXXXXXXXXXXXXX, membro do Comité Cidadán de Emerxencia para a Ría de Ferrol, en representación de ADEGA Ferrolterra.

Ante o Xulgado comparecemos e DICIMOS:

Que como ampliación á denuncia presentada esta mañá e como continuación, tamén, á conversación mantida coa súa Sría. na que a Xuíz de Garda nos manifestou que a priori non ten intención de actuar de oficio con carácter previo á entrada do gasero, por medio deste novo escrito vimos facilitar a súa Sría. a documentación complementaria con base na cal entendemos non poderá eludir a intervención, posto que nos atopamos ante a inminente comisión de senllos delitos de risco, contra o medio ambiente e contra a seguridade colectiva, así como ante a comisión inminente dun delito de desobediencia ás resolucións do Tribunal Supremo quen non só declarou ilegal a instalación, senón que ademais solicitou o inmediato cumprimento.

Que en calquera caso en relación con estas resolucións do noso máis alto Tribunal habemos de ter en conta que son de natureza declarativa por canto, desde o mesmo momento en que adquiriron firmeza, despregan os seus efectos; devandito contido declarativo implica, pois, que REGANOSA carece na actualidade dos permisos de actividade e é unha instalación ILEGAL.

Achegamos a estes efectos -as dúas sentenzas do Tribunal Supremo achegadas no escrito de denuncia da mañá, o auto de aclaración da segunda delas.

Habemos de anticiparnos, pois é probable que se utilice como argumento, que non pode ampararse o incumpridor dunha sentenza declarativa no prazo de dous meses que establece a lei da xurisdición para a acreditación do cumprimento da sentenza, pois devandito prazo é meramente procesal e só implica a habilitación que tería o Tribunal Supremo para instar a execución en vía contencioso administrativa, e menos cando o pronunciamento declarativo refírase a unha actividade perigosa; pois dicir semellante dislate sería tanto como autorizar actividades perigosas sen cobertura en España por prazos de dous meses, cando obviamente esa non é a finalidade que ten o prazo procesal previsto na lei da xurisdición.

Como pode deducirse da súa lectura a anulación das autorizacións concedidas a REGANOSA é radical e é por iso que a autoridade xudicial esixa que a instalación, si quere continuar coa actividade inicie os trámites de novo; debendo acreditar de conformidade coa normativa que actualmente atópase vixente que esta instalación cumpre os requisitos que esixe o Art. 67 da Lei de Hidrocarburos; isto é adecuación ao territorio, medio ambiente, seguridade e viabilidade económico financeira.

En tanto REGANOSA non volva acreditar ex novo estes requisitos e consiga as novas autorizacións non poderá operar e a autoridade xudicial debería impedirllo.

Teñamos así mesmo en conta que a perdida das autorizacións que habilitan para realizar a actividade implica a perda e non cobertura dos seguros. É por iso que a descarga do GNL do barco que está previsto que entre non estará cuberta polas compañías aseguradoras de tal modo que si se produce un accidente, ninguén se fará cargo do sinistro.

En canto a que o seu Sría ha de esperar a que entre o barco porque si non non se consumou o delito, dicir que nos parece con todos os respectos unha equivocación xurídica.

O tráfico de buques metaneiros en España está controlado por ENAGAS, que asumiu legalmente a posición de regulador do sistema. Todos os barcos que entran e saen das plantas de regasificación españolas prográmanse con suficiente antelación. É por iso que calquera pode saber, como sabemos nós, que existe a intención de dirixir na primeira marea un barco rumbo a REGANOSA, unha planta declarada en firme ILEGAL. Vea-se neste sentido páxina web do regulador do sistema.

É por iso, que separadamente de que programar a entrada dun barco supón unha evidente intención de desobedecer o mandato do Tribunal Supremo -cuestión esta que de por si é un feito o suficientemente grave como para que o representantes da xustiza en Ferrol fosen sensibles a iso-, polas características concretas da autorización que se ha anulado, estamos ante unha instalación básica do Estado e ante un buque cargado até a bandeira con GNL e non ante unha mera vivenda que perdeu a súa licenza urbanística, cuxa demora no cumprimento da sentenza non ten consecuencias para a vida das persoas.

E é, precisamente, pola natureza da instalación e pola altísima perigosidade da actividade pola que hai que reaccionar de xeito preventiva, cando se coñece que unha instalación declarada ilegal decide seguir coma se nada ocorrese coa actividade e coma se o Tribunal Supremo non se pronunciou.

Si estivésemos ante un coche que ten a intención de circular sen seguro e cargados de material pirotécnico ata na baca para acudir á feira de Betanzos, non habería dúbida sobre a necesidade de intervención preventiva.

E é por iso que ante delincuentes que se parapetan detrás de mesas de oficina e ao amparo de grandes corporacións, a sensibilidade e capacidade de reacción dos nosos administradores de xustiza, ante o incumprimento flagrante das resolucións do noso máis alto Tribunal, debería ser a mesma.

Insistimos, pois, que estamos ante unha instalación básica do Estado que por orde do Tribunal Supremo perdeu a habilitación que lle permitía realizar a actividade, que dita actividade non é unha actividade calquera, senón que é unha actividade de altísimo risco que por iso mesmo está sometido a un réxime de permisos rigorosos e altamente complexos e que os xulgados de Ferrol non poden permanecer inactivos ante esta nova realidade. Polo menos deben investigar e débeno facer de xeito urxente, a fin de impedir calquera danos que poida causar a actitude rebelde de REGANOSA.

Na súa virtude

SUPLICAMOS a actuación de oficio e inmediata do Xulgado na investigación dos posíbeis delitos dos que informamos, co fin de paralizar a actividade de risco de xeito inmediato, debendo en particular solicitar á instalación hoxe mesmo e con anterioridade á entrada dos gaseros, as pólizas de seguros para comprobar si a instalación perdeu a cobertura e o estado de situación das autorizacións.

En Ferrol a 21 de maio de 2016

Comité Cidadán de Emerxencia para a Ría de Ferrol
comitecidadan@gmail.com
www.comitecidadan.org
@ComitCEmerxenc


Enviado por:

Comite Cidadan de Emerxencia
-comitecidadan@gmail.com-
21 de maio de 2016 16:38
21 de maio de 2016 18:12________________
Ler máis...

20160522

AGEe aposta por facer pedagoxía social ante unha “débeda que non é lexítima nin soberana nin ética” - A eurodeputada galega Lídia Senra defende que as forzas de esquerda deben tomar valentía, buscar solucións e oporse a que os Estados paguen a débeda.


A débeda pública, un dos aspectos máis importantes da política económica e da política en xeral que afecta a case todo o mundo e que se converteu nunha ferramenta de dominación que releva o actuar democrático a un plano moi inferior. Onde quen decide nos aspectos fundamentais da vida das persoas e dos países, son as grandes corporacións transnacionais financeiras e industriais, no nome do Deus Mercado. O que supón no actual proceso político europeo e do polo de agora Reino de España, o fundamenta que debemos saber, o fundamental que nos teñen que explicar os partidos políticos que se presentan nestas próximas elección xerais do 26X, de cal é o seu posicionamento e que é o que teñen pensado facer, no caso de participar no goberno ou desde o parlamento español, ante unha débeda impagábel, nas actuais circunstancias, onde xa supera o 100% do PIB anual. Desde Ártabra 21 consideramos de moito interese esta xornada, que se vai difundir integra a través da rede, polo que hai que prestar atención nos vindeiros días no canle de AGEe.  

AGEe aposta por facer pedagoxía social ante unha "débeda ilexítima". | AGEe aposta por facer pedagoxía social ante unha “débeda que non é lexítima nin soberana nin ética”. | Lídia Senra defende que as forzas de esquerda deben tomar valentía, buscar solucións e oporse a que os Estados paguen a débeda. | Un cento de persoas participan na xornada organizada polo GUE/NGL en Santiago sobre o impacto das imposicións europeas.


Lídia Senra, eurodeputada de Alternativa Galega de Esquerda en Europa (AGEe), integrada no Grupo Confederal da Esquerda Unitaria Europea/Esquerda Verde Nórdica (GUE/NGL), asegurou onte que a chamada débeda pública, que, segundo os datos difundidos esta semana polo Banco de España, superou xa no Estado español o 100% do Produto Interior Bruto (PIB), é “unha estafa, un negocio para unhas poucas persoas e un elemento de chantaxe para os pobos e para manter de xeonllos ás clases populares”. Lídia Senra realizou estas afirmacións durante a xornada “Débeda pública. O impacto do memorando da Unión Europea”, organizada este sábado na Facultade de Filosofía de Santiago polo propio GUE/NGL e AGEe e na que participaron ao redor dun cento de persoas.

A eurodeputada realizou un chamamento ás forzas políticas de esquerda para “coller valentía, buscar solucións e facer pedagoxía” na sociedade de cara a que a poboación coñeza que estamos ante uns datos “alarmantes” sobre os que hai que reflexionar, xa que no 2015 a débeda do Estado español estaba en máis de 23.000 euros por persoa. A Comisión Europea esta semana xa advertiu de que se deberán realizar máis axustes e tamén reducir o déficit en 8.100 millóns de euros.

Senra cualificou de “ilexítima” a débeda e defendeu unha oposición ao seu pagamento por parte dos Estados e das clases populares. “Non é lexítimo nin ético que unha débeda provocada na súa inmensa maioría en orixe pola banca e as grandes empresas multinacionais se traspase ao conxunto da cidadanía e sexa utilizada para facer negocio”, exclamou. Por iso, chamou a “plantarse”, non pagar esta débeda ilexítima e desenvolver políticas a favor da maioría da poboación, non da minoría.

Lídia Senra foi a encargada de inaugurar a xornada, xunto co portavoz de AGE no Parlamento galego, Xosé Manuel Beiras, quen alertou, pola súa banda, de que a débeda é un exemplo máis da “deriva fascistizante” ante a que nos atopamos. Beiras asegurou que o poder conseguiu “acostumar á sociedade a asumir falsidades como se foran verdades” a través dun “continuo proceso de perversión”. Así, fronte ao nome de “débeda pública”, puxo a énfase en que “a orixe da débeda non é pública, senón privada”. “Non é unha débeda que contraese o Estado para atender á maioría da cidadanía”, explicou, senón para atender ás entidades financeiras. Por iso, defendeu, igual de Lídia Senra, que “non temos motivo para ter que pagar unha débeda así, que non é soberana”. “Temos que salvar á cidadanía, non ás entidades que provocaron a débeda”, engadiu, e por iso animou a levar a cabo un “combate a fondo, non a medias”, zanxou.

Na xornada participou a economista e responsable de Organización de Anova, Esther Duro, que aportou algúns datos ao respecto da débeda na Galiza. Duro tachou a débeda de “ferramenta de extorsión á soberanía dos Estados” e de “ferramenta de fomento da servidume, na medida en que somete á maioría social á vontade dos novos señores feudais, reencarnados hoxe na elite financeira que goberna o mundo”.

Duro explicou que cando Alberto Núñez Feijóo acadou a presidencia da Xunta, no 2009, a débeda pública galega era de 3.923 millóns de euros e representaba o 6,7% do PIB galego. Tras algo máis de 7 anos de goberno do PP, a débeda acadou os 10.375 millóns de euros, un 18,6% do PIB galego.  A economista afirmou que o incremento da débeda ten un impacto importante no orzamento anual galego e que o seu crecemento descontrolado trasládase en forma dunha maior carga financeira polos xuros que se amortizan con cada vencemento. Neste sentido, no ano 2015 os xuros que pagou a Xunta ás entidades financeiras foron de 336 millóns de euros, partida que acada valores máximos cada ano que pasa. “A débeda é o xugo para garantir a supervivencia do capitalismo”, afirmou Esther Duro, quen defendeu, igual que Lídia, valentía por parte das forzas políticas de esquerda para esixir a cancelación da débeda. “Temos que reclamar unha auditoría pública da débeda e solicitar a súa cancelación. Non é unha débeda soberana e polo tanto non debe de valernos unha simple reestruturación ou reconversión”, concluiu.

No mesmo sentido, Iolanda Fresnillo, membro da Plataforma Auditoría Cidadá da Débeda, criticou que se estea a usar a débeda como “ferramenta de medo e ameaza” por parte dos “estados financeiros, que secuestraron a soberanía”. “A débeda é un negocio polo cal estamos pagando uns intereses que son os que realmente están rescatando á banca contra os dereitos sociais, ambientais, políticos e económicos da maioría”, denunciou. Fresnillo fixo fincapé na necesidade dunha resposta global e de auditorías para acumular argumentos compartidos coa poboación a favor do impago.

O membro da Plataforma Saír do Euro, Joan Tafalla, expuxo que resolver o problema da débeda non será posible sen recuperar a soberanía económica e política dos pobos do Estado español. “Por que motivo se deben aceptar as chantaxes da banca en forma de intereses brutais da débeda?”, preguntou, para facer un chamamento a non ter medo ao déficit e a recorrer ao Banco da República Confederal Española futura. “Todo vai depender de que sigamos acatando a servidume ou decidimos emanciparnos”, dixo.

Na última parte da mañá interveu o fundador e portavoz da rede internacional do Comité para a Anulación da Débeda do Terceiro Mundo, Éric Toussaint, quen definiu a débeda ilexítima como aquela débeda contratada a favor dunha minoría privilexiada; e a débeda insostible como aquela que impide aos gobernos garantir os dereitos fundamentais da cidadanía.

Santiago, 21 de Maio de 2016


Máis información:
Lídia Senra, eurodeputada de Alternativa Galega de Esquerda en Europa (AGEe), integrada no Grupo Confederal da Esquerda Unitaria Europea/Esquerda Verde Nórdica (GUE/NGL).

lidia.senra@europarl.europa.eu

Alternativa Galega de Esquerdas en Europa - Oficina en Galiza:
age.europa.galiza@gmail.com

Alternativa Galega de Esquerdas en Europa - Oficina en Bruxelas:
vera.montotovazquez@europarl.europa.eu

Xornal dixital de AGEe:
http://ageuropa.gal/

   

Enviado por:
AGE Europa - Galiza
-age.europa.galiza@gmail.com-
21 de maio de 2016 17:16
____________________
Ler máis...

A auga é un dereito básico para todas as persoas, unha reportaxe desde Vigo: Vídeo #AugaParaTodas


As compañeiras e compañeiros de da Oficina de Dereitos Sociais do barrio de Coia en Vigo, envían-nos unha reportaxe audiovisual de interese, desde Ártabra 21, publica-mo-la, non podía ser menos, para difundir a actividade social das organizacións comprometidas co benestar social e a loita pola xustiza e os dereitos civís e humanos, desde o sur da Galiza.

A auga é un dereito básico. O acceso a este servizo non debería estar en mans de empresas privadas, que fan negocio mentres a administración se desentende e non se garante que persoas sen recursos vivan situacións terríbeis como a do corte deste subministro.

Na reportaxe falamos con afectadas polos cortes de auga en Vigo, coa Oficina de Dereitos Sociais de Coia, e escoitaremos tamén aos responsábeis da empresa Aqualia, que xestiona o acceso ao dereito básico da auga no concello de Vigo.

Queremos escoitar outras voces, visibilizar o que acontece na cidade de Vigo, onde os dinosetos saíron gratis porque foi Aqualia quen os pagou, ademais de se facer cargo de humanizacións de rúas, e onde non existe un protocolo para aquelas persoas que non poden pagar as facturas da auga.

#AugaParaTodas porque é un dereito, un ben común, e porque queremos que rematen os cortes de auga.

Video #AugaParaTodas


https://youtu.be/LwucFc7INRo
--
OFICINA DEREITOS SOCIAIS - COIA (ODS-Coia) | odscoia.arkipelagos.net | odscoia@riseup.net |@odscoia | tel: 696 618 732 - 679 758 663. | Estamos os luns de 17h00 a 19h00 en Coia, nos locais da parroquia do Cristo da Vitoria (rúa Baiona 9, Vigo)

Enviado por:
Oficina Dereitos Sociais - Coia
-dereitossociais@gmail.com-
20 de maio de 2016 16:52

_______________
Ler máis...

20160520

24 de Maio "Dia Internacional das Mulleres pola Paz", acto da Marcha Mundial das Mulleres xunto con BDS-Galiza, no Ateneo Ferrolán, presenta a acción internacionalda Flotilla da Liberdade "Mulleres Rumbo a Gaza”

A MARCHA MUNDIAL DAS MULLERES DE FERROLTERRA CONMEMORA O DIA INTERNACIONAL DAS MULLERES POLA PAZ

Este ano A Marcha Mundial das Mulleres, en Ferrol como noutras cidades da Galiza, conmemoramos o 24 de Maio "Dia Internacional das Mulleres pola Paz", presentando a campaña que a Marcha xunto con BDS iniciamos para apoiar e dar a coñecer a acción da Flotilla da LiberdadeMULLERES RUMBO A GAZA” na que mulleres de todas as partes do mundo faranse á mar para resaltar o importante papel desempeñado polas mulleres palestinas na loita do seu pobo e as súas resistencias non só ao estado de Israel senón tamén á discriminación e o patriarcado.

É por isto que vos convídamos o próximo martes día 24 de Maio ás 19:00h. no Ateneo Ferrolán á charla na que falaremos mulleres da Marcha Mundial das Mulleres e activistas de BDS.

Gustaríanos contar coa vosa presenza para dar especial importancia e relevancia a este proxecto no que por primeira vez as mulleres somos as únicas protagonistas  nunha acción deste tipo.
--
"As mulleres decidimos"

Coordenadora Local de Ferrolterra da Marcha Mundial das Mulleres
mmmferrolterra@gmail.com
www.feminismo.info

Encontra-nos no facebook e twitter.

Enviado por:
Marcha Mundial Ferrolterra
-mmmferrolterra@gmail.com-
19 de maio de 2016 23:26

_____________
Ler máis...

Roteiro Urbano das Irmandades da Fala em Ferrol, Atelier infantil de Respostaria Criativa e petiscada de irmandade, organizado pola Fundaçom Artábria este sábado 21 de Maio en Ferrol


Roteiro Urbano das Irmandades da Fala em Ferrol, Atelier infantil de Respostaria Criativa e petiscada de irmandade, organizado pola Fundaçom Artábria este sábado 21 de Maio en Ferrol


No sábado 21 de Maio, daremos continuidade as atividades de comemoraçom do centenário das Irmandades da Fala com um roteiro urbano pola cidade, onde Joám Lopes, licendiado em história pola UNED e Guia turístico da Galiza, vai guiar-nos polos locais mais significativos das Irmandades em Ferrol. Na atividade contaremos com a colaboraçom do Toxos e Flores e da Semente Trasancos.

A saída está marcada para às 17.30hs ao pé do palco da música, no Cantom de Molins e terá umha duraçom de aproximadamente 1 hora e 45 minutos.

Entre outros pontos visitaremos a rua irmandinhos, onde está sediado o Teatro Jofre, onde conheceremos a importáncia do teatro na criaçom das Irmandades. Também faremos umha visita polo local do Toxos e Flores, guiados polo seu presidente, Arturo Lamas.

Também saberemos onde estava sediado o local da rondalha Airiños da miña terra, local onde tivo lugar a constituiçom das Irmandades da Fala em Ferrol. No Cantom de Molíns, contaremos com a intervençom de Rosalia Cortiças Leira, da Semente Trasancos, que nos falará um bocado da Semente como projeto continuador das Escolas de Insiño Galego.

O roteiro finalizará na estátua de Camilo Dias Valinho onde rendiremos umha pequena homenagem às pessoas vinculadas às Irmandades que fôrom represaliadas em 1936.

Para finalizar a jornada haverá umha petiscada de irmandade no nosso Centro Social.


Sábado 21 de Maio, às 19.00hs decorrerá no Centro Social um atelier infantil de repostaria criativa ministrado por Maru Alonso. Precisa-se de inscriçom prévia gratuita e há límite de assistência para 15 crianças.

A atividade está programa para nenos e nenas a partir dos 4 anos.

--
Travessa de Batalhons nº7   Esteiro
15403 Ferrol - GALIZA
Telefone: +34 981 35 29 86
www.artabria.net

Segue-nos em twitter @fartabria e em facebook!

 A Fundaçom Artábria é um projecto popular em defesa da língua e cultura nacional, os valores solidários e os direitos históricos da Galiza. Entidade de carácter sociocultural sem ánimo de lucro que está declarada de Interesse Galego e classificada de interesse cultural, com o nº 54 no registo de fundaçons da Xunta de Galicia.

Enviado por:
Fundaçom Artábria
-artabria@artabria.net-
18 de maio de 2016 21:52
18 de maio de 2016 20:42

____________
Ler máis...

Ante a entrada dun novo buque gaseiro cargado con gas natural licuado para a ilegal e perigosa Reganosa, o Comité Cidadán de Emerxencia convoca unha concentración sonora, na Praza Amada Garcia, diante do Edificio Administrativo da Xunta de Galicia, este venres 20 de Maio, ás 8 da tarde


CONCENTRACIÓN SONORA EN FERROL,
 VENRES 20 DE MAIO, ÁS 8 DA TARDE (NOVO HORARIO)
DIANTE DO EDIFICIO ADMINISTRATIVO DA XUNTA
NA PRAZA AMADA GARCIA

Un novo buque cargado con miles de toneladas de gas natural licuado, ten previsto a súa entrada na Ría de Ferrol para descargar en Reganosa. Un buque de grande porte con unha capacidade de carga de ducias de miles m³ de GNL (LNG). O buque entrará pola bocana da Ría e cruzará o angosto, estreito, de pouco calado e de fondo rochoso, canle de máis de 4.500 metros, até chegar ao pantalán de descarga do peirao de Punta Promontoiro, situado no termo municipal de Mugardos. Onde Reganosa coa complicidade de políticos sen escrúpulos construíu unha planta de gas que nos ameaza todo-los días, aumentando exponencialmente esta ameaza, sempre que entra na Ría un buque destas características, cargado para a perigosa e ilegal planta regasificadora de Mugardos. Este buque fai o gaseiro número 210 que descarga en Reganosa, desde que o fixera o "Galicia Spirit" en Maio de 2007.

Este é o primeiro buque que entra na Ría, despois de que o Tribunal Supremo ditara a súa Terceira Sentenza firme contra Reganosa que anulou a autorización para a construción da planta regasificadora en Mugardos, encostada ao complexo petroquímico do Grupo Tojeiro (Forestal del Atlántico e Imegalsa).

Onte unha nova en "La Voz de Galicia" viña de novo a botar flores a un grande despropósito ilegal e corrupto, como é o de Reganosa, falaba-se dun proxecto coñecido, por reiterado neste xornal: "Ferrol, a la vanguardia del transporte marítimo sostenible", ademais dun verdadeiro faro, mente no de "transporte sostíbel", a non ser que entendan por sostibilidade algo diferente ao que é en realidade. Chaman-lle "transporte marítimo sostenible" a algo tan sorprendente como é que os buques utilicen de combustíbel o gas (GNL/LNG), como se este combustíbel, fora renovábel, non contaminara e non fora un máis dos chamados combustíbeis fósiles.

Son xa máis de dous anos coa mesma ladaíña. Pois foi a principios de 2014, que Reganosa anunciaba un novo despropósito contra a poboación que mora na contorna desta Ría. O negocio anunciado consiste nun dispositivo que traslade á boca da Ría o GNL como combustíbel. Un negocio de Reganosa, apoiado pola Xunta de Galicia, subsidiado con diñeiro público. Proxectan un HUB de Gas Natural Licuado de Reganosa que fará de Ferrol unha enorme bomba de reloxería colocada dentro da nosa Ría, será  a construción dun surtidor de gas (gasolineira) na Ría de Ferrol, para buques que utilicen LNG/GNL como combustíbel. Este proxecto xa conta co apoio da Unión Europea, cun custe orzamentario millonario. Mais hai uns meses un dos principais socios de Reganosa, Gas Natural Fenosa, abandonaba o proxecto e a propia Reganosa, vendendo todas as súas accións. Aínda está sen explicar, e menos analizar, o porque o principal socio gasista de Reganosa abandona. Algo que nos venderon en positivo, como que Galiza se facía co controlo da planta, onde diñeiro público se invístese nunha planta de gas deficitaria, ilegal e perigosa. E xa non digamos a aposta de GADISA, que co seu novo investimento pon en perigo a viabilidade de miles de postos de traballo que xera o grupo noutras actividades, como na rama da distribución e comercio de alimentación.

Diante do aumento da ameaza contra a seguridade e a vida, que supón a entrada dun novo buque gaseiro, xunto á propia instalación da Planta de Gas en Mugardos, o Comité Cidadán de Emerxencia para a Ría de Ferrol, como ven sendo habitual sempre que entra un gaseiro cargado na Ría de Ferrol, convoca unha acción de protesta e denuncia, consistente nunha Concentración Sonora, este venres ás 8 da tarde (Novo Horario) en Ferrol, na Praza Amada Garcia, diante do Edificio Administrativo da Xunta de Galicia.

Mugardos, ao fondo os tanque de Reganosa - Foto de Jorge Meis.

Van catro anos, desde que o 11 de Maio de 2012 se ditou a primeira Sentenza firme polo Tribunal Supremo, onde a planta xa foi declarada ilegal, en sentenza inapelábel. O 15 de Setembro de 2014, foi admitido a trámite, polo Tribunal Supremo, o Recurso de Casación contra a decisión da Xunta de Galicia e o Concello de Mugardos que denegan a nulidade do novo PXOM en execución da mencionada Sentencia. E agora os pasado 28 de Marzo e 25 de Abril des 2016, dita-se a Segunda e Terceira sentenzas firmes do Tribunal Supremo contra o despropósito gasista de Reganosa, anulando a autorización previa de instalación e a autorización para a construción da mesma respectivamente.

Tras as sentenzas do Tribunal Supremo, que declaran ilegal a Reganosa, esiximos o fin desta ameaza e deste malgasto de cartos públicos. Temos que esixir o seu peche definitivo.
 • QUE SE CUMPRAN AS SENTENZAS DO TRIBUNAL SUPREMO XA! 
 • POLA DEFENSA DA VIDA, A NOSA SEGURIDADE E A RÍA  !!
 • CESE DA ACTIVIDADE E DESMANTELAMENTO DE REGANOSA  !!
 • MÓVETE CONTRA A IMPUNIDADE !!
 • PECHE XA!!
 • PLANTA DE GAS FORA DA RÍA  !!

O COMITÉ CIDADÁN DE EMERXENCIA PARA A RÍA DE FERROL, TAMÉN NECESITA NESTES MOMENTOS AXUDA ECONÓMICA, PARA CONTINUAR COS PROCESOS XUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS ABERTOS: COLABORA.

Comité Cidadán de Emerxencia para a Ría de Ferrol
comitecidadan@gmail.com
www.comitecidadan.org
@ComitCEmerxenc


Información baseada na enviada polo:
Comité Cidadán de Emerxencia
-comitecidadan@gmail.com-
18 de maio de 2016 18:22
_______________
Ler máis...

Preparando o 28M: Faladoiro da Dignidade en Lugo con Manuel Cañadas, Rocío Fraga, Isabel Vilaba e Rafa G. Escudero - Vídeos das intervencións no Acto - Para apuntar-se no bus Ferrol-Lugo


As Marchas da Dignidade, quentando motores para a cita do vindeiro 28M en Lugo organizando un Faladoiro da Dignidade.

A Columna Galega das Marchas da Dignidade, co organizou coa Columna de Lugo un "Faladoiro da Dignidade", foi un acto o día 13 de Maio de 2016 en Lugo, para falar das Marchas da Dignidade e da importancia de mobilizarse o día 28 deste mes de Maio, na que entraremos nas históricas murallas romanas de Lugo, patrimonio da humanidade, para conformar "Unha Muralla de Dignidade" | #MuralladeDignidade.

Dese a Columna de Ferrolterra, hoxe publicamos as catro interesantes intervencións das compañeiras e compañeiros convidados a participar neste Faladoiro. Con antelación o Concello de Lugo recepcionou aos compañeiros e compañeiras das Marchas nun acto de recoñecemento e solidariedade.

Fala Manuel Cañadas, do Campamento Dignidad de Extremadura.


https://youtu.be/QEKVQSOyPxs


Fala Rocío Fraga, Concelleira de Igualdade do Concello d'A Coruña pola Marea Atlántica.


https://youtu.be/1db1ToC9byU

Fala Isabel Vilaba, Secretaria Xeral Sindicato Labrego Galego.


https://youtu.be/j7KuTcReHWk

Fala Rafa G. Escudero, do Sindicato Ferroviario.


https://youtu.be/mxFCvPPl6iY

Publicado o 17 de Maio de 2016 no Canle do Frente Cívico.

As Marchas da Dignidade, polos dereitos das persoas, dos pobos... e en defensa do medio ambiente; contra a Troika e as súas políticas austericidas que nos condenan ao paro e ao empobrecemento, contra o latrocinio das grandes corporacións transnacionais, contra o cambio climático... Un outro mundo é posíbel e necesario.

Contacto:

#ColumnaFerrolterra
marchasdadignidadeferrolterra@gmail.com


Telefono Ferrolterra:
602 587 531


*******

#Marchas da Dignidade Ferrolterra

Conta no Facebook.

Grupo no Facebook.

Conta no Twitter.

Canle de Ferrolterra no Youtube.

Chamar ao Telefono: 602 587 531.
Ou apuntar-se cubrindo o formulario: Acceder.
______________
Ler máis...

20160519

Charla-coloquio sobre Economía e Decrecemento: outras alternativas ao modelo actual... o luns 23 de Maio ás 12 do mediodía no salón de actos do campus de Esteiro en Ferrol, a cargo de Enrique LLuch Frechina profesor de econonomía


Charla-coloquio sobre Economía e Decrecemento


Dende a Oficina de Cooperación e Voluntariado, convidan a asistir o vindeiro luns 23 de Maio ás 12.00 h no salón de actos do campus de Esteiro á charla-coloquio a cargo do profesor de economía da Universidade CEU Cardenal Herrera de Valencia, Enrique LLuch Frechina.
"MÁIS ALÁ DO CRECEMENTO E DO DECRECEMENTO:
CARA ONDE ORIENTAR A ECONOMÍA?
".
A charla-coloquio estará aberta a toda a comunidade universitaria e ao público interesado en coñecer outras alternativas ao modelo económico actual, e propostas prácticas para mudar os nosos hábitos de consumo.

Agardamos que a información sexa do voso interese.
--
Vanessa Míguez Martín
Técnica da Oficina de
Cooperación e Voluntariado
Centro Cultural Universitario, 1º
15403  - Campus de Esteiro - Ferrol
Tlf:+34  981 167 000   ext. 3677
Horario habitual atención público: luns a venres de 8.30-14.30 h
email: ocvfer@udc.es
http://www.udc.gal/ocv
Skype: vanessa.miguez
https://www.facebook.com/ocv.udc


Enviado por:
OCV Ferrol
-ocvfer@udc.es-
16 de maio de 2016 11:22

______________
Ler máis...

Proxeción, en Narón, do documental "O Piloto o último guerrilleiro..." E posterior coloquio con coa participación de: Afonso Eiré, Xosé Reigosa, Santiago Macías e Enrique Barrera, o venres 20 de Maio, ás 7 da tarde, no Café-Teatro do Pazo da Cultura


Proxección, en Narón, do documental "O Piloto o último guerrilleiro..." E posterior coloquio, o venres 20 de Maio, ás 7 da tarde, no Café-Teatro do Pazo da Cultura

O acto contará coa presentación de Enrique Barrera, profesor e historiador, membro da asociación Memoria Histórica Democrática e a participación de:
 • Afonso Eiré, Guionista e documentalista.
 • Xosé Reigosa, Director.
 • Santiago Macías, Historiador.
Acto organizado pola Asociación Memoria Histórica Democrática  e o Concello de Narón, coa colaboración do Padroado de Cultura do Concello de Narón e Librería DAY.
José Castro Veiga “O Piloto” (O Corgo 1915 – Chatada 1965) o último membro do Exército Guerrilleiro abatido pola Garda Civil, según os autores da documental: “Nin foi un bandoleiro, nin foi un escapado, nin andaba polo monte. Foi un político que non tivo máis remedio que coller as armas para defender a legalidade republicana, primeiro, e logo aos máis necesitados, tratando de que os abusos e as inxustizas minguasen ou non se levasen a cabo en moitos casos”,...
​--
Visita as nosas páxinas web:
www.memoriahistoricademocratica.org
http://memoriahistoricademocratica.wordpress.com
en facebook: Memoria Historica Democratica
en twitter: Memoria Ferrol  @memoriaferrol

Enviado por:
Memoria Histórica Democrática
-memoriahistoricademocratica@gmail.com-
18 de maio de 2016 14:32

_____________
Ler máis...

20160518

Carlos Callón, Xosé Mª Dobarro e Xurxo Souto, estarán en Ferrol, este mércores 18 de Maio, ás 19:30hs, no Centro Cultural Carvalho Calero, dentro do Ciclo "Democracia e Compromiso", organizado pola asociación Fuco Buxán

Ciclo "Democracia e Compromiso": Carlos Callón, Xosé Mª Dobarro e Xurxo Souto este mércores 18 de maio

O vindeiro acto que terá lugar dentro do ciclo de conferencias que estamos a desenrolar baixo o título "Democracia e Compromiso", e que ofreceron este ano a posibilidade de atender a actos protagonizados por importantes figuras do panorama sociopolítico, como Vicente Álvarez Areces, Nieves Santomé, Manolo Lago, Manuel Rivas, Juan Carlos Monedero, Manuela Carmena, Xosé Manuel Beiras, Antón Losada, ...

Concretamente, este mércores 18 de Maio, contaremos coa presenza de Carlos Callón no Centro Cultural Carvalho Calero ás 19:30h para presentar o seu último poemario "Atravesar o Fantasma", ao que se sumarán posteriormente Xosé Mª Dobarro Paz e Xurxo Souto para protagonizar unha Mesa-Debate baixo o lema "Vivir en Galego". Tamén contaremos coa presenza de Roger de Flor, que interpretará varios temas do seu repertorio.

Dende a nosa A. C. Fuco Buxán facemos un chamamento a toda a cidadanía e tecido asociativo a participar no Debate "Vivir en Galego" [Compromiso coa Lingua]. Un debate necesario en Ferrolterra para poñer en valor a necesidade de traballar todos e todas a prol da nosa lingua. Consideramos que é necesario traballar en positivo para recuperar a nosa fala en todos os ámbitos da vida. Consideramos que é necesario un paso adiante de toda a cidadanía e tecido asociativo de Ferrolterra para implicarse no labor do [Compromiso coa Lingua]. Consideramos que é necesario o atrevemento dos e das neofalantes, así como, da normalización e da aceptación na sociedade a todo aquel o aquela que decida trocar a súa fala do castelán ao galego, o respecto aos neofalantes. É unha sorte aprender unha palabra nova cada día, é unha sorte poder mellorarse nunha fala e teimar para lograr dominala, e é necesario poñerlle a atención que merece por ser a Lingua Nai, a lingua do noso lugar de orixe. Non se lle debe dar as costas a nosa lingua, nin a nosa cultura, nin a nosa tradición; pois estas son únicas e non deben ser substituídas por outras, senón, como mínimo, deberan ter as mesmas atencións e oportunidades, deberan ter o coidado que merecen e precisan.

Porén; precisamos unidade; o galego precisa do apoio vital dos centros de ensino, dos docentes e do alumnado en xeral, o galego precisa da axuda dos pais e nais para implicar na nosa lingua aos seus fillos e fillas. O galego precisa ineludiblemente da unidade de todo o tecido asociativo e do seu compromiso coa nosa fala. O galego precisa o apoio dos nosos maiores -que inda a ter prohibida a nosa fala nos seus tempos teimaran por conservala-, é precisa a implicación da xuventude. Demandamos o [Compromiso coa Lingua] dos Medios de Comunicación de Ferrolterra, convídaselles, ofréceselles unha boa oportunidade para implicarse na posta en valor da nosa Lingua uníndose a este chamamento divulgando o mesmo nos seus medios, enviando reporteiros a cubrir o evento e amplificándoo xustamente para darlle a nosa Lingua a cobertura que merece.

Dende a nosa A. C. Fuco Buxán facemos un chamamento xeral á Mesa-Debate "Vivir en Galego" [Compromiso coa Lingua] para tentar acadar un Decálogo de motivacións para Vivir en Galego, para motivar a toda a cidadanía de Ferrolterra a un necesario Compromiso coa Lingua, pois "Vivir en Galego é Posible".

Por outra banda, sinalar que para unha asociación como a nosa supón un serio esforzo -sobre todo económico- conseguir o amable desprazamento ata Ferrol de tódolos conferenciantes.

Por este motivo, pedimos a vosa colaboración:

 • Difundindo os actos previstos
 • Facendo unha doazón: nos actos que desenvolvemos, sempre imos acompañados dalgunha das nosas producións como asociación -chapas, libros, documentais en DVD, ou o último número da nosa revista FUCO BUXÁN- coas que agasallaremos a vosa xenerosidade en función da cantidade doada. Por outra banda, tamén é posible contribuír facendo un ingreso na conta: ES75-2080-0222-8230-4001-5401
 • Seguíndonos nas redes sociais: poderás atoparnos en Facebook, Twitter e na web.
 • Inscribíndovos como socios e socias, contribuíndo ó crecemento da asociación e ó seu sostemento, tanto no económico como na súa actividade.

--

ASOCIACIÓN CULTURAL FUCO BUXÁN: DIRECCIÓN: Rúa Armada Española, 32 baixo - 15406 - Ferrol (A Coruña) APARTADO DE CORREOS: 240 - C.P. 15400 - Ferrol TELÉFONO: 981325492 EMAIL:  fucobuxan@gmail.com A NOSA WEB: www.fucobuxan.net AXENDA: http://www.fucobuxan.net/p/axenda.html FACEBOOK: http://www.facebook.com/pages/Fuco-Bux%C3%A1n/118931821452749 TWITTER: http://twitter.com/FucoBuxan GOOGLE+: https://plus.google.com/u/0/108716477794009532670/posts

Enviada por:
A.C. Fuco Buxán Fuco Buxán
-fucobuxan@gmail.com-
14 de maio de 2016 05:32
______________________
Ler máis...

Proxección de "Eternia" no Ateneo Ferrolán, ás 7 da tarde deste mércores 18 de Maio, e posterior coloquio con David L. Caldeiro actor e produtor da mediametraxe


O mércores 18 de Maio de 2016, o Ateneo Ferrolán proxectará “Eternia”. Mediametraxe rodada, entre outros lugares, na nosa comarca. A proxección comezará ás 19 horas no Salón de Actos do Ateneo e estará presentada por David L. Caldeiro, actor e produtor da mediametraxe. Posteriormente haberá un coloquio sobre a mesma.

Ficha Técnica:
Título: Eternia
Tipo: Mediametraxe
Produción: Cool Films e Grupo Taranis.
Duración: 39 minutos.
Idioma: Castelán.
Ano: 2013
Guión e dirección: Luis Noriega.
Creación de son: Dani López. Mandeo Récords.
Son directo: Zeus Díaz Adelaida. Mandeo Récords.
Banda sonora orixinal: Ezequiel Caramés.
Produtor executivo-Community Manager: Jordi Santos.
Produtores Executivos: David L. Caldeiro, Jordi Santos, Marcos J. Martínez e Luis Noriega.
Produtores financeiros: Cool Films, Grupo Taranis, Mandeo Récords e Juan José Fernández Pacio.
Recreación histórica e revisión histórica de guión: Grupo Taranis.

Sinopse:
Conta a lenda que os druídas da Gallaecia, reunidos no bosque Sagrado, foron masacrados por unha equipa de combate romana enviada polo Senado para dominar todas as tribos castrexas. Un deles, o druída de druídas, Aius, non acudiu á xuntanza e salvou a súa vida. Os soldados da Roma comezan a procura do druída e o seu discípulo, que habitan nunha aldea xunto a antigos guerreiros celtas.

Reparto:
Erica González Miguel, Anxo Manoel, José María Castro, Vicente Roca, Beatriz Serén, David L. Caldeiro, Jesús Patón e Suso Meilán.

Esta produción audiovisual exhibirase sen ánimo de lucro, estando todos os dereitos reservados.

--
Un lugar de encontro para a cultura.
Ateneo Ferrolán, fundado en 1879.

e-mail: secretaria@ateneoferrolan.org | Telf.:  +34 981 357 970 Dirección Postal: Rúa Magdalena 202-204. CP.15402 | Ferrol (Galiza)

Síguenos:
TWITTER: @ateneoferrolan
BLOG: http://ateneo-ferrolan.blogspot.com/
FACEBOOK: https://www.facebook.com/Ateneo-Ferrol%C3%A1n-1430118530577463/
Faite soci@ on line! Colabora con nos!
http://ateneo-ferrolan.blogspot.com.es/2007/12/faite-soci.html

Para axudas e aportacións económicas:
CC en Cajamar Cooperativa. Titular Ateneo Ferrolán.
ES72-3058-6402-9527-2000-5350

Enviado por:
Ateneo Ferrolán Fundado en 1879
-ateneoferrolan@gmail.com-
17 de maio de 2016 13:01
__________
Ler máis...

Xornada aberta en Compostela: "A débeda pública e o impacto do memorando da UE na Galiza e no Estado español" - Sábado 21 de Maio, na Facultade de Filosofía da Universidade de Santiago de Compostela


Xornada aberta en Compostela: "Débeda pública. O impacto do memorando da Unión Europea". | O sábado 21 de maio, de 10:00 a 19.30hrs. na Facultade de Filosofía da Universidade de Santiago de Compostela (Praza Mazarelos). | Ca participación, entre outras, de É. Toussaint, I. Fresnillo, J. Tafalla, E. Duro, Miguel Quinteiro, A. Sánchez, R. Franquesa e María Luisa Lores.


Xornada "Débeda pública. O impacto do memorando da Unión Europea" (Compostela, 21/05/16)


O vindeiro sábado 21 de maio o Grupo da Esquerda Unitaria Europea-Esquerda Verde Nórdica (GUE/NGL), no que Alternativa Galega de Esquerda en Europa está integrada, desenvolverá na Facultade de Filosofía da USC (Compostela) unha xornada aberta de debate baixo o título "Débeda pública. O impacto do memorando da Unión Europea"[1].

A apertura da mesma [10.00hrs.] virá da man do economista e voceiro do Grupo Parlamentario de Alternativa Galega de Esquerda no Parlamento Galego, Xosé Manuel Beiras, e a eurodeputada de AGEe, Lídia Senra, quen impulsou a realización desta xornada co obxectivo de "debater e analizar colectivamente respostas á estafa financieira que nos están obrigando a pagar a toda a sociedade a base de secuestrar os nosos dereitos humanos e sociais e destruír os servizos públicos".

Éric Toussaint, fundador e voceiro da rede internacional do Comité para a Anulación da Débeda do Terceiro Mundo (CADTM), encetará as xornadas abordando "A auditoría da débeda pública na U.E. A diferencia entre legalidade e lexitimidade" [10.30hrs.]. Esta primeira mesa será moderada por David Rodríguez, autor do blogue O Funambulista Coxo.

Seguidamente Iolanda Fresnillo -integrante do espazo de estudos e consultoría en economía política Cooperativa eKona e da Plataforma Auditoría Cidadá da Débeda-; Joan Tafalla - integrante da Plataforma Saír do Euro e membro da European Reserch Network on Social and Economic Policies- e a economista galega Esther Duro -integrante de ANOVA-IN-, debullarán "A composición da débeda pública do Estado español e da Galiza. Canto, como, por que e a quen?" [12.30hrs]. A coordenación deste espazo será a a cargo de Mar Blanco Casais, voceira de Móvete -Movemento Veciñal Estradense e concelleira na Estrada.

Con introdución e moderación de Xoán Carlos Carreira Pérez -profesor titular da Universidade de Santiago e Doutor Enxeñeiro Agrónomo-,  a quenda de tarde abrirá cunha análise sobre a "Imposición do memorando da UE no Estado Español" da man de Ramón Franquesa -profesor de Economía Mundial na Facultade de Economía e Empresa da Universidade de Barcelona, experto en recursos renovábeis e economía social- [16.30hrs].

A xornada rematará ca mesa de análise colectiva "A débeda e a desaparición da banca pública no día a día dos pobos. Impacto nos orzamentos das institucións galegas (Xunta e Concellos) e na prestación dos servizos públicos" [18.00hrs]. Este espazo será desenvolvido por Miguel Quinteiro -activista político e social integrante da cooperativa de consumo consciente Árbore e da asociación de consumidores/as Acouga-; Antón Sánchez -deputado no Parlamento Galego dentro do Grupo da Alternativa Galega de Esquerda (AGE)- e María Luisa Lores Aguín -integrante da Asociación Galega Para a Defensa da Sanidade Pública (AGDSP) e coautora dos libros "A saúde como negocio" e "A comercialización da Saúde"-. A Concelleira de Políticas Sociais, Diversidade e Saúde de Santiago de Compostela Concha Fernández levará adiante a introdución e moderación deste último espazo da xornada.

Compostela, de 13 Maio de 2016.


Máis información:
Lídia Senra, eurodeputada de Alternativa Galega de Esquerda en Europa (AGEe), integrada no Grupo Confederal da Esquerda Unitaria Europea/Esquerda Verde Nórdica (GUE/NGL).

lidia.senra@europarl.europa.eu

http://ageuropa.gal/

twitter  Facebook

Equipa de Comunicación AGEe:
0034 698 108 434/0032 483 604 027 (Bruxelas)
0034 666 368 883 (Galiza)

[1] Adxuntamos díptico e cartaz.

CARTAZ_DébedaPúbica. ImpactoDoMemorandoDaUE.compressed.pdf
DÍPTICO- | Acceder/Baixa.

PROGRAMA_DébedaPúbica.ImpactoDoMemorandoDaUE.compressed.pdf

Enviado por:
SENRA RODRÍGUEZ Maria Lidia OFFICE
-lidia.senra-office@europarl.europa.eu-
13 de maio de 2016 16:28
____________________
Ler máis...

O idioma é vida - 17 de Maio de 2016 - Acto final na Praza da Quintana, da Manifestación de Queremos Galego en Compostela - Vídeos das actuacións e intervencións


A lingua é a maior creación colectiva dun pobo, a expresión máis clara da súa existencia e vontade de se desenvolver. A normalidade plena da lingua propia evidencia o desenvolvemento e a prosperidade do pobo que a fala.

Manifesto en Queremos Galego:
http://www.queremosgalego.org/

O idioma é vida - 17 de Maio de 2016 - Acto final na Praza da Quintana, da Manifestación de Queremos Galego en Compostela -  Desde Ártabra 21 presentamos os vídeos das actuacións e intervencións.


https://www.youtube.com/playlist?list=PLDnF1VI4jx6md_eJ4TinPQnLgHSx8HgpZ

!7 de Maio de 2016, día das Nosas Letras, dedicado a Manuel María.
________________
Ler máis...

20160517

Lídia Senra insta ao estado español a votar en contra de que a UE permita usar glifosato 9 anos máis -


Lídia Senra insta ao estado español para que vote en contra de que a UE pemita usar glifosato 9 anos máis. | Alerta do alto uso en Galiza de herbicidas que conteñen este principio activo cualificado pola OMS como “probablemente canceríxeno”. | A membro de AGEe someteuse a unha análise de urina con 47 eurodeputadas/os máis e foi a que deu o nivel máis alto de glifosato.

Lídia Senra, eurodeputada de Alternativa Galega de Esquerda en Europa (AGEe), integrada no Grupo Confederal da Esquerda Unitaria Europea/Esquerda Verde Nórdica (GUE/NGL), instou este luns ao Goberno do estado español para que o próximo mércores, 18 de maio, na reunión do Comité Permanente Europeo de Plantas, Animais, Alimentos e Pensos, vote en contra da proposta da Comisión Europea de reautorizar o uso do glifosato en todos os estados membros ata o 2025.

Lídia Senra ofreceu esta mañá unha rolda de prensa en Santiago, para alertar sobre a importancia da votación europea deste próximo mércores, tendo en conta que o glifosato, principio activo de herbicida que se usa na agricultura e tamén para controlar as herbas nas cunetas, rotondas, parques, xardíns e lugares onde a maioría da poboación se move a diario, está cualificado pola Axencia Internacional para a Investigación sobre o Cancro (IARC), dependente da Organización Mundial da Saúde (OMS), como “probablemente canceríxeno para os seres humanos”.

Este herbicida atópase na auga, aire e alimentos”, alertou a eurodeputada, para deixar claro que a posición de AGEe ao respecto é totalmente en contra de que se siga a permitir o seu uso en todos os estados membros da Unión Europea, tal e como pretende a Comisión Europea. “Se o glifosato se segue utilizando na agricultura, seguirémolo tendo nas nosas mesas e na nosa auga e nos nosos corpos”, afirmou.

Neste sentido, explicou que nos últimos meses se teñen realizado diferentes estudos con persoas voluntarias para analizar a presenza de glifosato nos corpos humanos. Dun estudo realizado en Portugal a 26 persoas, no 100% delas detectouse glifosato na súa urina. Nun realizado en Alemaña, de 2009 persoas, só 8 tiñan niveis de glifosato por debaixo do valor umbral de determinación do método utilizado (0,0751 micragramos por litro). Pero a cuestión non fica aí e tamén no Parlamento Europeo, 48 eurodeputadas e eurodeputados se someteron a unha análise de urina de forma voluntaria. A propia Lídia Senra foi unha das persoas analizadas, xunto con representantes de Bélxica, República Checa, Francia, Alemaña, Hungría Italia, Lituania, Holanda, Reino Unido, Croacia, Finlandia e Irlanda. A galega foi, de todas as persoas, a que deu un nivel máis alto de glifosato no seu corpo: 3,57 nanogramos por mililitro, fronte ao 0,17 que foi o valor mínimo en corpo rexistrado nun eurodeputado da República Checa.

Ante esta situación, e tendo en conta que nin na casa nin na familia da eurodeputada nunca se usou herbicida, Lídia Senra afirmou que é unha evidencia que a poboación galega está altamente exposta ao glifosato a través das terras, aire, auga e alimentos, aínda que non o usen directamente nas súas fincas. “O glifosato está en todas partes”, exclamou. “Estamos falando de algo moi serio como para que os nosos gobernos sigan xogando coa saúde de toda a poboación”, dixo Senra. Por iso, explicou que a AGEe lle parece “extremadamente grave que non se respecte o principio de precaución e se estea plantexando seguir a permitir que se continúe a usar o glifosato a pesar de que é probablemente canceríxeno”.

Lídia Senra preguntouse que intereses defenden os nosos gobernos e considerou que probablemente “teñen máis interese en defender ás grandes multinacionais, como Monsanto, -principal comercializadora do glifosato- que á propia saúde das persoas”. “Apelamos ao goberno do estado español para que o mércores, cando se sente no Comité, vote en contra da autorización do glifosato. É fundamental se se queren salvagardar os dereitos á saúde da poboación”, insistiu. “O principio de precaución é fundamental e débese prohibir o uso do glifosato”, dixo, ademais de considerar que probablemente, no caso de saír adiante a reautorización do glifosato por 9 anos máis, se estea vulnerando o Regulamento CE nº 1107/2009 sobre comercialización de praguicidas, que recolle que os fabricantes deben demostrar que as substancias ou produtos producidos ou comercializados non teñen efectos nocivos na saúde humana ou animal nin efectos inaceptables no medio ambiente e establece que a substancia activa dos praguicidas só debe ser autorizada se non está ou vai estar clasificada como carcinóxena.

Igualmente, e centrada en Galiza, Lídia Senra considerou “fundamental” que a Xunta tome tamén a iniciativa a este respecto, se posicione en contra do glifosato, o prohiba no noso territorio e promova un estudo para analizar que nivel de presenza de glifosato ten a poboación galega.

Santiago, 16 maio 2016.

Máis información:
Lídia Senra, eurodeputada de Alternativa Galega de Esquerda en Europa (AGEe), integrada no Grupo Confederal da Esquerda Unitaria Europea/Esquerda Verde Nórdica(GUE/NGL)

lidia.senra@europarl.europa.eu


http://ageuropa.gal/
https://www.facebook.com/LidiaSenraRodriguez

Comunicación AGEe na Galiza:
age.europa.galiza@gmail.com

Alternativa Galega de Esquerdas en Europa
Oficina en Galiza
Tlf.: +34.698.144.067
Tlf.: +34.653.098.018


   


Enviado por:
AGE Europa - Galiza
-age.europa.galiza@gmail.com-
16 de maio de 2016 13:49

_________________
Ler máis...

NUBE DE CATEGORIAS

; Sanidade (2) @MareaArtabra (1) #22 de Marzo (1) #22M2014 (1) #Blockupy (1) #ConfesionDeParte (1) #MareaArtabra (1) #OXI (4) #OXI. Grecia (1) #sempreenGZ (1) 1º de maio (5) 27 de setembro de 1975 (1) 6 maio 2007 (7) A Capela (1) A Crise (288) A Esquerda (91) A fazaña da liberdade (1) A Frouxeira (5) A Graña (3) A Nai Terra (3) A Revolta (16) A Ría Non Se Vende (3) A Saiña (7) A Vía Campesiña (2) A Xente do Mar (20) A Xoaninha (3) A.C. Medulio (1) A.S.C. López Bouza (1) Abolir a guerra (1) Abolir a Guerra - Conquistar a Paz (32) Abusos da Banca (2) Acceso ferroviario ao Porto Exterior (16) Acción Directa de Recuperación de Espazos Públicos (29) Acción Social (1) Acordo Transatlántico (7) Acordos (2) Acoso Laboral (1) Actas da PA21 (6) Actos (5) Actos Externos (100) Acuicultura (1) Ada Colau (1) ADEGA (121) Adicae (1) Adolfo Mayo (1) AETNA (2) Afganistán (2) Afonso Eiré (1) África (1) Agacamt (1) AGAMME (20) AGDSP (4) AGE (5) AGEe (49) Agência Carta Maior (5) Agir (1) Agresión Imperial a Libia (12) Agrocombustíbeis (2) Agrotóxicos (1) Agrupación de AAVV do Rural de Narón (5) Ainhoa Nadia Douhaibi Arrazola (1) Alba Nogueira (1) Alberto Cruz (1) Alberto Garzón (2) Alberto Garzón Espinosa (4) Alberto Pradilla (1) Alberto San Juan (1) Alemaña (1) Alexandre Bóveda (2) Alexandre Carrodeguas (17) Alexis Tsipra (1) Alexis Tsipras (1) Alianza Social Galega (8) Alimentación (3) Altamiro Borges (2) Altermundo (6) Alternativa Galega de Esquerda (24) Alternativa Galega de Esquerda en Europa (1) Amada Garcia (2) Amada García (9) Amada García Rodríguez (1) Amadeo Varela (35) Amaia Pérez Orozco (1) Amarante (3) Amigos da Terra (1) Amizade Santa Mariña (1) Amnistia Internacional (2) Amnistía Internacional (1) Amy Goodman (23) Ana Paz Rodríguez (1) Ana Pontón (3) Anarquía (1) Anarquismo Galego (1) Andalucia (4) Andalucía (1) Andalucita (2) Andaravía (1) André Abeledo Fernández (15) Andrés Bódalo (1) Andrés del Campo (1) ANF (1) Ángel Otaegui Etxebarria (1) Ángela González Carreño (1) Ángeles García Portela (1) Àngels Martínez i Castells (1) Anita (4) Anosa (1) Anova (24) Antenas de Telefonía Non (4) Anti-Bolonia (1) Anti-represión (8) Anti-Xenofobia (1) Anticapitalismo (2) Antifascistas (7) Antimilitarista (1) Antón Dobao (8) Antón Gómez-Reino Varela - Tone (2) Antón Losada Trabada (1) Antón Reixa (1) Antón Sánchez (2) Antonio Turiel Martínez (2) Antroido (1) apartheid (1) Arcadi Oliveres i Boadella (1) Ardóbriga (1) Arméria (8) Arqueoloxía (1) Arredemo (1) Ártabra 21 (3) Ártabra Solidaria (5) Artábria (74) Arte- Antifascismo (1) Artritis (1) Arxentina (3) As Pontes (10) AS-PG (1) Asbestose (1) Asemblea Aberta contra a represión de Ferrolterra (1) Asemblea Aberta de Coia (1) Asemblea Aberta en Cangas do Morrazo (1) Asemblea do Movimento Social de Ferrolterra (2) Asemblea Popuilar do Movimento Social de Ferrolterra (1) Asemblea Popular (1) Asfaltos Tóxicos (1) ASFEDRO (1) Asocia (1) Asociación Custodia Bosque Atlantico BETULA (1) Asociación Custodia Bosque Atlántico BETULA (1) Asociación Galega contra o Maltrato a Menores (2) Asociacion Galega para a Defensa da Sanidade Pública (6) Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública (10) Asociacion Galega para a Densa da Sanidade Pública (1) Asociación Grupo Diversidade Funcional Ferrol e Comarcas (2) Asociación Memoria Histórica Democrática (1) Asociación Montes Veciñais do Cha (1) Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra (1) Asociación Sociocultural Muiño do Vento (1) Asociación Transatlántica para o Comercio e o Investimento (1) Asociación Veciñal "O Castelo" de Narahío (1) Asociación Veciñal de Esmelle (1) Asociacion Veciñal de Esteiro (25) Asociación Veciñal de Esteiro (3) Asociación Veciñal O Rosario Inferniño (5) Aspaneps (1) Associaçom de Estudos Galegos (1) Astronomía (1) Asturias (1) Ataque al poder (1) Ateneo Ferrolán (173) Atenta (2) Atilio A. Boron (1) Atilio Boron (1) Attac (3) Audio (1) Auditoría Cidadá (1) AuditoríaGZ (1) Auga (24) Aulas Indignadas e Comprometidas (1) Avantar (4) Axenda Aberta (21) Axenda Local 21 (1) Baladre (4) Balakandra (1) Ban (1) Banca Ética (5) Banca Pública (3) Banco de Alimentos (2) Banco de Tempo (3) Banglades (1) Bangladesh (1) Barallobre (2) Barreiros (1) Bartoleta Teatro (8) Bastida (10) BDS-Galiza (1) Belén Aneiros López (1) Ben Común (1) Bepe Damasco (1) Bernardino Graña (1) Bernardo Bastida (3) Bernardo García Cendán (1) Bernardo Máiz Vázquez (1) Berta Cáceres (1) Bertón (2) Betula (2) Bhopal (2) Biodiésel (11) Biodiversidade (1) BNG (105) BNG - Asembleas Abertas (8) Boaventura de Sousa Santos (2) Bolivia (8) Bradley Manning (2) Brasil (2) Breogán Riobóo Lois (3) Briante (4) Briga (2) Brión e Leixa (7) Bruno Lopes Teixeiro (1) Bullying (1) Bunkering (3) CA21 (6) Cabo Gago (9) Cadernos de comunicación e análise (1) Caixas de Aforro Galegas (2) Cambiando o imaxinario alienante (2) Camelle (1) Canceira de Ferrol (1) Cangas (14) Canido (14) Caranza (18) Carbón (2) Cárcere (4) Carlos Aguilera (1) Carlos Aznárez (1) Carlos Blanco (1) Carlos Branco (1) Carlos Callón (2) Carlos Calvo Varela (1) Carlos Fernández Liria (2) Carlos Manuel Callón Torres (1) Carlos Midón (1) Carlos Oroza (1) Carlos Outeiro (1) Carlos Sardiña (1) Carlos Taibo (17) Carlos Varela (2) Carme Adán (1) Carmelo Teixeiro (24) Carvalho Calero (6) Casa da Cultura - Museo do Humor (1) Casa do Coronel (1) Caso Lafayette (9) Castelo de San Cristovo (1) Catalunya (4) Cáucaso (1) Causa Galiza (4) CCOO (11) Cedeira (3) Ceivar (5) CELAC (1) Celso Emilio Ferreiro (1) Celso Posada Fernández (13) Celulosa (2) Cementeira de Castro (4) CEMMA (1) Central Obreira Galega (1) Centro de Día de Caranza (1) Centro Media Independente e Comunitario de Ferrol Terra (1) Cesar Bedoya (1) CGT (10) Cha Brión (2) Charles Ferguson (1) Chelo Martinez (1) Chelsea Manning (1) Chema Hernádez (1) Chico Whitaker (1) Chile (5) China (1) Chiqui Pereira (1) Choiva Azeda (1) Chokri Belaid (1) Chris Jordan (1) Chuza! (1) Cidade da Cultura (1) Ciencia (1) CIG (78) CIG Saúde (3) CIG-Saúde (11) Cine (7) Cinema (3) Círculo Lítico da Mourela (5) Claro José Sendón Lamela (1) Clínker (8) Clube Montaña (1) CNT (21) CNY (1) COAGA (1) Cobertura Especial (1) Coco Cuba (1) COG (1) Colas do fame (1) Colectivo Ártabra 21 (7) Colectivo Chimarrao (1) Colectivo de Persoal Pasivo de Navantia (1) Colectivo Terra (9) Colectivo veciñal Barallobre (3) Coletivo Nacionalista de Marim (1) Colombia (1) Comercio Xusto (3) Cometa (14) Comisión Cidadá para a Recuperación de Ferrol Vello (1) Comisión Cidadá pola Recuperación de Ferrol Vello (2) Comites Abertos (1) CompromisXGalicia (1) Comunidade Montes do Cha (2) Comunistas da Galiza (9) Concursos (1) Consello da Cultura Galega (1) Construción Naval de Ferrol (3) Construindo Futuro (1) Construíndo Futuro (1) Consuelo Martínez García (2) Consumo Responsábel (7) Contacto (1) Contra os abusos bancarios (9) ContraMINAcción (1) Convención dos Dereitos das Crianzas (2) Convocatorias (50) Convocatorias Internas PA21 (19) COOP21 (1) COOP57 (1) Cooperativismo (2) coperativa (1) Corno de África (2) Corralito Financeiro (1) Correos (2) Corrubedo (4) Corrupción (10) Costa Ártabra (1) Crimes de Guerra (1) Crise Humanitaria (1) Cristóbal Díaz (1) Cuba (6) Cuba Información (1) Cultura (6) CUO (1) CUT (3) Daniel Melcón (1) Daniel Rodríguez Castelao (1) Daniel Salgado (2) Datos Estatísticos de Galiza (2) David García (1) David Lombao (1) David Rodríguez (16) Davide Rodríguez (1) Dean Baker (1) Débeda Pública (2) Decide en Común (4) Decoloniality Europe (1) Decrecimento (29) Defensa do Territorio (1) Defensa dos Animais (12) Déficit Enerxético (1) Democracia Participativa (14) Democracia Real xa (9) Democracy Now (70) Denis Moynihan (2) Denúncia (5) Denuncias (93) Dependencia (1) Dereito a decidir (2) Dereito a unha vivenda digna (21) Dereito ao Aborto (18) Dereitos Civis (6) Dereitos Civís (47) Dereitos dos Animais (1) Dereitos Fundamentais (1) Dereitos Humanos (44) Dereitos Sexuais (1) Desarme (5) Desemprego (4) Desenvolvimento Humano (1) Día da Patria Galega (2) Día Internacional polo Peche dos CIEs (1) Diagonal (2) Die Linke (2) Diego Cañamero (3) DigitalSingleMarket (1) Dilma Rousseff (1) Diversidade Funcional (7) Documentación (6) Documentais (4) Documentario (3) Documentarios (3) Documentos (4) Doruma (2) EBC (1) Ebola (1) Ébola (1) Eclipse de Sol (1) EcoGaleguistas (1) Ecoloxía (3) Ecoloxistas en Acción (1) Economía Crítica e Crítica da Economía (1) Economía Social (4) Ecuador (5) Edificio de Aduanas (2) Edificio do Rena (1) Edmundo Fayanás Escuer (1) Edu Pereira (1) Eduardo Fra (2) Eduardo Galeano (8) Educación (3) Edward Snowden (1) Egunkaria (1) Ekaitz Cancela (1) El Musel (1) Elección Europeas 2014 (2) Eleccións Europeas 2009 (1) Eleccións Galegas 2009 (13) Eleccións Galegas 2012 (3) Eleccións Galegas 2016 (1) Eleccións Lexislativas Galegas 2012 (1) Eleccións Locais 2011 (3) Eleccións Locais 2015 (26) Eleccións Municipais 2015 (34) Eleccións Xerais 2008 (1) Eleccións Xerais 2011 (2) Eleccións Xerais 2015 (19) Elena López (1) Eliximos Narón (13) Elsa Claro (1) Emaus (1) Embarcacións Tradicionais (1) Emilio Martínez Rivas (1) Emilio Santiago Muíño (1) Emir Sader (3) En Marea (8) En Tránsito (1) Ence (2) Encontro de Marxistas de Galicia (1) Encontro Social de Ferrol Terra (17) Enerxía (12) Enric Llopis (1) Enrique Barrera (2) Enrique Barrera Beitia (1) Enrique LLuch Frechina (1) Enseada da Malata (1) Ensino (46) Ensino Escola Pública abril 2009 (1) Ensino Público (5) Entabán (3) Entruido (1) Enxeñería Sen Fronteiras Galicia (1) Enzo Favoino (1) Equipas Normalización Lingüística (2) Equo (3) Eric Toussaint (4) Ernest Cañada (1) Ernesto Díaz Macías (1) Ernesto Laclau (1) Ernesto Limia Díaz (1) Escocia (2) Escola Deportiva Inferniño (1) Escola Popular Galega (2) Escola Rural (1) Escolas Infantís (4) EsCULcA (4) Esmelle (1) Espazo Ecosocialista Galego (3) Espazo Libertario (3) Especulación Urbanística (2) Esperanza Vázquez (1) Esperanza Vázquez Dopico (1) Espolio Mineiro (2) Esquerda Plural (1) Esquerda Unida (72) Esquerda Unida Narón (24) Estacionamento da Praza do Concello (10) Estacionamentos (9) Estado: Crítico (1) Estafa enerxética (1) Esteiro (33) Esther Vivas (2) Estudantes Sen Futuro (1) EU-IU (104) Eugenia Sanmartín (1) Europa (2) Euskal Herria (10) Evaristo Páramos (1) Evo Morales (2) Exipto (4) Exitpo (1) explotación laboral (1) Expoisicións (1) Exposicións (4) Fábrica de Lapis (4) Factura Eléctrica (7) Facua (1) Facundo Cabral (1) Fame (1) FAO (1) Fátima Martín Gómez de Carvallo (1) Federación Ecoloxista Galega (4) Federación Rusa (1) Federación Veciñal Roi Xordo (4) FEG (1) Feminicidio (3) Feminismo (10) Fene (5) Fenosa (1) Fer Ocampo (1) Fernando Báez (1) Fernando Urruticoechea (2) Ferrazo (3) Ferrol (30) Ferrol Deporte (2) Ferrol en Común (8) Ferrol Resiste (1) Ferrol Solidario (2) Ferrol Terra (4) Ferrol Vello (19) Ferrol-CAPE (23) Ferrol-vello (7) Ferrol360 (1) Fervesteiro (3) Festas de Ferrol (1) Festiclown (1) Festiclown Palestina (1) Festivais (10) Fiare (2) Fidel Castro (6) Filipe Diez (1) Finanzas Éticas (1) Fiz Patinho (1) Flavio Aguiar (1) Fochas (1) Folga Xeral (1) Folga Xeral 1N2012 (1) Fontardión (1) Fontelonga (47) Forgoselo (1) Foro Cívico (2) Foro Económico de Davos (1) Foro Galego de Inmigración (24) Foro Social de Ferrol Terra (7) Foro Social Galego (12) Foro Social Mundial (6) Fórum Social das Américas (1) Fórum Social Mundial (1) Forxa (9) Fotografía (1) FPG (3) Fraga de María Queira (1) Fraga de Menáncaro (33) Fragas do Eume (6) Fragas do Mandeo (1) Fran Amil (1) Fran Iglesias (1) Fran P Lorenzo (1) Fran P Lorenzo (4) Fran P. Lorenzo (5) Fran porto (1) Francia (1) Francisco Jorquera (3) Francisco Jorquera Caselas (1) Francisco Louça (1) Francisco maceira (3) Francisco Martínez Leira - Pancho (1) Francisco Rodríguez Sánchez (2) Franco Berardi (Bifo) (1) Free Software Foundation (2) Frente Cívico (2) Fronte Ampla (1) FSM (11) Fuco Buxan A. C. (188) Fundación Moncho Reboiras (2) Fundación Ortegalia (1) Fundaçom Artábria (7) Fundamentos (2) Fusquenlla (16) Gabriel Tizón (1) Gabriel Toimil García (1) Gaiás (1) Gais e Lesbianas (1) Galentendo (3) Galicia Confidencial (1) Galiza (1) Galiza Ano Cero (8) Galiza Contrainfo (3) galizarevolution (1) gaseiro (2) Gaza (4) George Monbiot (2) GEPAC (1) Gerardo Pisarello (1) Gil López Sánchez (1) Giorgos Kallis (1) Glifosato (1) gnu - linux (6) Goberno de Progreso (1) Goente (1) Goiener (1) Gonzalo Cortizo (1) Gonzalo De Francisco Meirelles (1) Goretti Sanmartín (1) Gorka Larrabeiti (1) Gramma (1) Grecia (30) Greenpeace (1) Gripe A (5) Grupo de Axitación Social (1) Guatemala (1) Guerra económica (1) Guerrilleiros das Fragas (1) Gustavo Duch Guillot (1) GZnación (1) GZVideos (2) Haiti (1) Haití (4) Hector Tejón (1) Héctor Tejón Sáez (1) Henrique Dacosta (1) HGpI (1) Hildegar Rodríguez Carballeira (1) Hildegart Rodríguez Carballeira (4) Hiroshima e Nagasaki (1) Homofobia (2) Honduras (31) Hortas Comunitarias (10) Hugo Chavez Frias (2) Humberto Fidalgo (1) Humor (4) Iáncio Martínez (1) Icaria (8) IGE (23) Iglesia (1) Ignacio Agüero (1) Ignacio Escolar (2) Ignacio Ramonet (3) Igor Gonzalo (1) Igualdade (1) Imanol Intziarte (1) Imaxens (2) Immanuel Wallerstein (1) In Memoriam (3) Inácio Martínez (2) Incendio Forestais (2) Independentismo (4) Indignadas e Indignados (58) Informática (2) Iniciativa Cidadá de Mugardos (2) Iniciativa cidadá pola xestión pública e social do ciclo da auga e do saneamento en Ferrol (6) Iniciativa Galega pola Gratuidade da Sanidade (1) Iniciativa pola Unión (1) Íñigo Errejón (1) Inmemoriam (2) Inmigrazón (27) Integrismo Católico (1) Internacional (2) International Day to Close Detention Centres (1) Iolanda Teijeiro Rey (2) Iolanda Teixeiro Rei (2) Iraque (1) Iris Cabezas (1) Irlanda (3) IRPH (1) Isaac Rosa (15) Isabel Vilalba Seivane (1) Iván Méndez López (1) Iván Prado (2) Iván Rivas Rico (6) Jaime Richart (1) Jam Tavia (1) James Petras (2) Jamie Fifthring (2) Jane Goodall (1) Javier Caso Iglesias (1) Javier Costa (1) Javier de Lucas (1) Javier Gallego Crudo (1) Javier Ortiz (2) Javier Sanchez Álvarez (1) Jean Ziegler (1) Jérôme Duval (1) Jesus Pazos Lavandeira (1) Joám Francisco López (1) Joám Lopes (1) Joana Mortágua (1) Joaquim Bosch (1) Johann Hari (1) Jordi Gascón (1) Jorge Alcázar (1) Jorge Beinstein (1) Jorge Gago (4) Jorge Riechmann (1) José Afonso (3) José Álvarez (1) José Carlos Costoya (1) José Couso Permuy (1) José Durán Rodríguez (1) José Humberto Baena (1) José Luis Moreno Pestaña (1) José Luís Muruzábal Arlegui (1) José Luís Sampedro (2) José Luis Sánchez Bravo (1) José Manuel Pena (1) José Manuel Yáñez (1) José María Villot (6) José María Zufiaur (1) José Saramago (3) José Torregrosa (6) Jose Valiño (1) Josep Manuel Novoa Novoa (2) Josep María Roselló (1) Juan Antón Mora (1) Juan Carlos Monedero (3) Juan Carlos Valle (1) Juan Fajardo (3) Juan Hdez. Vigueras (1) Juan Manuel Fajardo (2) Juan Manuel Sánchez Gordillo (2) Juan Paredes Manot (Txiki) (1) Juan Ramón Couce (1) Juan Torres López (63) Julio Anguita González (2) Julio Anguita Gónzalez (1) Julio César Centeno (1) Kalimera (1) Karlotti (2) Karlotti Valle (1) Keiser Report (1) Khalida Jarrar (1) Kharma Nirvana (1) Klute (1) Kurdistan (1) Kurdistán (3) La Jornada (4) La Polla Records (1) Lago Artificial d'As Pontes (6) Lagoa da Frouxeira (1) Laicismo (2) Lara Rozados (1) Laura Bugalho (2) Lazos Anti-SIDA (22) Lazos Prol Solidariedade de Ferrol (1) Lefre de Caldereta (23) Lei Mordaza (2) Leo Fernández Campos (1) Less fortunate songs (1) Letras Galegas (15) lexislación (2) Liberdade de Expresión (5) Liberdade de Información (4) Liberdades Democráticas (2) Libia (12) Libre Red (2) libros (21) LIC Río Sor (1) Lidia Senra (58) Liga Estudiantil Galega (3) Limpeza fondos mariños (2) Lingua (140) Língua Nativa (1) Lipdub (1) Lista Correios (1) Literatura Galega (1) Lizzie Phelan (1) Logos (1) Lois Méndez Pérez (1) Loita contra o cancro (1) Loita contra os desafiuzamentos (47) loita en Mercadona (3) Loita Estudantil (1) Loita Feminista (98) Loita Labrega (4) Loita Mineira (1) Loita Transxénero (1) Lorena Bustabad (4) Lou Reed (1) Lucas León Simón (1) Lugo (1) Luís Álvarez Pousa (6) Luis Gonzales Blasco (1) Luís González Reyes (1) Luís Gonzalo Segura (1) Luis Matalobos (1) Luís Matalobos (2) Luis Noriega (1) Lumes Nunca Máis (2) Lupe ces (46) Luz Marina Torrente López (1) Malgasto (17) Malpica (1) Maltrato a Menores (1) Maltrato Animal (1) Malvela (1) Mámoa (1) Mandiá (4) MANGO (1) Manifestacións (12) Manifestaçom Internacional (1) Manoel Santos (2) Manolo Bacalhau (1) Manolo Lago (1) Manolo Monereo (1) Manolo Saco (1) Manuel A. Rodríguez Carballeira -Lalán (2) Manuel Anxo Cendán Dopico (1) Manuel Castells Oliván (1) Manuel Cendán (2) Manuel Couce Pereiro (1) Manuel Darriba (1) Manuel Dios Diz (8) Manuel Gómez Beneyto (2) Manuel López (1) Manuel María (2) Manuel Mera (3) Manuel Miragaia Doldán (2) Manuel Monereo (2) Manuel Monereo Pérez (1) Manuel Monge González (1) Manuel Rivas (5) Manuel Sacristán (1) manzaneda (1) Mar Blanco Casais (1) Marcha Mundial das Mulleres (117) Marcha Mundial pola Paz e a non Violencia (10) Marchas da Dignidade (98) Marco Piva (1) Marcos Ávila (1) Marcos Celeiro Carvalho (1) Marcos Guerreiro (2) Marcos Lorenzo Gallego (1) Marcos Pérez Pena (4) Marea Ártabra (37) Marea Atlántica (2) Marea Cidadá (1) Marea de Vigo (1) Marea Galega (2) Mareas en Común (2) MareAtlántica (1) Mari Morado (1) María Fernández Lemos (1) María Lapachet (1) María Queira (1) Maria Saludas (1) María Xesús Arias (1) MARÍAQUEIRA (1) Marrocos (1) Marta Corral (1) Marta Harnecker (1) Martiño Noriega Sánchez (1) Marzo do 72 (2) Masa Crítica (13) Max Keiser (1) Meá (1) Médicos do Mundo (1) Médicos Sen Fronteiras (1) Medio Ambiente (176) Medios de Comunicación (36) Megasa (3) Memoria Histórica (48) Memoria Histórica Democrática (2) Meninas de Canido (1) Mercadiño de Troco (13) Mercado Único Dixital (1) Mercedes Arancibia (1) Mesas de Converxencia e Acción (14) México (2) Michael Moore (1) Michel Husson (1) Miguel A. Quinteiro (1) Miguel Anxo Fernán Vello (3) Miguel Castro Serantes (6) Miguel Fernández (1) Miguel Melero (1) Miguel Pardo (2) Miguel Reimúndez (1) Miguel Romero (1) Millán Fernández López (1) Mineiría (2) Miño (3) Miren Etxezarreta (1) Mobbing (1) Mobilidade Urbana (8) Mobilizacións (41) Modelo penitenciario (4) Mollate polos ríos (1) Moncho Reboiras (5) Mónica Lorenzo López (1) Montaña Galega (1) Monte Galego (13) Montenoso (1) Montes do Cha de Brión (3) Montes Prismos (1) Movemento Galego da Saúde Mental (1) Moveneda (2) Movimento de Feministas Autónomas da Galiza (1) Movimento Estudiantil (2) Movimento Obreiro (392) Movimento polo Traballo Digno (5) Movimento Que se Lixe a TroikaO povo (1) Movimento Social (1) Movimento Veciñal (10) MpDC (20) MSF (3) Mugardos (30) Muíño do Vento (1) Mulheres Nacionalistas Galegas (1) multinacionais (1) Mundo Agrario (2) Mundo Iribarren (1) Mundo Obreiro (16) Municipalismo (1) Municipalización (1) Museo da Natureza de Ferrol (2) Museo Ortegalia (1) Música (27) Mutuas de Accidentes Laborais (1) Mutuas Patronais (1) Myriam Mancisidor (1) Nacionalismo Galego (1) Naomi Klein (3) Narón (15) Navanti (1) Navantia (10) Nawal El Saadawi (1) NCGBanco (1) Neda (4) Nelson Mandela (1) Nidia Díaz (1) Noam Chomsky (8) Non á Guerra (44) Non á Privatización (14) Non ao Escudo estelar (4) Non ás bombas de acio (2) Non debemos-Non Pagamos (1) Non Violencia (6) Nós - Candidatura Galega (7) NÓS-Candidatura Galega (3) NÓS-Unidade Popular (3) Nós-Up (88) Nosa Enerxía (4) Nova Escola Galega (1) NPA (1) Nucleares Non (2) Nunca Mais (2) O Apalpador (7) O Bertón (2) O Cambio Climático (17) O Caurel (7) O Courel (11) O Funambulista Coxo (6) O Galego (3) O Inferniño (30) O Lúpulo (1) O Muro de Ferrol (2) O Natal (1) O Piloto (1) O que xa pasou (2) O Recuncho (38) O Tren (1) Observatorio Galego de Educación Ambiental (1) Ocupa Wall Street (1) Ocupación (1) ODS (1) ODS-Coia (8) Ofertas de Emprego (1) Oliver Stone (1) Opinión (115) Ordenación do Territorio (6) Ordenanza de Convivencia Cidadá (3) Ortigueira (1) Ortigueira Sostible (2) Orzamentos da Xunta de Galicia 2013 (1) Os corrais (1) Os sen Voz (4) Ourense en Común (1) PA21 (6) Pablo Álvarez Fernández (1) Pablo Hasél (1) Pablo Iglesias (3) Pablo Jofre Leal (1) Pablo Vaamonde (16) Paco Bello (1) Paco Ibañez (1) PAH (1) PAH de Ferrol e Comarca (1) PAHs/STOPs da Galiza (1) País Vasco (5) Palestina (57) Pallasos en Rebeldia (9) Pamela Palenciano Jódar (1) Paraguay (1) Parque Comarcal de Bombeiros (1) Parques Naturais de Galiza (1) Participación cidadá (77) Partido Comunista do Povo Galego (1) Pascual Serrano (11) Patricia Gabeiras (1) Patricia Gabeiras Vázquez (1) Patrimonio Cultural (4) Patrimonio da Humanidade (3) PCG (1) Peak Oil (4) Pepe Chao (1) Pepe Chao Rego (1) Pepe Escobar (2) Pepe Mujica (3) Pepe Sendón (1) Pequeno Monstro (1) Pere Rusiñol Costa (1) Perfecto Conde Muruais (2) Permacultura (1) Perseidas (2) Perú (1) Pesca (7) Pico Vello (15) Pintura (2) Plan Ferrol (1) Plan Urban (1) Plano Acuícola (12) Plano Boloña (1) Plano Director de Estradas (1) Planta de gas (149) Planta de Gas: fóra da Ría (318) Plataforma Cidadá de Ferrolterra contra o TTIP (5) Plataforma Cultura Si - Mausoleo Non (5) Plataforma de Afectadas e Afectados pola Hipoteca (1) Plataforma de Defensa do Río Baa (1) Plataforma en Defensa dos camiños (1) Plataforma Galega polo Dereito ao Aborto (3) Plataforma Galiza contra a Guerra (1) Plataforma pola Defensa da Sanidade Pública de Ferrol (98) Plataforma pola Verdade (1) Plataforma por un Novo Modelo Enerxético (1) Plataforma Prolingua (3) Plataforma salvemos Corcoesto (4) Pobo Saharauí (14) Poboación (1) Pobreza Enerxética (3) Podemos (31) Poesia (5) Poesía Salvaxe (1) Política (1) Pontedeume (5) Ponzos (1) por + vida Asociación oncohematolóxica (1) Por James Petras (1) Por Manuel Dios Diz (1) POR+VIDA (2) Portal Galego da Língua (1) Porto Exterior (15) Portugal (6) Postmarxismo (1) Praza da Porta Nova (68) Praza de Armas (2) Praza Pública (18) Praza Tahrir (1) Prestige (4) Primeira Linha (1) Privatizacións (20) Proceso Adiante (1) Proceso Constituínte (1) Proceso de Paz en Euskal Herria (10) Producións En Tránsito (1) Proxecto Integral para as Comarcas (1) Proxecto Mina de Corcoesto (6) Proxecto Mina de Corcoestro (1) Proxecto Ríos (5) PSdeG PSOE (1) Publicacións (4) Pueblos (3) Pulsar Axencia Informativa (3) Pumido ao Natural (1) Puri Eisman (1) Que Voltem para a Casa! (2) Quen somos? (1) Queremos Galego (26) Quilmas (1) Quinteiro do Umia (1) racismo (1) Racismo Non (1) Radio Cerna (1) Radio e Televisión Pública de de Galicia (1) Radio Filispim (49) Rádio Filispim (26) RadioFusión (4) Rafael Cid (2) Rafael Ortega Mata (1) Rafael Pillado (22) Rafael Poch (1) Rafael Poch-de-Feliu (1) Raj Patel (1) Ramón Capotillo Leal (1) Ramón García Sanz (1) Ramón Vázquez (1) Ramón Yañez Brage (1) Rana Plaza (2) Raquel Rivera Fernández (2) Raúl Fernández Iglesias (1) Raúl Salgado (2) Raze (1) Rebeca Atencia (1) Rebeca Collado García (1) Rebeca Fernández (1) Rebeliom do Inframundo (1) Rebelión en CCOO (5) Recimil (21) Recimul (1) Recuperación da Mina das Pontes (8) Rede AntiCapitalista Galega (12) Rede de Apoio Mutuo (33) Rede de Economía Solidaria de Galiza (1) Rede Galega de Apoio ás Persoas Refuxiadas (1) Rede Galega pola Defensa do Dereito á Saúde (1) Rede Galiza Non se Vende (67) Rede Litoral Vivo (19) rede renta básica (1) Reexportación (1) Refundación da Esquerda (3) Refuxiad@s (1) Reganosa (867) Regino Varela Martínez (2) Rego de maríaqueira (1) Rehabilitación (13) Reindustrialización (1) Remunicipalización (9) Renda Básica (9) Represión (2) República (3) República Democrática do Congo (1) Resolucións (1) Resultados Busqueda (1) Rettet den Regenwald (1) Revista Galega de Teatro (2) Revolta Árabe (7) Ría de Ferrol (31) Ricardo Melo (1) Richard Heinberg (1) Rio Baa (3) Río Belelle (2) Rio Castro (2) Río Castro (1) Río Eume (12) Río Xuvia (1) RISGA (2) Robert Fisk (1) Roberto Ciccarelli (1) Roberto Montoya (1) Roberto Vidal Bolaño (1) Rocío Botana (1) Roger de Flor (1) Rolda de Rebeldía (2) Rosa Aneiros (3) Rosa Cal (1) Rosa dos ventos (1) Rosa María Artal (3) Rosalia de Castro (2) Rosalía de Castro (1) Roteiros (12) Rúa Concepción Arenal (1) Rui Pulido Valente (1) Rumiñahui (1) Ruptura PSOE-EU (3) Rural de Ferrol (2) Sabino Cuadra (1) Sacrament (1) Salvador López Arnal (1) Salvar Ponzos (4) Salvemos A Malata (5) Sami Naïr (2) Samir Amin (2) Samuel Pulido (1) San Felipe (1) San Sadurniño (3) Sánchez Gordillo (1) Saneamento (47) Sanidade (71) Sanidade Pública (36) Santiago Alba Rico (2) Santiago Macías (1) Santiago Mayor (1) Santiago Torrente (2) Saqueo das Arcas Públicas (1) Sartaña (5) Sartaña: Praza Pública (21) SAT (3) Saude (1) Saúde (31) Saúde Mental (1) Saúde. Solidariedade (3) Séchu Sende (3) Sector Leiteiro (7) Sector Naval (64) Secundino Garcia casal (1) Sedes (1) Sei o que nos Figestes... nos Últimos 525 Anos (1) Semana Santa (1) Sementes (1) Seminario Galego de Educación para a Paz (19) Sempre en Galiza (1) Sen Papeis (6) Sen Teito (1) Serge Latouche (2) Sergio Ferrari (1) Sermos Galiza (1) Servizo de interrumpibilidade (1) Servizos Públicos (2) Servizos sociosanitarios (1) SGEA (2) SGHN (43) Shangay Lily (1) Siareiros (1) SideWays (1) Silvana Giachero (1) Silvia Bermúdez (2) Silvia Bermúdez Pérez (2) Silvia R. Pontevedra (1) sin (1) Sindicalismo (18) Sindicato de Estudantes (2) Sindicato Labrego Galego (3) Síndrome Corrubedo (1) Siria (13) Sitios web convidados (1) Slavoj Zizek (1) SLG (3) Soberanía Alimentaria (17) Soberanismo (1) Socialismo Democrático (5) Software Libre (3) Solidariedade (78) Som Energía (1) Somalia (2) Somos Ninguén (3) SOS Sanidade Pública (17) Souto de Leixa (11) Stacy Herbert (1) Stella Calloni (1) Steve Coll (1) Stop-Desafiuzamentos (69) Subcomandante Insurxente Marcos (1) Susan George (1) Susana Alaníz (1) Susana Alaníz González (1) Suso Baleato (1) Suso de Toro (1) Suso Díaz (4) Suso Vaamonde (1) Syriza (7) Tanque de tormentas (12) Tatiana Vázquez Abuín (1) Taxas (1) Taxas Xudiciais (2) Teatro (7) teicono filemes (1) Telesur (5) Tenda de Troco (2) Tereixa Paz (1) Teresa Moure (2) Terra e Tempo (2) Terractiva (1) The Oil Crash (1) Thierry Meyssan (1) TIC (1) Ticket Eléctrico (1) Timothy Bancroft-Hinchey (1) Tino Deibe (1) Touriñán (2) Toxos e Froles (1) Transporte (4) Transporte Público (5) Transxénicos (5) Tranxénicos (1) Trasancos (1) Tratado de Libre Comercio entre a Unión Europea e Estados Unidos (5) Tren a Caneliñas (18) TROIKA (3) TTIP (21) Tunisia (1) Txente Rekondo (1) Ubuntu (1) UGT (5) Un Plan B para Europa (2) Unicef (1) Unidade Popular (2) Union Europea (1) Unión Europea (2) Unión Libertaria (27) Unión Romaní (2) Universidade (1) UPG (2) Urbanismo (48) Uruguai (5) USAmerica (4) USTG (3) UtopíaForo (1) Uxío-Breogán Diegues (1) Valdoviño (8) Valón (1) Ve-la Luz (7) Venezuela (16) Verdegaia (43) Vespera de nada (3) Véspera de Nada (7) Vicenç Navarro (5) Vicenç Navarro López (14) Vicente Couce Ferreira (1) Victor Aneiros (1) Victoria Fernández Paredes (1) Vida Independente (1) Video (13) Videos (7) Vídeos (6) Videovixiancia (4) Vieiros (4) Viento Sur (1) Vietnam (2) Vigo (2) VIH (1) Vilabuide (2) Violencia contra a infancia (6) Violencia Machista (82) Viraventos (1) Vitaminas para o Galego (1) Vito Giannotti (1) Vitoria Fernández Paredes (7) Vivenda (3) Walden Bello (1) Walter Martinez (2) Wangari Muta Maathai (1) WikiLeaks (1) Willy Toledo (1) Xabier P. DoCampo (1) Xabier P. Igrexas (5) Xabier Ron (1) Xaime Quessada (2) Xaime Subiela (1) Xam López (2) Xan do Couto (2) Xapón (3) Xaquín Campo Freire (14) Xaquín da Roca (1) Xaquín Marín (1) Xavier Montagut (1) Xavier Ron (1) Xavier Vence (4) Xavier Vence Deza (13) Xenocidios (1) Xesús Alonso Montero (1) Xiana López Penedo (1) Xitan@s (2) Xitanas (2) Xitanos (2) Xoán Rubia (1) Xoane (1) Xosé A. Perozo (1) Xosé Castro Ratón (1) Xosé Chao Rego (2) Xosé Cid (1) Xosé Luís Méndez Ferrín (1) Xosé Luís Rivas Cruz (Mini) (1) Xosé Mª Dobarro (1) Xosé Manuel Beiras (18) Xosé Manuel Galdo-Fonte (1) Xosé Manuel Ribeira García (1) Xosé María Díaz Castro (1) Xosé María Dobarro (1) Xosé María Dobarro Paz (8) Xosé Mexuto (1) Xosé Miguel López Pérez (2) Xosé Ramón Cendán (1) Xosé Reigosa (1) Xosé Reigosa Solleiro (1) Xunt@s por As Pontes (1) Xunta Coordenadora PA21 (1) Xurxo Martínez González (1) Xurxo Souto (1) Xustiza (1) Yanis Varoufakis (1) Yann Arthus-Bertrand (1) Yayo Herrero (1) Yolanda Díaz (4) Zana Lord (1) Zeitgeist (1)

Movimento Social


BIODIÉSEL Agrocombustíbeis a Debate Artigos CA21 BRIÓN Artigos CA21 CANIDO Canido Barrio Sostible Artigos CA21 CÍRCULO LÍTICO web Amigus Artigos CA21 COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN Trasancos Rádio Filispím CULTURA E LINGUA Ateneo Ferrolán Fundaçom Artábria A.C. Fuco Buxan Caderno da Coordenadora de Equipas de Normalización Lingüística de Ferrol Terra Olho no conflito lingüístico em Trasancos ESMELLE Proxecto Esmelle> Val de Esmelle ESTEIRO Web veciñal Blog veciñal Artigos CA21 FERROL VELLO Blog veciñal Artigos CA21 LEIXA Artigos CA21 MANDIÁ Artigos CA21 MENÁNCARO Defendamos a Carvalheira de Menáncaro Menáncaro Formación Senlleira Menáncaro Expresso Artigos CA21 MINA AS PONTES Artigos CA21 MUGARDOS Artritris O Cruceiro de Meá> O INFERNIÑO Blog veciñal Artigos CA21 ORTIGUEIRA Ortigueira Sostible PICO VELLO Blog Pico Vello Noticiario Fotos e Videos PLANTA DE GAS Comité Cidadán de Emerxencia para a Ría de Ferrol Oposición Sindical a REGANOSA Ferrol-CAPE Despropósitos gasísticos no Mundo Fundamentos e razóns Videoteca Anti-REGANOSA Noticiário do Noroeste Galego Reganosa Demolizón ArCeibe ReganosaNon TV Artigos de Opinión A Ría na Rúa Aturuxo O Cruceiro de Meá Rompendo Muros de Silencio Artigos CA21 O TROCO - SUSTENTABILIDADE O Troco PONTEDEUME Fusquenlla Pontedeume Pregúntome O rexurdir Urbanismo PONZOS Salvar Ponzos Artigos CA21 PORTA NOVA Artigos CA21 Noticiario RECIMIL Web veciñal Artigos CA21 SARTAÑA Artigos CA21 SOFTWARE LIBRE - GNU/LINUX Artabrix - Amig@s de Ubuntu Linux Ferrol